Drømmetydning – Erotiske drømme, drøm om sex

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Erotiske drømme, drømme om samme køn, det modsatte køn

Drømme om sex og erotik

Drømmene viser også, hvordan vi bruger vores feminine og maskuline sider. Den maskuline side i os alle er primært det aktive, udadvendte, handlekraftige, præsterende samt det logiske, rationelle og intellektuelle. Mens den feminine side i os er det mere passive, værende, nydende og modtagende samt det følelses-mæssige og intuitive. Traditionelt har mænd haft mest kontakt med deres maskuline side, og kvinder har haft mest kontakt med deres feminine side. Det har op gennem kulturens historie skabt en modpol i det ubevidste. Jung kalder denne modpol for Anima og Animus. Anima er mandens indre kvinde, og Animus er kvindens indre mand.

En væsentlig del af udviklingsprocessen mod helhed og balance består i at få kontakt med vores “modsatkønnethed” og få et samspil med den indre partner. I drømme symboliseres foreningen mellem det maskuline og det feminine ofte med samleje. Så drømme, der umiddelbart ser ud til at handle om sex, gør det sjældent. Der er snarere tale om optakt til det, alkymisterne kaldte “det indre bryllup”. Vi kan få et indtryk af vores indre partner ved at se på, hvilke partnere vi falder for i den ydre verden. For vores længsel efter den indre partner projiceres over på andre og udspilles i forelskelser i “ydre” personer.

Alle kulturer har symboler for det kønnede. Der er arketypiske guder og gudinder, konger og dronninger, sol og måne, lys og mørke, guld og sølv osv. I f.eks. Alkymien er symbolerne meget direkte. Der er her en masse billeder, der simpelthen fremstiller et samleje mellem en mand og en kvinde – ofte mellem konger og dronninger. Meningen er – ligesom i drømmene – at de to sider skal forenes. Den seksuelle forening er symbol på den intense smelten sammen af de to modsatrettede sider i den enkeltes individualitet.

I den alkymistiske kunst findes der ofte billeder af et elskovsleje, der også er en kiste. Først efter den fælles død af det feminine og det maskuline som to adskilte dele, kan det nye, det integrerede vokse frem. I den freudianske analyse har man tillagt den seksuelle tolkning stor betydning – og stadig den dag i dag, kommer vi til at tillægge denne tolkning for meget opmærksomhed.

Det seksuelle billedsprog i drømme er ikke nødvendigvis tydeligt eller indlysende, men det kan være meget smukt. Skønheden i planter, træer og blomster, strukturen i silke, velour og fløjl, sansningen af en ting – alt dette kan være ligeså stærke seksuelle symboler, som de mere tydelige, (efter freudiansk tolkning) som at flyve, gå gennem en lang tunnel og et tog der kommer imod dig.

Nogen mennesker føler afsky eller væmmelse eller ligefrem flovhed over seksuelle og erotiske drømme. Hvis du har det sådan, er det en god ide at se på dit forhold til din egen seksualitet. Erotiske og seksuelle drømme handler for det meste om den måde, man har lyst til at udtrykke sin seksualitet på. Så hvis drømmene minder om dine dyriske sider, må du mærke efter, hvad du føler ved disse – hvorvidt du skal udtrykke dem mere positivt, forandre dem eller bruge den energi i en anden sammenhæng. Dette er et svært arbejde – og ofte kan du have brug for en sparringspartner til at belyse drømmen.

Drømme, hvor man har samleje, forekommer sjældnere – men da alle signaler fra din underbevidsthed udtrykker sig i ”koder” og symboler, så skal du tænke på, at næsten ethvert symbol faktisk KAN sige noget om din seksualitet. Du kan opdage uventede og overraskende sider af dig selv – men derfor betyder det ikke, at du absolut skal følge dem. Foreningen af mand og kvinde via et samleje er den universelle ring, der sluttes, og sex er ren energi, der udveksles mellem to mennesker. Tantra har fokus rettet på den energi, der opstår gennem hele akten indtil samlejet, og formålet er at bygge energien højere og højere op før den endelige ekstase.

Det vil være usandsynligt, at du ikke på et tidspunkt har haft erotiske og seksuelle drømme, som kan relateres til din seksualitet; de kan have været afgørende for din seksuelle udvikling. Dette er ikke kun noget, der forekommer i puberteten; ens seksualitet forandrer, udvikler og forgrener sig, til man dør. Husk at mærke efter følelserne efter en seksuel drøm, føler du afsky, lede, er du flov? Eller har du nydt drømmen og vågner med fornyet energi.

Seksuelle drømme, der indeholder et fuldbyrdet samleje, kan også tolkes som en forening af den maskuline og feminine side i dig selv. Yin og Yang – der smelter sammen, og hver især indeholder en lille del af hinandens element. Udtrykker din drøm spænding, fare, varme eller lidenskab? Fik du en følelse af løssluppenhed eller en følelse af at have overvundet nogle hæmninger, der ikke nødvendigvis er seksuelle? I vores seksuelle og erotiske drømme forekommer der ofte dyr som heste, tyre og slanger. Du kan også se afsnittet om “Drømme om dyr” for en dybere tolkning.

Hvis du drømmer, at du har et seksuelt forhold til et menneske af dit samme køn, indikerer dette, at du integrerer dit eget køns identitet, forstærker henholdsvis din maskulinitet/femininitet. Det kan tolkes således, at du – måske omsider – indser værdien af dit egen køns kvaliteter og styrke, og derfor fortæller din underbevidsthed dig, at du er godt på vej til at kunne udtrykke disse kvaliteter i dit vågne liv.

Men mærk igen følelsen, hvis du ikke er homoseksuel eller lesbisk, og følte væmmelse, afsky eller flovhed, kan det antyde, at du bør se på dine holdninger til mennesker, der har en anderledes seksualitet. Hvis du følte stor nydelse og tilfredshed, kan det tolkes, at du er parat til at gå ud i verden og vise, hvem du er – der ligger meget styrke og symbolik i sådanne drømme. Hvis du er homoseksuel eller lesbisk, er drømmen naturlig for dig, og bør betragtes som ovenstående, hvor vi beskriver tolkningen af erotik med det modsatte køn.

Drømmer du, at du har sex med dig selv, og det er tilbagevendende drømme, bør du igen se på følelserne, når du vågner. Følte du lede? Skammede du dig? Eller nød du, at du er i stand til at vække din egen energi? Sådanne drømme indikerer ofte, at du er vant til at klare dig selv – men kan også betyde, at du føler dig ensom, især hvis drømmene er tilbagevendende, og du bagefter føler længsel, tomhed eller tristhed.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer