Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om afføring

Drømmetydning afføring (lort) / urin / toilet. Afføring er forbundet med mange negative følelser og også tabuer. Men i drømmenes verden er afføring symbol på naturlig organisk udrensning. Drømmer man at man spiser sin afføring er det faktisk et positivt symbol, fordi man bliver bevidst om at det ikke er hensigtsmæssigt at kaste sit affald over på andre, projicere, men tværtimod er parat til at æde sit eget afføring!

Når vi drømmer om at have afføring, handler det måske om, at vi skiller os af med noget psykisk (tanker, erindringer, handlemønstre) som er tyngende at bære rundt på. At have afføring er dog også noget meget intimt og privat. Hvis du således har afføring i det offentlige rum, kan det dreje sig om at du er bange for at blive afsløret – har du en hemmelighed som du helst ikke ser opdages? Og i så fald hvem var det som i drømmen så dig have afføring? Det kan måske give dig et fingerpeg om den nærmere betydning.

Afføring og urin er vores affaldsprodukter fra kroppen. Derfor symboliserer de billeder på affaldsprodukter i vores indre virkelighed. Her er urin et billede på følelsesmæssigt affald, man har brug for at få renset ud og den gule farve indikerer at det er følelser forbundet med solar plexus. Dette center har, forbindelse til bl.a. aggressioner og vrede, så der peges på at man har nogle ophobninger af vredesmæssig karakter, man har brug for at få ud af systemet.

At blive tisset op og ned af ryggen er et meget stærkt udtryk. Nogle gør noget ved os som er åbenlyst, synlig for andre og som vi bestemt ikke bryder os om. Tisser nogen på dig i din drøm behøver det dog ikke være negativt. Hvis din ven tisser på dig kan det være et råb om at nu skal du altså høre efter. At du gør noget som ikke er godt for dig eller andre og du bør ændre adfærd.

Omend handlingen at have afføring eller tisse er et stærkt drømmesymbol, er det slet ikke sikkert at det er selve handlingen, som har betydning for tolkningen af din drøm. Eksempelvis kan det være stedet hvor handlingen foregår, som er det egentlige drømmesymbol.

Eksempelvis du er på toilettet og når du åbner døren er du i Brasilien. Her er det ikke så meget handlingen “at tisse på et toilet”, der har betydning for tolkningen, men mere at det forgår i Brasilien. Der er altså noget omkring “Brasilien” eller hvad du forbinder med Brasilien, som din drøm forsøger at sporer dig ind på.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om afføring. Som supplement til fortolkning af din drøm så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer