Enneagram type 6 – Skeptiker

Persontype 6

Skeptikeren, Realisten, loyalisten, vogteren, problemknuseren, tillidsmanden

Skeptikeres verdenssyn

Skeptikere oplever inderst inde en manglende tryghed i verden – som om der aldrig rigtigt har været nogen man kunne stole helt fuldt og fast på. Seksere er derfor hele tiden på vagt over for eventuelle trusler, eller over for hvordan en situation eventuelt kan udvikle sig i en farlig retning. De har lært sig selv at aflæse andre menneskers humør, at være på vagt over for de mindste tegn på vrede, angreb eller svigt, med det formål at komme den i forkøbet.

Seksere har meget stærke antenner for andre menneskers sindstilstand og motiver, en evne til konstant at “se bagom” det den anden udtrykker, for konstant at tjekke, om man kan stole på den anden? Mener hun virkelig det, hun siger? De har en stærkt udviklet evne til at forestille sig det værste, fordi de derigennem håber at kunne imødekomme at det værste sker.

enneagramtype-nr-6

Skeptiker forestiller sig det værst tænkelige, en lavine, aflysninger, orkan på vej etc.

 

Seksere kan udspille levende scener over det værst tænkelige for deres indre blik – ofte hundredvis af gange med den samme situation. Deres ubevidste sind tror, at dette er den bedste måde at sikre, at det værst tænkelige ikke sker!

Seksere er ikke opmærksomme på, at de sorterer kraftigt i virkeligheden, således at det kun er det værst tænkelige, der udspilles fro deres indre blik, og at de ikke bruger ligeså meget tid på at forestille sig den bedst tænkelige situation. Hvis man opfordrer en Sekser til at forestille sig det bedst tænkelige vil den umiddelbare respons være, at “det er en umoden og naiv måde at forholde sig til virkeligheden på”.

Fordi de forestiller sig det værst tænkelige kan Seksere også udvikle en tendens til at tillægge andre mennesker motiver, som de ikke har. De kan forestille sig, at alle andre i en klasse tænker forfærdelige ting om dem, eller at læreren har udset sig netop dem som syndebukken i klassen. Eller sågar at buschaufføren har set sig ond på dem og det er derfor han ustandselig kører for næsen af dem osv. De er kort sagt eksperter i at “tankelæse” andre mennesker, men vel at mærke en tankelæsning der som regel er langt ved siden af virkeligheden.

Meget af denne tankelæsning er udtryk for projektioner, dvs. at Skeptikerens egne tanker og følelser lægges over i den anden person. Et eksempel på det kan være, at Skeptikeren føler vrede, men ikke er opmærksom på sin egen følelse, og i stedet siger til sin partner: “Hvorfor er du vred?” ofte efterfulgt af tanken “Hvad har jeg nu gjort?” for derigennem at kunne komme vreden i forkøbet. Vrede er truende for en Sekser, fordi vrede kan få mennesker til pludselig at angribe og blive ukontrollerbare.

Sekserens tankegang er derfor fokuseret på om man kan stole på andre. Sekseren vil hele tiden scanne andre personer for at finde ud af: hvad tænker hun nu? Kan jeg virkelig stole på det hun siger? Hvorfor roser hun mig – hvad ligger der bagved? Ligeså vel som Skeptikere stiller spørgsmålstegn ved andres tanker og handlemåde, stiller de dagen igennem spørgsmålstegn ved deres egne tanker og handlemåde: “Er det nu en god ide?” “Hvad vil det føre til?” “Er det den bedste måde at gøre det på?” “Gjorde jeg det rigtigt?”

Der foregår kort sagt en konstant indre dialog, som i høj grad bygger på indre tvivl og skepsis – over for andre og over for en selv. Dette kan føre til at man tøver over for at handle og udskyder projekter, fordi der kan blive tænkt så meget over projektet, at man tænker i stedet for at handle.

Undertyper

Tre Seksere kan have forskellig adfærd, eller forskellig fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: angst, og den samme fiksering: tvivl. Man kan sige, at energien udtrykkes i 3 forskellige former for adfærd, afhængig af, hvilken undertype, man tilhører.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes gennem at være varm og kærlig
Denne undertype af Seksere ligner Toere en del, idet de også er varme og kærlige over for andre, men deres motivation for at være det er anderledes end Toerens. Hvor Toeren tilpasser sin personlighed for at glæde andre, så er Sekseren den samme over for alle andre personer – uanset status. De udvikler en oprigtig varme og interesse for andre mennesker, omend deres ubevidste motivation er at “afvæbne” andre, for derigennem selv at føle sig trygge. De vil søge at flytte opmærksomheden over på andre gennem at støtte og berige disse. De er positive og bekræftende, og man kan stole på deres loyale støtte.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes igennem social pligt
Denne undertype er fantastiske i grupper, især i grupper der kæmper for mindretalssager. De kan ofre sig selv fuldstændig for sagen, for familien og for idealer. Deres ubevidste motivatition er at føle sig trygge gennem at være inden for rammer, hvor der er aftalt visse spilleregler. Tvivlen på en selv bliver mindre når ens meninger bliver bekræftet i gruppen. At være i en gruppe af ligesindede giver styrke og tryghed. Den tøven der kan opstå ved at handle for personlige sager, forsvinder når det handler om at gøre noget af pligt over for en gruppe.

3) Fokus på l-til-l relationer / seksuelle relationer udtrykkes gennem ‘Styrke og skønhed’
De Seksere, der tilhører denne undertype har ubevidst valgt at maskere deres indre tvivl gennem at udtrykke styrke og / eller skønhed. Denne undertype forsøger typisk at påvirke deres partnere eller kommende partnere gennem et formidabelt intellekt, gennem at være en værdig med- eller modspiller, gennem at være særdeles smuk eller flot. Selv en skræmt person kan føle sig stærk hvis andre tror at han eller hun er stærk, smuk, sexet og intelligent. Den ubevidste motivation er altså at styre sin nervøsitet.

 

enneagramtype-nr-6-1

Skeptiker forestiller sig altid det værst tænkelige

 

Den personlige udviklingsvej

Fra angst og tvivl gennem mod til den særlige essenstilstand: tro.

Sekserens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Angst. Dette giver en tankegang, der er præget af: Tvivl. Sekserens udviklingsvej går gennem at transcendere angst gennem at udvikle modsætningen, nemlig den særlige evne: Mod. Herigennem får Sekseren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Tro.

Den “passion” eller “synd”, der er den grundlæggende for Seksere, er angst. Angst for det uventede, angst for hvad der vil ske, angst for andre mennesker. Dette medfører et tankemønster der bygger på konstant tvivl, i en ubevidst tro på, at hvis man ikke stoler for meget på andre, hvis man hele tiden er forberedt, vil man overleve. For Seksere går vejen til personlig udvikling gennem at finde det indre mod. Et mod der først og fremmest handler om at have mod til at have tillid, at overgive sig til livet, at stole på at det går godt. At standse tvivlen og vove at tro.

Mod-fobiske Seksere oplever ofte, at de allerede er meget modige, fordi de jo netop kaster sig ud i alt det, de ikke tør. Men deres grundlæggende drivkraft er stadig at slippe væk fra angsten, d.v.s. de er stadig drevet af angst. De oplever typisk – lige. som de fobiske Seksere – mange muskelspændinger og problemer med at sove, fordi deres “indre biograf” udspiller skræmmende scener fra fremtiden.

Når de begynder at udvikle det sande mod, nemlig modet til at turde stole på andre mennesker og på livet selv, og at de kan stoppe den indre fokus på “det værste der kan ske”. Dette vil medføre, at de kommer mere til stede i kroppen og i følelserne. En god måde at styrke denne proces på kan være at dyrke en eller anden form for kampsport (f.eks. TaiChi eller Aikido) hvor man dels lærer at komme i kontakt med sin krop, og dels at kroppen har evnen til at reagere hurtigere end hovedet. Man lærer kort sagt at stole på sin egen krop. Herigennem vil Seksere få adgang til den særlige essenstilstand.

Harmoniske Seksere

Seksere, der er i balance har en realistisk tro på sig selv, hvilket giver den en naturlig tillid, først og fremmest til egne evner, og de er dermed i stand til at handle her og nu, uden frygt. De har endvidere tillid til andre mennesker og er gode støtter for andre, lige så vel som de er i stand til at blive støttet af dem.

De er i stand til at relatere og samarbejde med andre på en fuldstændig ligeværdig måde, uden behov for bekræftelse eller beskyttelse. De har en dyb tillid til universet, sig selv og andre mennesker, og véd at alt er som det skal være. De har af og til kontakt til følelser af nervøsitet og usikkerhed, følelser der kommer og går, ligesom mange andre menneskelige følelser . men det at stole på sig selv bliver en mere og mere permanent tilstand.

Disse Seksere har modet til at stille op og kæmpe for en mærkesag på en synlig måde, og til at tage ledelsen i en gruppe, hvis der er behov for det. De har en naturlig autoritet og kan være meget gode ledere, fordi de har en god forståelse for visse medarbejderes usikkerhed og ønske om at andre skal hjælpe dem. De kan således skabe en stor tryghed for andre. Deres dybeste følelser kan komme frem fordi de tror på sig selv, og er i stand til at udtrykke sig frit både arbejdsmæssigt og privat.

Harmoniske Seksere har et afslappet forhold til autoriteter som de dog stadig stiller store krav til: de har en sund forventning om, at hvis en person stiller sig op som leder har han eller hun også en uangribelig moral og er troværdig i egentligste forstand – ellers kan Sekseren ikke acceptere ham / hende som leder.

Seksere er meget loyale over for deres venner, og harmoniske Seksere er kendt for at være personer, som deres venner altid kan stole 100 % på. Da de samtidig indeholder evner som at være vedholdende, trofaste og loyale over for familiens, gruppens eller arbejdspladsens værdier, er de særdeles afholdte personer i både privatliv og arbejde.

Fiksering: Fejhed
Højere ide: Tro
Følelsesmæssig intelligens: Frygt
Selvbevarende instinkt: Varme
Social instinkt: Pligt
Seksuelle instinkt: Skønhed,
styrke
Kropssprog: Skuldrene hænger, flakkende blik og ingen gestus
Motivation: Sikkerhed
Forsvarsmekanisme Projektion
Selvopfattelse: Pligtopfyldende, lydig
Det der undgås: Opmærksomhed, afvigelse
Talestil Begrænsende og advarende
Fælde: Søger at sikre på alle niveauer
Vision/mål for udviklingen: Genvind retten til at have tillid til dig selv, til andre og til livet
Sproglige kendetegn: Siger ofte ja, men … eller nej, men …. jamen. Tøvende og i tvivl. Tvivlen får dem også til at analysere. Alting kan hele tiden ses fra det modsatte synspunkt. Har en humor med strejf af sarkasme. Giver ofte udtryk for bekymringer – lad gå galt, hvad kan gå galt. Stemmeføringen starter oppe og går så ned for at slutte oppe. Stiller spørgsmål og provokerer. (Måske for at undersøge om du er en autoritet). Laver ofte projektioner.
Fysiske kendetegn: Har ofte hænderne i lommen eller knyttet bag på ryggen. Meget asymmetrisk kropsstilling.  Et afvæbnende smil. Kan virke udfordrende og så trække sig hurtigt tilbage. Øjnene skanner rummet og bevæger sig fra side til side, som om de leder efter en flugtvej, eller hvad der ellers sker i rummet.
Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål