Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om bagage

Drømmetydning bagage. Bagage er et klassisk drømmesymbol. Det handler tit om den bagage vi har med os i form af minder, tanker, følelser, oplevelser der har mærket os på godt og ondt.  Altså mere vores psykiske bagage end rent fysisk bagage i form af ting, tøj mv. Det er vores egen mentale bagage, der bremser vores udfoldelse. Altså vi lægger unødige hindringer i vejen for os selv. Drøm om bagage er ofte en opfordring til at komme af med unødig bagage og flyve lidt mere frit.

Bagage er forbundet med rejser, at bryde op og symbolisere en forandring i dit indre. Du er klar til at lave ændringen, tage afsted. Se efter andre symboler i drømmen, der kunne pege på hvilke modstand du eventuelt endnu skal overvinde, hvorfor du endnu ikke er taget afsted, hvad der holder dig tilbage. At drømme om at miste sin bagage kan symbolisere at man vil frigøre sig for noget; en person, et ansvar etc.

Du kan også drømme, at du er ved at komme for sent til en færge, et tog m.v. – på grund af, at du ikke kan få samlet eller ganske enkelt bære alt din bagage. Betydningen er da oftest den samme; din personlige livshistorie og de oplevelser du har haft hæmmer dig i din personlige udvikling, og drømmen er et vink på, at her er noget “bagage” du skal begynde at arbejde med.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om bagage. Som supplement til fortolkning af din drøm så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer