Drømmetydning – Drøm om fisk

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om fisk

Drøm om fisk, fiskeri, fange fisk, spise fisk, befri fisk, sushi, etc.

Drømme om fisk er et mangesidet symbol. Fisk lever i vand, som repræsenterer det ubevidste og følelser at gøre, dog kun når det er søer og vandløb, mens havet er noget andet og mere end personlige følelser. Havet er symbolet på det store ubevidste. Så egentlig kan man kort sige at fisk er indhold og næring i og fra det ubevidste.

Fisken kan også have en kristen symbolik, idet man i den kristne tro brugte fisk som symbol på næring. Derfor repræsenterer fisk også den næring du giver dig selv og dit ubevidste. Drømmen opfordrer dig sandsynligvis til at arbejde med dit ubevidste selv, og give næring til din sjæl. Men drømmen kan også henvise til at du fisker efter noget – og i så fald må du se på hvad det er du er ude efter.

Drømmetydning om fisk afhænger helt af hvilken fisk der er tale om. En laks svømmer mod strømmen og har en helt anden betydning end fx stenfisken, der har sit navn fordi den ligner til forveksling en grumset, brun sten, men træd ikke på den. Et stik kan være dødbringende. På ryggen bærer stenfisken pigge, som indeholder den gift, der gør til den giftigste fisk i verden. Stenfisken ligger bomstille og venter på, at en intetanende fisk skal komme forbi og stikke sig på de giftige pigge.

Selvom stenfisken er den giftigste fisk i verden, kan den ikke blære sig med at være udstyret med den giftigste gift i verden. For den titel har søhvepsen, som er en gople, der primært lever i farvandene omkring Australien. Andre fisk associeres med hverdagsspise – fx makrel – og oplevelser ifm. at spise, tilberede denne fisk – Kort sagt er drømmetydning om fisk helt afhængig af hvilken fisk der er tale om og i hvilken sammenhæng fisken optræder.

Eksempelvis forbindes fisken i kristendom som et symbol på Jesus Kristus. Årsagen er, at det græske ord for fisk ἰχθύς, består af bogstaverne iota, chi, theta, ypsilon og sigma. Det er også begyndelsesbogstaverne i den græske sætning Iésous (Ἰησοῦς) Christos (Χριστός) Theou (Θεου) (h)Uios (Υἱός) Sótér (σωτήρ) – der betyder  ”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser. Fisk spiller desuden flere gange en rolle som genstand eller symbol i Det Nye Testamente. Fx. nævnes apostlenes tidligere erhverv som fiskere. Samt historien om de 5.000, som af Jesus blev bespist med fem brød og to fisk. Derfor er det almindeligt at se et klistermærke af en fisk bagpå en bil, mv.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om fisk. Som supplement til fortolkning af din drøm, så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer