Drømmetydning – Drøm om eksamen, test

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om eksamen, test

Drømmetydning eksamen, test, prøve

At drømme om at skulle til – eller være til – eksamen er et meget udbredt drømmetema. Eksamen i drømme henviser til noget man skal præstere og at man for at kunne levere noget brugbart. Hvilket fag skulle du til eksamen i? Og hvordan oplevede du din censor? Dette er vigtige henvisninger, idet censor repræsenterer en autoritetsfigur, som samtidig afsiger dommen.

En quiz, en test, en intelligensprøve er det samme drømmesymbol som eksamen. Det handler om en situation, hvor du bliver bedømt, og drømmen forekommer derfor typisk hos folk, der er meget selvkritiske eller føler sig kritiseret af andre. Føler du et enormt ubehag ved eksamensdrømme, er det virkelig svært for dig at blive bedømt, og du vil typisk føle dig ude af stand til at leve op til egne eller andres forventninger. Derfor kan det være et udtryk for, at du skal arbejde med dine nerver eller din selvtillid.

En test ender op med et resultat, en evaluering, måske en præmie. Hvilken betydning havde udfaldet af testen i drømmen? Er du usikker på dig selv? Er du bange for at blive afsløret? Har du noget som du skjuler? Deltager du i en quiz på grund af præmien? Taber du stort, eller er du lige ved at vinde og så taber du. Eller er vi henne, hvor du svarer rigtigt på alt og ikke får en præmie?

Måden hvor du forstår drøm om eksamen, test, quiz er ved at stille en række hv-spørgsmål. Hvorfor blev seancen afholdt? Hvem var tilskuere? Hvad var præmien? Hvor foregik det? Hvad blev du testet i og af hvem? Hvordan havde du det med testen? Var du bange, nervøs, ovenpå? Hvorfor blev du testet, var det noget du selv havde meldt dig til eller var det en ufrivillig test? Sådanne spørgsmål leder dig nærmere hen på betydningen.

Det kan også være at du reelt gerne vil testes, fordi du synes du rummer noget mere end det som andre umiddelbart er opmærksomme på. Prøv derfor også at kigge lidt nærmere på om alle dine færdigheder har mulighed for at blomstre. At drømme om at du klarede en intelligensprøve, kunne afspejle din oplevelse af formåen på dit arbejde, i dit forhold, eller på et andet område af dit liv.

Drøm om eksamen kan også være et billede på en forestående afgørelse der skal træffes om dig, snarere end af dig. Eller den kan være et billede på et skift til en ny fase i livet – eksempelvis et lederansvar, eller rollen som forældre –  og består du mon så?

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om eksamen, test. Som supplement til fortolkning af din drøm så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer