Drømmetydning – Drøm om mus

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om mus og rotter

Hvis vi tænker på rotten i den ydre verden opfatter vi den umiddelbart som et skadedyr og smittebærer da den søger mod affald. Men vi skal forstå at denne funktion samtidig er meget positiv da rotten jo netop derved rydder op i en masse urenheder, som ellers ville ligge og forrådne og skabe potentielle sygelige risici. Det samme gælder i den Indre verden, hvor rotten bliver et symbol på en instinktiv hjælper, som rydder op i ubevidst affald/rester.

Man kan være bange for rotter da de lever af affald og kan dermed være med til at sprede en masse sygdomme med sig, som kan ramme mennesker og husdyr. Frygt for ligefrem at blive angrebet og spist af rotter er ubegrundet, omend der dog er episoder hvor rotter er begyndt at spise af en babys ansigt, formentlig fordi de var tiltrukket af opkast omkring mund og næse. Ligeledes har vi set skræmmeeksempler på film hvor fanger får fastspændt et bur hvori der er en sulten rotte og den eneste vej ud er så at spise sig igennem ansigtet eller maven.

Sådanne billeder kan man jo nemt får mareridt af, og når vi drømmer om rotter opfatter vi dem da også hovedsagelig som urene, ækle skadedyr, der stjæler vores mad, smitter med sygdomme, lusker rundt om natten og gemmer sig i små aflukkede rum. Drøm om rotter er således ofte forbundet med noget ubehageligt i vores liv. Det er formentlig et område i dit liv som er rodet, uklart, usikkert.

Det kan tilføjes at i kinesisk astrologi er Rotten et af de 12 dyretegn og tillægges mange positive egenskaber. For alle drømmesymboler gælder at det som først og fremmest bør være udgangspunkt for tolkningen er hvad drømmeren umiddelbart forbinder med det pågældende drømmesymbol. Hvis man således har en rotte som kæledyr eller forbinder rotter med misforståede dyr, så har man disse associationer til rotter. og dette bør så være udgangspunktet for tolkning af hvad det betyder når en rotte optræder i drømmen.

Ligeledes med mus. Dette er et ganske lille dyr, og dog kan den vække stor rædsel hos nogle mennesker. Hvis du blev skræmt af musen, kan det være en hentydning til at du bekymrer dig for meget om bagateller, og at du har brug for at kigge længere fremad. En mus er også et meget sky dyr, så måske relaterer den til din personlighed, og opfordrer dig til at være mere udadvendt i dit sociale engagement. Hvis musen var fanget i en musefælde, kan det symbolisere at du bekymre dig om ubetydeligheder i dit vågne liv og/eller at du føler dig uretfærdigt behandlet, misforstået og uretfærdigt kritiseret. Hvis du fodrede musen, refererer drømmen til dit moderinstinkt.

Rotter og mus hører ligesom andre dyr i drømme til vores instinkt verden. Rotter og mus lever typisk under jorden, i kloakker og andre steder, hvor der er fyldt med affald, afføring med videre. I drømmenes verden vil noget som befinder sig under jorden ofte være et billede på, at det huserer i det ubevidste, det er noget du grundlæggende er ubevidst om. Og affald, afføring med videre, associeres ofte med negative psykiske fænomener såsom angst, misundelse, jalousi, eller frygt.

Drømmer du om rotter, kan det derfor handle om, at du for tiden er påvirket, af sådanne negative fænomener. Det betyder, at du i det daglige kan gøre uheldige og destruktive ting – imod dig selv eller andre – som du ikke er bevidst om at du gør. Det kan være din ven, som du er misundelig på, og derfor bagtaler, eller det kan være, at du afholder dig fra at gøre noget som for dig ellers vil være det helt rigtige – men du er ikke bevidst om at din frygt holder dig tilbage. Rotter er på denne måde billeder på typisk ubevidste destruktive kræfter/tanker i dig selv.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om mus og rotter. Som supplement til fortolkning af din drøm, så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer