Enneagram type 7 – Eventyreren

Persontype 7

Eventyreren, idéskaberen, entusiasten, generalisten, vidunderbarnet, dilettanten

Eventyreres verdenssyn

Syvere har en tendens til at fokusere på det gode, på alt det bedste der er sket eller vil ske. Mange Syvere husker deres barndom som fuldstændig rosenrød, og det kommer ofte som et chok for dem, når de gennem personlig udvikling får øje på mere negative episoder i barndommen. Og selv når dette sker vil de have en tendens til at fokusere på det positive i aspektet. Dette var f.eks. tilfældet for manden der som 10-årig var faret vild i en skov og havde tilbragt en kold og mørk nat alene inden politiet fandt ham – det han kunne huske var, hvor spændende det havde været at køre i politibil!

Syvere har således en strategi for at fremhæve det sjove i tilværelsen, og en trang til at fokusere meget på fremtiden og alle de eventyr, der venter forude. De har udviklet en evne til at føle at de er næsten fysisk tilstede et andet sted end der hvor de er. De gør deres fremtidige liv så eventyrligt og tiltrækkende i tankerne, at fremtiden er et meget bedre sted at være end nuet.

 

enneagramtype-nr-7-1

Enneagram type 7 – Eventyreren

 

Syvere er optaget af sig selv og af at have det sjovt. De oplever livet som et eventyr og lader sig fascinere af nye ideer og mennesker dagen lang. Deres sind er flagrende, på samme måde som en sommerfugl flagrer fra blomst til blomst flagrer deres opmærksomhed fra tanke til tanke, fra interesse til interesse, fra mulighed til mulighed. Syvere vil have det bedste ud af livet, de ønsker den frihed, der ligger i at kunne flyve fra interesse til interesse uden at blive for forpligtet af en enkelt ting. De er som Peter Pan, der ikke ønsker at blive voksen, men til stadighed vil kunne flyve rundt og udforske livet.

De har en grundlæggende overbevisning om at der ikke er grænser, der er altid 1000 ting, man kan gøre eller interessere sig for – der er altid noget nyt at bevæge sig videre til. De har mange ideer til hvordan fremtiden vil blive, men kan have problemer med at være så fokuserede at de rent faktisk fører ideerne ud i livet. At fokusere ville være at prioritere og så ville man udelukke sig selv fra nogle muligheder. Alle muligheder skal stå åbne så er livet bedst. Det er ikke godt at forpligte sig for tidligt, det er bedst at have andre udveje, andre muligheder, hvis nu planen ikke lykkes.

Modstanden mod at fokusere på en enkelt ting kan også beskrives som en modstand mod at være i nuet, og mod at mærke den smerte, der kan være forbundet med rent faktisk at være tilstede i nuet. Der er en angst for og modvibe mod at fordybe sig og få kontakt med smerten, og Syvere betragtes derfor af mange af de andre typer som overfladiske og ikke til at stole på. Fra Syverens egen synsvinkel betragtes det dog ikke som overfladiskhed, men som at man fordyber sig og så går videre til noget andet.

Syvere er meget optaget af at planlægge fremtiden, og hensigten med dette er naturligvis at gøre livet sjovt ved at undgå at kede sig eller at undgå at føle sorg eller smerte. Hvis der er masser af planer er Syveren sikker på et spændende liv. En Syver har et stort talent for at få øje på hvordan tingene passer sammen, og kan f.eks. have et job som frisør men samtidig planlægge at have et lille hotel på en græsk ø. Syverens sind vil være fokuseret på hvordan disse to ting passer sammen, ikke på hvilke forhindringer der kunne være for at gå fra det ene til det andet – forhindringer er til for at blive overvundet, alt er muligt, selvfølgelig kan det lade sig gøre.

Denne måde at tænke på giver Syveren en særlig evne til at løse problemer, fordi Syveren vil finde associationer mellem to tilsyneladende modstridende synspunkter, eller mellem to livsområder der tilsyneladende intet har tilfælles. Det er således udtryk for en typisk Syver-tankegang når Tor Nørretranders inviterer musikere, biologer, fysikere og andre videnskabsmænd sammen med psykologer og billedkunstnere for at lade dem inspirere hinanden i et kæmpeprojekt kaldet Mindship. Tilsvarende er det udtryk for Syverens gode tillid til egne evner og fantastiske optimisme at tro, at de økonomiske problemer omkring Mindship Canteena ville løse sig af sig selv – “det var en sommer fuld af visioner – alt var muligt” blev Nørretranders citeret for i avisen. En rigtig Eventyrer-tankegang!

En ting, Syvere ikke kan lide, er tanken om at være fanget i én mulighed, eller i kun at have én udvej. Metaforisk kan det udtrykkes som at Syvere hader tanken om at bo på en blind vej med kun én udgang. De føler sig fanget, når de ikke kan se mindst to muligheder for at komme væk. Eller, som en amerikansk Syver fortalte: “Jeg besøgte engang Hawaii og syntes det var så spændende at være der – indtil jeg kom op på øens højeste punkt og kunne se, at jeg var på en ø, og at jeg ikke umiddelbart kunne slippe væk – så fik jeg en klaustrofobisk følelse.” At have mange muligheder er altså også en måde at slippe for at forpligte sig til én handling.

Undertyper

Tre Syvere kan have forskellig adfærd, eller forskellig fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: grådighed, og den samme fiksering: tankeflugt. Man kan sige, at energien udtrykkes i 3 forskellige former for adfærd, afhængig af, hvilken undertype, man tilhører.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes i ‘Magen til mig’
Syvere føler sig begrænset af mennesker, der har andre behov end de selv har, de vil gerne selv bestemme, hvad de skal bruge deres tid på, og derfor handler overlevelse om at omgive sig med mennesker, der ligner dem, mennesker der deler deres drøm. Denne undertype besøger deres venner for at se, hvordan det går med deres del af planlægningen af den fælles drøm, og det giver Syverne en følelse af tryghed, når de oplever at planerne skrider frem. Hver ven er personligt interessant for Syveren, og selvom vennerne er vidt forskellige i alder og jobområde, ser Syveren det store mønster, det store fællesskab. Der brainstormes og snakkes visioner, og der er en fælles grådighed efter fremtidige spændende ideer og spændende venskaber.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes i opofrelse
En Syvers interesse i at være en del af en gruppe afspejler ofte En idealiseret social orden: man ofrer den umiddelbare glæde for at realisere en fremtidig drøm. Syvere kan lide at være sammen med mennesker der tænker ligesom de selv gør, som deler deres drømme og visioner. Målet er at have stimulerende selskab mens de laver den samme slags aktiviteter, som de ellers ville gøre alene. De kan se styrken ved at være mange, men kan også føle sig begrænset af det, og af og til ønske at de kunne være alene om projektet. De trives bedst i en gruppe hvor alle er lige, hvor alle er autoriteter, hvor der ikke er nogen der leder og nogen der følger efter. Dette sikrer dem en personlig frihed.

3) Fokus på 1 til 1-relationer / seksuelle relationer
Udtrykkes i fascination Mennesker er fascinerende for Syvere. Denne undertype vil igen og igen lade sig fascinere af nye mennesker: “Wow – tænk hvad vi to kunne lave sammen – tænk hvad det kunne blive til!” Den første tiltrækning er den bedste. Et møde på gaden, en betydningsfuld udvekslen af et blik med et menneske, du aldrig ser igen, er meget stimulerende for denne undertype. Et sådant møde kan sætte gang i fantasien, fordi man samtidig undgår alt det kedelige, der måtte følge med et egentligt bekendtskab.

Syvere der er fascinerede af det første møde er betagende at være sammen med. De er charmerende og oprigtigt interesserede i at lytte til dig og til at få deres historier og drømme til at passe sammen med dine. De forventer at andre kan lide dem og udstråler en charme og selvsikkerhed, som kombineret med deres oprigtige interesse gør det nemt at falde for dem. Problemet er, at det ikke varer ved. Syveren skal videre til den næste. Forpligtelse er ubehagelig og kedelig.

 

enneagramtype-nr-7

Enneagram type 7 – Eventyreren

 

Den personlige udviklingsvej

Fra grådighed og planlægning gennem nøgternhed til den særlige essenstilstand: Sansning

Syverens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Grådighed Dette giver en tankegang, der er fikseret på: Planlægning Syverens udviklingsvej går gennem at udvikle modsætningen, nemlig den særlige evne til: Nøgternhed Herigennem får Syveren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Sansning Syveres ‘dødssynd’ er grådighed, forstået på den måde, at Syvere er grådige på oplevelser, på nye eventyr, på at møde nye mennesker, på at lade sig fascinere. Det handler om at opleve, at slippe for at kede sig, og at gribe alle de gode muligheder livet giver. Syvere har en fantastisk energi når det gælder om at opleve, og de vil hellere undvære søvn end at gå glip af noget spændende.

Denne ‘grådighed’ giver en tankegang der er fikseret på at planlægge alt det nye og spændende der skal ske i fremtiden, på at gøre livet til et eventyr, og dermed til at flygte fra den omgivende virkelighed, som kan være smertegivende og som ikke tilfredsstiller Syverens grådighed efter oplevelser. Syvere flygter fra alt der kan være ubehageligt ind i en fantasiverden af muligheder, af “engang vil jeg…”. For Syvere er det sjovere at planlægge end at udføre og mange Syvere fortæller hvor svært det er for dem at koncentrere sig om et projekt længere tid ad gangen. Syverens planlæggende tankegang er som en sommerfugl der flagrer fra blomst til blomst, fra tanke til tanke, fra mulighed til mulighed.

For Syvere er udviklingsvejen ‘nøgternhed’, hvilket simpelthen betyder at være i stand til at fortsætte en handling uden at være nødt til at tænke på spændende andre planer. Syvere er bange for at holde sig til én ting, fordi de frygter kedsomhed og den smertelige virkelighed, de risikerer at komme i kontakt med. Men udviklingsvejen går gennem at vænne sig til at være til stede i nuet og tage hvad der kommer – både af godt og af dårligt. Det betyder også at lade tingene være som de er frem for at ‘pynte’ på dem, frem for at gøre dem mere spændende eller fascinerende end de virkelig er. At turde se i øjnene at livet by. der på både gode og dårlige tider og at der kan være noget at hente i det hele.

Når Syvere lærer at være mere nøgterne i deres oplevelse af verden bliver det nemmere og nemmere for dem at være totalt til stede i nuet og tager det der dukke op uanset om det er godt eller dårligt, uden at gøre det til andet end det det er.

Harmoniske Syvere

Harmoniske Syvere ved at virkeligheden indeholder alt det der skal til for at tilfredsstille dem – de behøver ikke flygte væk i deres fantasi. Faktisk oplever harmoniske Syvere at de kan blive helt ekstatiske i deres anerkendelse af det der sker her og nu, de har virkelig evnen til at nyde og værdsætte de faktiske omgivelser. Dette sker fordi de er en del af omgivelserne, en del af virkeligheden, frem for at flygte væk fra den i tankerne.

Dette giver dem mulighed for at opleve, at virkeligheden består af andet end overflade, og de oplever en mere metafysisk virkelighed bagved. De fornemmer, at der er noget helligt ved selve livet, og denne oplevelse gør dem nærmest ekstatiske. De er fantastisk taknemmelige for alt det de oplever omkring sig, først og fremmest selve livet. Harmoniske Syvere kan finde noget godt i alting, selv de mørkere sider af livet.

Harmoniske Syvere forstår at alting er en gave og ikke noget der eksisterer for at de skal have glæde af det, og de anerkender tingene som de er frem for som noget der skal konsumeres. De har en tro på at livet og mennesker grundlæggende er gode. Syvere, der gennem personlig udvikling er nået frem til en afbalanceret, harmonisk tilstand, finder at virkeligheden kan gøre dem ekstatiske af glæde, og opdager at denne kilde til glæde er uudtømmelig og at de ikke længere behøver være grådige forbrugere af livet – der er og bliver altid nok.

Disse Syvere kan opleve verden på en måde som ingen af de andre personlighedstyper er i stand til: som en evig kilde til sanselig stimulation. De er udadvendte, levende og i godt humør og derfor meget stimulerende at være sammen med. De virker ungdommelige langt op i årene, fordi de er i stand til at lade deres batterier op med hvad som helst der sker, at få det bedste ud af alting, og de stråler af en vitalitet der er enestående for denne type. De har til stadighed fokus på at få det bedste ud af hvad som helst ud fra ordsproget: “If life gives you lemons, make lemonade.”

 

Fiksering: Planlægning
Højere ide: Arbejde
Følelsesmæssig intelligens: Grådighed
Selvbevarende instinkt: Familie
Social instinkt: Offer, martyr
Seksuelle instinkt: Fascination
Kropssprog: Taler med hænderne, smiler og høj energi
Motivation: Oplevelser, glæde
Forsvarsmekanisme Rationnalisering, omformulering
Selvopfattelse: Lykkelig, optimistisk
Det der undgås: Begrænsninger, smerte
Talestil Spørgende og snaksagelig
Fælde: Søger at glemme smerten ved at have et positivt og optimistisk livssyn og idealisere verden.
Vision/mål for udviklingen: Genvind retten til at leve livet som det er lige nu med smerten, begrænsningerne og alle glæderne og mulighederne. Indse at virkelighedsflugten fra nuet ind i den idealiserende fremtid er en illussion.
Sproglige kendetegn: Taler hurtigt og meget. Fortæller sjove historier med stor begejstring. Tonefaldet slutter oppe i begejstring. Udtrykker positivitet. Afbryder gerne fordi masser af idéer popper op. Har nemt ved at lære. Kan dog være overoptimistiske omkring dette. Har mange ‘bolde’ i luften på en gang. De bruger ofte ordene på en helt anden måde end de fleste.
Fysiske kendetegn: Livlig gestikulation med opmærksomheden oppe i luften. Hænderne omkring/over hovedet. Ser ofte yngre ud, end de er. Glade livlige øjne og mange gange smiler de. Kommunikerer med hele kroppen. Åbent, smilende, positivt ansigtsudtryk. Individuel tøjstil.

 

Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål