Drømmetydning – Drøm om insekter

Arketypiske drømmetemaer

Man taler undertiden om arketypiske drømme, også kaldet temadrømme. Dette er drømme, der deler de samme temaer, handlinger etc. Grunden til, at man opdeler drømme i forskellige temaer, er for at lette analysearbejdet. Når man fanger det overordnede budskab og kan kategorisere drømmen ind under et tema, bliver det nemmere og hurtigere at forstå, hvad det er, som drømmen prøver at fortælle dig.

 

Drøm om insekter

Drøm om bier, myrer, insekter

Drømmetydning insekter. Forskellen mellem at drømme om et enkelt insekt og så flere insekter er væsentlig. Hvis du drømmer om flere insekter er dette et symbol for en gruppe, et team, et hold, en flok – altså en større forsamling. Så spørgsmålet er hvad de insekter du drømmer om repræsentere.

Der kunne være tale om dine arbejdskollegaer, et hold som du har ansvaret for. Det interessante er så hvorledes insekterne opførte sig. Fløj de i alle mulige retninger, var uorganiserede og ustrukturerede, eller var de som myrene ganske velorganiserede og strukturerede?

Insekterne kunne også meget sandsyneligt repræsentere forskellige dele af, eller blot en enkelt del af dig selv. Fx dit kærlighedsliv, din økonomi eller en specifik problemstilling som du søger svar på.

Insekter, udgør en del af leddyrene, dyrerigets mest artsrige gruppe. Flere end 80% af alle kendte dyrearter er leddyr. Leddyrene opdeles i forskellige kategorier alt efter hvor mange ben, vinger og antenner dyret har. Insekter har antenner (følehorn), facetøjne som består af mange optiske enheder der hver især peger i forskellige retninger. Sammenlagt giver de billeder som de individuelle linser danner, et bredt mosaikbillede der på en helt unik måde sætter insektet i stand til at registrere bevægelser. Desuden har insekter ofte vinger, som dog kan være omdannede til et skjold som hos f.eks. biller.

Hvis du opfatter dyret som et insekt og forbinder dyret med den samme symbolik som du almindeligvis forbinder med insekter, er det ligegyldigt ift. tolkningen, om dyret er i den ene eller anden underopdeling af leddyrene. Rent faktisk er det ligegyldigt om det egentlig er et insekt, eller fx et krybdyr – det vigtige i drømmetydning er hvad du forbinder med dyret. Så hvad forbinder du med insekter og især det pågældende insekt som var med i din drøm?

Almindelige associationer er: Insekter er forvirrende, tænk på myretuen hvor myrerne vælter energisk rundt, eller bier, der summer fra den ene blomst til den anden. Højt aktivitetsniveau, energiske, arbejdsomme. De har en kort cyklus; de fødes, vokser, får unger, afkræftes og dør. Undertiden sker alt dette på blot et par døgn! jf. døgnfluen.

Insekter er symboler på de aspekter af os, som vi mindst kan kontrollere. Bier symboliserer f.eks. det mentale felt, og indikerer at tankerne løber af med os. Drøm om insekter kan dog også handle om at der er dele af dig selv, områder i dit liv, som ikke er aktiveret, eller som kører på lavblus. Du kan fx være alt for rationel / logisk tænkende, og en drøm om en masse insekter kan på denne måde være en kraftig opfordring til på anden vis at tilgå dit liv og dine udfordringer. Prøv at mærke mere efter i stedet for at tænke så meget over tingene.

I nærværende sammenhæng søges forklaret, hvad det overordnet betyder når du drømmer om insekter. Som supplement til fortolkning af din drøm, så kig i oversigten over drømmesymboler hvor mere end 2000 drømmesymboler er forklaret.

Stil spørgsmål om Drømmetydning

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Drømmetydning
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

Drømmetydning – Drømmetemaer