Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om afdøde

Mange oplever at drømme om mennesker som ikke længere lever. Tilsynekomst af Døden, eller en som virkelig er død – Drømmeren kan ikke længere tillade sig at se bort fra sin egen død, sit eget nederlag. Oftere er der dog tale om at der er uforløste følelser, konflikter forbundet med den afdøde man drømmer om. Dog kan den afdøde også være en person som man delte noget fortroligt med, en person som var din mentor, din rådgiver, din gode ven, veninde – og at denne person forsøger at fortælle dig noget – gøre dig opmærksom på en mulighed, en fare som du bør være opmærksom på.

I drømmesymbolik ses døden som noget positivt, en ny begyndelse, snarere end som en fysisk død. Det vil være oplagt at hvis du dræber i en drøm så er det noget i dig du ønsker at gøre dig af med. Døden står for slutninger, forandringer og en cyklus, som nu er endt. Det kan være, at en bestemt form for livsstil er kommet til sin ende, et forhold er ovre eller et karriereforløb er slut.

Man kan betragte det, som at tavlen er visket ren, og der er sket en frigørelse fra noget, og man er gået over i en begyndelse på noget andet. Noget nærmer sig sin naturlige slutning. Bliver du selv truet og dræbt vil det snare repræsenterer en død fra noget i dit liv og en genfødsel til en ny tilstand.

En drøm om reinkarnation er sandsynligvis en drøm om ændring. Reinkarnation (af latin: re-in-carno, tilbage til kødet) er bygget på den tro, at ethvert menneske, indeholder en sjæl, der er uafhængig af det fysiske legeme og som efter dettes død genfødes i et nyt legeme. Dette står i modsætning til den kristne lære om, at sjælen efter døden går til himlen eller helvede. Ifølge den kristne lære har et menneske kun et liv hvori det skal afgøre sin sjæls skæbne.

Ifølge reinkarnationstroen betragtes menneskets liv som trin på en stige, dvs. at hver gang det genfødes, kommer det enten et trin ned eller et trin op, afhængigt af hvordan det har opført sig i det forgående liv. Hermed knytter begrebet reinkarnation og karma princippet sig sammen.

At drømme om at blive genfødt fx. som en hund eller en kat, kan betyde nogenlunde det samme som hvis du drømmer at du er en hund eller en kat. det vil sige henvise til de egenskaber i dig, du tillægger de pågældende dyr. Dem som tror på reinkarnation har den opfattelse at man bliver straffet eller belønnet for handlinger i et forgående liv og derfor kan en drøm om reinkarnation godt være en advarsel.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om afdøde. Som supplement til fortolkning af din drøm så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer