Mange forskellige typologier

Mange af os har været udsat for psykologiske værktøjer, der skal teste og vise, hvem vi er. I forbindelse med jobsøgning bliver vi meget ofte udsat for at skulle gennemføre en test, som en repræsentant for personaleafdelingen efterfølgende gennemgår med os. Disse værktøjer gør deres bedste for at vise, hvordan personligheden præcist er hos den enkelte. Hvordan vi er inde i ‘boksen’. F.eks. om du er indadvendt eller udadvendt.

Set fra erhvervslivets synsvinkel  ligger værdien i profilanalyser og personlighedstest især på forbedret teamudvikling og medarbejderudvikling. Teamudvikling er essentielt i forbindelse med sammensætning af nye teams og udvikling af eksisterende teams. Og i medarbejderudvikling hjælper profilanalyser og personlighedstest  til at medarbejdere kan udvikle deres svagheder, og optimere deres styrker.

 

enneagram-personlighedstest-01

 

Enneagrammet

Enneagrammet er en form for landkort, hvor mennesket via sin type kan blive bevidst om sin egen situation, sine tanke-/handlemønstre, passioner, fikseringer og særlige evner. Enneagrammet præsenteres dels som et værktøj til personlig udvikling og dels som et værktøj til udvælgelse og sammensætning af teams, der skal arbejde målrettet. Som persontypeværktøj har Enneagrammet til formål at give indsigt i de forhold, der motiverer mennesket. Enneagrammet er en metode til at oparbejde ordforråd, indsigter og værktøjer omkring værdier/ overbevisninger og omkring adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde.

Fortalere for metoden mener, at den udmærker sig ved både at beskrive vores adfærd samt forklare adfærdens baggrund (i modsætning til andre lignende persontypeværktøjer, som kun beskriver menneskers adfærd). Enneagrammet opfattes dermed som et slags landkort til forståelse af de måder, psyken arbejder på. Enneagrammet viser, hvad vi kan gøre for at ændre en negativ adfærd, hvilke faldgruber vi automatisk dumper i, og hvilke skyggesider vi har. Det illustrerer også, hvad i vores adfærd de andre har opdaget, som vi selv er blinde for osv.  Enneagrammet viser os vejen ud af boksen. Enneagrammet  viser os en vej til selvudvikling.

 

enneagram-personlighedstest-02

 

 

Belbin

Enneagrammet er dog langt fra det eneste værktøj til profilanalyse og personlighedstest. Andre værktøjer er eksempelvis Belbins teamrolleprofil. Belbin benyttes især når man ønsker mere effektive teams. Her bliver man bevidst om de forskellige teamroller, og derved skabes der forståelse for den enkeltes styrker og svagheder. Ved en Belbin teamanalyse skabes der også overblik over medarbejdernes teamroller og eventuelle manglende teamroller i teamet identificeres. Dermed kan Belbins teamrolleprofiler hjælpe med at løsne op for ineffektive teams og konflikter mellem medarbejderne, der ofte bunder i forskellige måder at tænke på. Belbins teamrolleprofil er uddybende beskrevet i afsnittet “Velfungerende teams”.

enneagram-belbin-01

MBTI – Myers-Briggs Type Indikator

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) er en personlighedstest, som har bidraget til, at mange tusinde mennesker verden over har fået øget indsigt og forståelse for både deres egen og andre menneskers adfærd. MBTI testen kan være et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling. MBTI testen giver en forståelse for, hvorfor vi som mennesker reagere forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres.

enneagram-myersbriggs

DISC personanalyse

DiSC er en personanalyse, der bygger på William Moulton Marstons teorier om menneskers adfærd i organisationer. DiSC personanalyse viser en persons adfærd i forskellige kontekster, og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling af personer og grupper. Der findes mange DiSC personanalyser, eksempelvis Thomas DiSC, Ensize DiSC, Extended DiSC og DiSC personprofil fra Discover.

enneagram-dics

Garuda profilanalyse

Med en Garuda-profilanalyse kan laves personprofiler til alle opgaver inden for medarbejder- og lederudvikling, herunder udvikling af faglige og personlige kompetencer, talentudvikling og afdækning af ledertyper, samt organisationsudvikling og udvikling af grupper og teams. Garudas HR-værktøjer giver organisationen et fælles sprog, og skaber grundlag for en ligeværdig dialog om de egenskaber der har betydning for arbejdslivet.

enneagram-garuda

 

 

Same same, but different!

Same same but different siger thailændere når man spørger dem om vej eller andre valgmuligheder. Og de har jo ret. Alle veje fører på en eller anden måde til Rom, eller hvordan man nu ønsker at udtrykke det. De nævnte værktøjer er blot et lille udsnit af værktøjer til profilanalyser og personlighedstest. Og hvordan vælger man så?

Grundlæggende adskiller værktøjerne sig ikke fra hinanden. Det helt centrale fællespunkt er at de alle inddeler mennesker i forskellige typer, og ud herfra anvise hvilke veje – der for de enkelte typer – er konstruktive og fører til fremgang og velfærd.Hvilket værktøj man benytter er derfor i høj grad et spørgsmål om personlige præferencer. Det har dog en fordel at man benytter et værktøj som andre også har kendskab til. Således får man en fælles referenceramme og kan nemt bruge sin indsats på det der virkelig batter, nemlig at skabe vækst, trivsel og udvikling.

Det bør dog nævnes at grunden til at enneagrammet har været populært i mange år skyldes at enneagrammet udmærker sig ved både at beskrive vores adfærd samt forklare adfærdens baggrund (i modsætning til andre lignende persontypeværktøjer, som kun beskriver menneskers adfærd). Der er således tilknyttet et omfattende – og ganske gratis materiale – som kan benyttes når man arbejder med enneagrammet.

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Enneagramtest – Quick test