Krystal healing

Krystalhealing er en healingsform, hvor krystaller og sten anvendes som redskaber, som stimulatorer af den fysiske krop, den cellulære hukommelse, karaktertræk, tanker og følelser hos modtageren. Ved at placere forskellige krystaller og sten på modtagerens krop, de rette steder, er det muligt at stimulere, harmonisere og opbygge den rette harmoni og balance i de forskellige chakras og i det æteriske lag.

Ønsker du at arbejde med krystalhealing er det naturligvis vigtig at du gør dig fortrolig med de enkelte sten og krystaller. En måde at gøre dette på er ved at bruge lidt tid på at studere NetSpirts oversigt over sten og krystaller.

krystaller-01

NetSpirit har Danmarks største oversigt over krystaller

 

Før en krystal healing

Krystalhealeren bør lave sine personlige øvelser – energistrøg og meditationer for at gøre sig klar, inden modtageren ankommer. Sindet bringes i ro, og der koncentreres om modtageren – eventuelt kan healeren visualisere sin modtager og rette fokus på at hjælpe, være til stede og være nærværende. Det går ikke, at healeren kommer styrtende i sidste sekund inden modtageren ankommer – healerens sind bør være i balance og harmoni – og adskillelse for healerens egne problemer og emotioner skal være sket. Healeren skal koncentrere sin energi mod modtageren, – og glemme sine egne følelser og behov. Det kræver øvelse – men det kan nås.

Noget af det vigtigste der kræves for at give en krystalhealing er, først og fremmest evnen, og dernæst trangen og lysten til at ville hjælpe. Og en god portion indfølingsevne, medfølelse og altid med næstekærlighed i sindet. Det er yderst vigtigt, at der er en stor portion etik og moral hos healeren, og at der altid arbejdes på en sådan måde, at modtager og healer skiller sine følelser og emotioner fra hinanden, uden at miste følelsen af fællesskab og medmenneskelig formbundethed.

Krystalhealerens redskaber

Ofte bruger healeren en bjergkrystal eller sin egen personlige arbejdskrystal til at scanne tilstanden i de forskellige chakras. Derfor er det vigtigt, at healeren kender hver enkelt sten og krystals svingningsniveau, grundsubstans og energi for at kunne tilføre modtageren den optimale helbredelse. Healeren kan benytte en dobbelttermineret bjergkrystal til at forstærke energien hos sig selv, og en citrin til at beskytte sig mod modtagerens eventuelle negative energier.

krystalhealingen begynder

Modtageren bliver ofte bedt om at stå op i afslappet, naturlig position, og healeren tager “et visuelt billede” af modtagerens kropsholdning, musklerne, og modtagerens fysiske udtryk som helhed. Det vil sige, at healeren danner sig et kropsligt indtryk af kroppens tilstand, skævheder, fedtpuder (der ofte vidner om beskyttelse) etc. Hvis healeren er i stand til det, ses der også på auraens svingninger og farver.

Derefter lægger modtageren sig på lejet, og healeren laver en kort afslapningsøvelse, scanner derefter med sin personlige arbejdskrystal. Bedst er det med en helt klar bjergkrystalspids, en DOW-krystal eller en aquaaurakrystal, idet bjergkrystallen fanger alle farver og healer og forstærker healingen på alle chakra over hele modtagerens krop, når vedkommende er parat, i ro og åndedrættet flyder frit. Hvis der bliver tyngde i krystallen i healerens hænder, eller krystallen begynder at vibrere, vides det, at der findes en ubalance – og healeren noterer dette i sig selv – altså husker det indtil scanningen er færdig.

Når healeren har scannet kroppen, og eventuelt lavet en healingmassage – pålægges de krystaller der relaterer til bl.a. farverne der korresponderer med chakraernes vibrationer – og bjergkrystallerne placeres med terminationen ind mod modtageren for at forstærke energien – der anvendes også andre krystaller og sten, som healeren instinktivt og intuitivt føler der er brug for.

Disse placeres i et såkaldt layout på modtagerens krop – og de udvalgte sten og krystaller er med til, at der opstår et medsving. Det vil sige, at den samme energi, som stenen udstråler, vil sætte svingninger i modtagerens tanker, følelser, krop og cellulære hukommelse, såLedes at forskellige karaktertræk vil fremhæves eller forskellige fortrængte følelser vil dukke op til overfladen og slippes. Findes der energimæssige blokeringer vil disse kunne opløses, og afmattede områder i energierne styrkes.

Der er ikke to krystallayouts der er ens, altså placeringen af stenene og krystallerne, og derfor er det vigtigt at både modtager og healeren får og opnår et godt kendskab til de processer, der skal arbejdes med. Det er nødvendigt, at krystalhealeren har et indgående kendskab til krystallernes egenskaber, svingningsniveau og energi/vibration – men ofte kan man i starten – som sagt – holde sig til de farver der korresponderer med de syv chakra.

 

Hvad kan forventes af reaktioner?

Det er en stærk healingform, og som krystalhealer er det vigtigt at “være hos modtageren i hele processen ” – hele tiden at “styre” og “holde hånden under modtageren”, såfremt der kommer emotionelle stærke udbrud. Hvor meget eller hvor lidt modtageren “får ud af” sessionen, er meget forskelligt fra person til person. Hvilke reaktioner arbejdet med en sten eller krystal sætter i gang, afhænger til dels af modtagerens sensitivitet og åbenhed, dels er vi jo forskellige mennesker, der reagerer forskelligt. Nogle modtagere mærker først reaktionen nogle dage efter krystalhealingen, mens andre mærker en reaktion med det samme.

Idet vi er forskellige vil de forskellige sten og krystaller også virke forskelligt fra person til person, og selvom to mennesker arbejder med de, tilsyneladende samme – følelser og problemer, kan det være at de skal arbejdes med forskellige sten og krystaller, men med hver deres indfaldsvinkel. Derfor er det også vigtigt at der ikke udelukkende holdes restriktivt på de stens energier som man ved, kan afhjælpe, men at healeren også bruger sin intuition og instinkt, samt sit kendskab til den enkelte modtager, til at vælge og udpege de forskellige sten og krystaller.

Hver eneste celle i vores krop husker fortrængte hændelser, traumatiske oplevelser, smertefulde hændelser – selv om hjernen har fortrængt dem. Disse kan aktiveres af krystallernes energier. En god healer mestrer kunsten at finde de rigtige krystaller, lægge dem de rigtige steder på kroppen, og flytte om på dem, hvis modtageren “får for meget op” på een gang. Og det samme, hvis modtageren får for lidt reaktion – healeren skal således hele tiden følge med i modtagerens reaktioner, vejrtrækning, ansigtsmuskler for at få et billede af reaktionerne.

Der tales ikke under en krystalhealing. Men der aftales altid et stopsignal og dette skal respekteres øjeblikkeligt!

Det kan være, at modtageren mærker en spænding eller ligefrem smerte, når den udvalgte sten arbejder og trækker energi til en ubalance, kan der opstå en kortvarig smerte, som så forsvinder igen. Ubalancen opløses og energien flyder igen frit.

En dygtig og seriøs krystalhealer ved, at man ikke skal “lege” med disse redskaber – man kan øve sig på sig selv og mærke omhyggeligt efter, men nogle krystallers vibrationer er så stærke, at de kan fremkalde for længst fortrængte traumatiske hændelser, der er ganske ubehagelige for modtageren at komme i kontakt med. Måske er modtageren heller ikke parat til at kontakte disse smertefulde hændelser – men det er healerens opgave hele tiden at “styre” og guide modtageren, nænsomt, kærligt og omsorgsfuldt, så der er en balance imellem hvad modtageren er klar til at gå ind i, og hvad der eventuelt skal vente.

Afslutning af en seance

En krystalhealingsseance slutter altid med, at stenene og krystallerne tages af modtageren; det vigtigt at gøre det roligt og nænsomt – for ikke at rykke modtageren ud af den emotionelle og fysiske energi han eller hun befinder sig i – og modtageren bør tilbydes at ligge i ro og mærke sin oplevelse, eventuelt til musik, aromaterapi (æteriske olier) der styrker energifrekvensen og relaterer til problematikken. Først når modtageren er klar, ender den aktive del af krystalhealingsseancen.

Man skal huske at drikke vand lige bagefter, helt ren kildevand, og helst ikke jage ud i den travle verden. Krystalhealeren laver nogle energimæssige strøg ned langs sin krop for at rense sin egen aura, vasker hænder, ansigt og arme. Dette gøres bedst imens modtageren tager sit tøj på i fred og ro.

Når modtageren er klar, sætter healer og modtager sig igen i et uformelt forum – genetablere den gode kontakt og der indledes en samtale om, hvad modtageren har oplevet under seancen. Det er vigtigt at modtageren har så meget mulighed for at sætte ord på sine følelser – evt. mulighed for at skrive stikord ned – for at afhjælpe den videre bearbejdning kroppen og følelserne og underbevidstheden arbejder med de efterfølgende dage – op til en uge eller to. Krystalhealerens opgave her er at lytte, spørge, invitere til uddybelse af modtagerens informationer – men igen, uden at presse på.

Herefter fortæller healeren hvilke oplevelser han eller hun observerede undervejs – og derudfra kan healeren komme med råd og vejledning – det kan være kostvejledning, kropsøvelser, mentale øvelser. Det kan også være, at healeren opfordrer sin klient til at skrive dagbog over sine følelser, gøremål og fysiske/psykiske reaktioner/observationer – indtil næste session – (man glemmer så hurtigt), så dette er et godt redskab til at danne bro over mange ord der bliver glemt undervejs. Krystalhealeren kan også anbefale krystaller og sten modtageren bør anskaffe sig, sove med eller blot have på sig, for at forstærke – eller eliminere en bestemt balance/ubalance.

En krystalhealing kan ikke tilrettelægges i forvejen, først når modtageren ankommer, og problematikkerne afdækkes, kan healeren bruge sine redskaber – sten og krystallernes vidunderlige energier og subtile vibrationer.

 

Stil spørgsmål om Sten & Krystaller

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om Sten & Krystaller
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål