De 9 enneagramtyper

Ordet Enneagram kommer af græsk, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model. Enneagrammet er en model bestående af 9 punkter, tegnet i en cirkel, et punkt for hver personlighedstype. Enneagrammet beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver type har, de dybtliggende motiver for det, hver type gør – modellen kan derfor hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet.

Grunden til at der ved flere af typerne er angivet et navn i parentes er fordi, typerne undertiden benævnes således. Nogle foretrækker den ene benævnelse, andre foretrækker den anden. Du kan undertiden opleve en heftig debatterne om hvad de “rigtige” benævnelser er. Men svaret er at det er helt individuelt. Det har noget at gøre med hvordan du associere. Man kan eksempelvis få meget forskellige associationer afhængig af om man tænker på benævnelsen “Romantikker” eller “Specialist” (enneagramtype nr. 4). Skønt, der er uenighed om hvordan de enkelte typer skal benævnes, er der stor enighed om de karakteristika etc. man forbinder med de enkelte enneagramtyper.

Igennem vores gratis enneagram test kan du se hvordan din score fordeler sig på de ni enneagramtyper. Du har med stor sandsynlighed stærke motiver fra de tre typer, som du scorer højest på. Du kan derfor formode, at netop én af disse tre typer har livsmotiver, som du kan nikke genkendende til. Du er naturligvis mest interesseret i at læse uddybende om den eller de enneagramtyper, som du score højst på og det kan du meget vel starte med. Det tilrådes dog at du også læser om de andre enneagramtyper, da enneagrammet foruden at være en model til at forstå vores eget personlighedsmønstre også en model til at forstå andres personlighedsmønstre og dermed hjælpe os til at forstå vores omgivelser bedre.

Du har med stor sandsynlighed stærke motiver fra de tre enneagram typer, som du scorer højest på i enneagram testen. Du kan derfor formode, at netop én af disse tre typer har livsmotiver, som du kan nikke genkendende til. Enneagrammet tydeliggør hvad det grundlæggende er der motiverer os selv og andre og dermed hjælper os til at forstå os selv og andre mennesker. Enneagrammet hjælper os til at iagttage vores personlighedstræk og dermed hjælper os til at forstå karakteren af de bestemte mønstre vi er fastlåst i, og hvordan disse hæmmer vores personlige udvikling.

Foruden at være en model til at forstå vores eget personlighedsmønstre, er enneagrammet også en model til at forstå andres personlighedsmønstre og dermed hjælpe os til at forstå vores omgivelser bedre. Således kan du med kendskab til hvordan typerne motiveres og opfatter verden, lette dit eget samspil med andre. Ikke mindst når du indgår i gruppesammenhænge og måske selv står for at motivere gruppemedlemmerne eller sammensætte dem på den mest gunstige måde.