Drømmetydning – Drømme om børn

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drømme om børn

Drøm om børn, at være barnlig, lege

Børn i drømme repræsenterer som oftest vores eget indre barn – den mere oprindelige side i os – sådan som vi var, før vi tilpassede og undertrykte os selv. Barnet symboliserer kvaliteter som nysgerrighed, spontanitet, kreativitet, umiddelbarhed, livsglæde og legelyst. Har vi undertrykt disse sider i os, kan vi drømme om små forkomne eller syge børn. Kommer de hen imod os, og vi tager os af dem, er det udtryk for en begyndende integration af disse sider.

Når der optræder børn i dine drømme, symboliserer de som regel de nye side, nye kvaliteter, der er begyndt at udvikle sig i dig – og det sker ofte, efter du er begyndt at lytte til drømmene og lukke ellers fortrængte sider ind i bevidstheden. Barnet er et symbol på fremtiden, det er vores børn, der skal bære vores fremtid, men børn i drømme er også symbol på integration og helhed.

Det er meget positivt, hvis du drømmer, at du selv eller en anden føder et barn, fordi fødslen af et barn også er et billede på resultatet af hele den proces, det er at fordybe sig i sin underbevidsthed, og at du er parat til at lytte til de stemmer, underbevidstheden taler. Måden du behandler barnet på i drømmen, fortæller noget om, hvordan du behandler og tager dig af de nyfundne kvaliteter, processer og ideer, du har opdaget og er i gang med at udvikle.

Du skal tænke på, hvad dit forhold til børn er? Hvad er din generelle opfattelse af børn? Børn i drømme fortæller også om barnet i dig selv! Dit eget indre barn. Ved at se på ”drømmebarnets” tilstand – er det sygt, forladt, såret – tager du dig kærligt af det, eller ofrer du det ikke særlig opmærksomhed – kan du finde ud af, hvordan dit eget indre barn har det. Alt efter hvordan du i drømmen behandler barnet, fortæller det dig noget om, hvordan du tager dig af dit eget indre barn. Hvis barnet er svøbt ind i tætsiddende klæde, handler det om, at din krops bevægelser er hæmmet. Og symbolsk kan det betyde, at du selv er opdraget til kun at bruge hovedet. Det kan også indikere, at du ikke har særlig god kontakt til din krop.

Måden hvorpå du behandler barnet i drømmen, fortæller noget om, hvordan du selv er behandlet som barn – for længst fortrængte oplevelser kan vise sig i drømme, hvor der er fokus på børn. Men idet indeholder også – i og med at de dukker op i bevidstheden – muligheden for at lukke op for og gennemarbejde dine barndomserindringer, så du kan udvikle nye og bedre måder at udvikle dit eget indre barn.

Hvis du drømmer om mange børn, som du har ansvaret for, kan det betyde, at du er overbebyrdet, og måske føler dig tynget af et for stort ansvar. Ligesom i alle drømme er det vigtigt at se på samtlige symboler, der optræder i drømmen, og stille dig selv nogle spørgsmål – hvad er din følelse for barnet/børnene, hvordan optræder barnet i drømmen, omsorgssvigtet? velplejet og glad? Trives det og udfolder sig?

Hvis du drømmer om et teenagebarn, kan det tolkes som en opfordring til at finde din egen helhed og måske endda at gøre et reelt opgør med autoriteter. Sætte dine fodspor. Men det kan også betyde en usikkerhed hos dig, som du måske ikke er bevidst om. Nybagte forældre drømmer tit om spædbørn, – det kan være dagsrester, men det kan også fortælle noget om jalousi. Hvis du er mand, der drømmer om et nyfødt barn, skal du lægge mærke til dine følelser omkring barnet og eventuelt moderen. Er du jaloux på den opmærksomhed, den lille nyfødte får?

Endelig kan børnenes alder i drømmene have betydning på flere måder. F.eks. kan et 8 måneder gammelt barn, afspejle frugten af noget, der fandt sted for 8 måneder siden. Eller et 11-årigt barn kan lede tanken hen på, hvad der skete, da drømmeren var 11 år. Hvis du drømmer om et barn, du kærligt tager dig af, er det således en afspejling af, at du er god til at drage omsorg for dit eget indre barn. Husk på, at alle symboler i drømme, faktisk afspejler dig selv.
 

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Drømmetydning – Drømmetemaer