Drømmetydning – Drøm om fugle

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om fugle

Drøm om fugle, rovfugle, ugler, alle typer fugle

Fugle er kendetegnet ved at de bevæger sig i luftelementet. Dette element er forbundet til aspekter af frihed, uafhængighed og overblik.

Fugle kan flyve, og er fri af de normale jordbunde begrænsninger os mennesker må acceptere. Derfor kan fugledrømme – ligesom drømme hvori vi selv kan flyve – ses som et billede på vores evne til at gøre os fri af de begrænsninger vi måtte føle – begrænsninger skabt af os selv eller andre. Fugledrømmen kan derfor også være et billede på et ønske om at være mere fri – fri som fuglen. Dette bliver meget tydeligt, hvis du drømmer om fugle i bur – hvordan eller hvor i dit liv er du lige nu spærret inde? Repræsenterer de indespærrede fugle sider af dig selv som du ikke lader udfolde sig i dit liv?

Fugle i flok repræsentere en gruppe eller en retning. Spørgsmålet er så om du er enig med denne gruppe og deres retning. Er det trækfugle på vej sydpå kan fugleflokken repræsentere en længsel efter varmere himmelstrøg, men almindeligvis repræsentere en flok fugle mere et standpunkt, en overbevisning, et team. Sidder der således en flok krager og skuler ondt ned på dig i din drøm, repræsentere de en gruppe som du er på kant med. Måske dine medarbejdere, måske din kærestes venner!

Hvis der var tale om en mægtig fugl, en ørn f.eks., kan det handle om overblik, at se tingene lidt fra oven.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om fugle. Som supplement til fortolkning af din drøm, så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer