Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drømme om bygninger og rum heri

Huse symboliserer generelt os selv – vores krop, vores personlighed og vores psykiske energier bl.a. med tilknytning til chakraerne. Især når det i drømmen er specificeret, at der foregår noget på specielle etager, er det relevant at relatere dem til de syv centrale energicentre eller chakraer. Hvis der i drømmen blot er tale om øverste eller nederste etage af et hus, kan det være henholdsvis hovedet eller fødderne, det drejer sig om. Måske fortæller drømmen om for meget aktivitet i øverste etage = hovedet/tankerne. Er der noget i en drøm, der foregår i en kælder, kan det være et symbol på drømmerens ubevidste og de processer, der er i gang der. Måske foreslår drømmen også, at drømmeren er mere i kontakt med sit ubevidste.

Ifølge Freuds teori og analyse er et hus, med alle åbninger (døre og vinduer) et stærkt symbol på vores krop. Men selvom Freud ihærdigt lagde vægt på, at de fleste drømme har en seksuel undertone – indeholder et seksuelt symbol, er det værd at lægge mærke til huset udefra.

Ligesom man gør ved tydning af børns tegninger, så prøv at lægge mærke til, om vinduerne var tomme? Var der gardiner, der signalerer beboelse? Blomster og planter? Lys? Det er stærke symboler, og disse overvejelser bør indgå i din tolkning. Hvis dit hus er tomt, indikerer det, at du føler dig tom indvendig, der er noget, du mangler i dit liv – søg efter det. Hvis dit hus er fyldt med møbler, farverige billeder og planter, fortæller det noget om din personlighed og din sindstilstand på drømmens tidspunkt.

Imponerende bygninger, slotte, katedraler og borge kan relateres til dit ambitionsniveau i dit vågne liv – Prøv at rette fokus på omgivelserne – overdådige landskaber, frugtbare jorde, frugtplantager i vækst – fortæller også en del om din personlighed, idet det tolkes som et rigt indre liv, en god fantasi og indlevelsesevne. Hvis du befinder dig i et stort tomt hus, bemærk så følelsen – er du bange? Ensom? Eller hvis du nyder husets konstruktion, arkitektur indikerer det, at du har sans for kreativitet og formgivning.

Hvis du bestiger en trappe op til f.eks. et slot – så læg mærke til, hvordan du bevæger dig. Ærbødigt, ydmygt, nysgerrig? Eller har du hastige skridt for at nå indgangen (målet) – Hvis du føler ærbødighed, ydmyghed kan det tolkes, at du har en vis autoritetssans og respekt for andre mennesker, mens hvis du går direkte og hastigt, kan dette tolkes, at du er en relativ målrettet person.

Ofte drømmer mennesker, at de i deres hus pludselig finder et nyt rum – der dukker pludselig et uopdaget og uudforsket værelse op. Det er nogens erfaring, at dette betyder, at den drømmende er parat til – og har et stort ønske om nye intellektuelle udfordringer, og vedkommende har en bevidsthedsudvidelse i nye retninger. Det betyder samtidig et overraskelseselement, og hvis du er bange for dette nye rum, er du ikke rede til at udfordre dit intellekt endnu.

Drømme om forskellige værelser kan symbolisere forskellige områder af dit vågne liv. Hvis du laver mad i køkkenet, kan det betyde, at du er ved at lægge planer, men det kan samtidig, hvis du laver mad til andre, betyde at du besidder stor kærlighed og omsorg. Køkkenet hører til rodchakraet – det jordbundne, det uundværlige, nemlig mad og drikke, materialisme og et solidt fundament. Hvis du befinder dig på en veranda eller en altan, indikerer det, at du har brug for plads omkring dig til at udfolde din kreativitet. Hvis du er i en fængselscelle, har du måske skyldfølelse og dårlig samvittighed, måske føler du, at du har fortjent straf – og det understøtter indikationen af selvdestruktivitet.

Drømme, hvor du bevidst søger en kirke eller katedral, kan have en religiøs betydning – måske søger du fred? Så igen, læg mærke til dine følelser, når du vågner. Hvis du derimod udforsker et slot og dets værelser, kan det være et symbol på et ønske om udfordring og selvrealisering og måske en lidt eventyragtig tilgang til livet. Slotte og eventyr hænger sammen – ligesom konger og dronninger – måske forsøger du at udforske en romantisk side af dig selv.

Hvis dit hus i drømmen er solidt lukket og ikke kan åbnes, hvis du har spærret ind -og udgange og vinduerne er mørkelagte og muret til, bør du måske overveje, hvilke blokeringer du laver for dig selv i dit vågne liv. Bemærk følelsen, når du vågner, følte du dig tryg ved det tillukkede hus, ængstelig eller lettet? Hvis du tilmed har skilte med ”no enter/adgang forbudt” – indikerer det, at du er bange for at miste din integritet og dit personlige ”rum”.

 

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer