Enneagram type 5 – Tænkeren

Persontype 5

Tænkeren, udforskeren, iagttageren, opfinderen, eksperten, specialisten

Tænkerens verdenssyn

Femmere er mennesker, der hæger om deres privatliv. De har behov for at beskytte sig selv og gør det ved mentalt at lukke sig inde i en indre borg, hvor andre ikke kan nå dem. Dette opleves udefra som om det er svært at få kontakt, især følelsesmæssig kontakt, som om Femmeren kun er til stede med en lille del af sig selv. Metaforisk kan det beskrives som at Femmeren har lukket sig inde i sit hus, et hus der kun har små vinduer højt oppe, hvorfra Femmeren kan kigge ud, men andre ikke kigge ind.

Grunden til denne særlige måde at være i verden på ligger i, at Femmere nemt føler sig invaderer, og hvis Femmeren ikke beskytter sig mod denne invasion, vil andre mennesker “stjæle” al Femmerens energi. Og Femmere har behov for deres energi til at tænke tanker.

 

enneagramtype-nr-5

Femmere har stort behov for at være alene

 

Femmere har derfor udviklet en evne til at være fysisk tilstede uden egentlig at deltage i det der sker rundt om dem. Til større selskaber og receptioner vil man derfor enten finde Femmere i et hjørne for sig selv, eller trukket tilbage i snak med en enkelt person, som Femmeren kan føre en meningsfuld samtale med. Small-talk er ikke noget for Femmere.

Femmere har stort behov for at være alene. Mens de er til et selskab vil de egentlig ikke opleve ret meget af det, fordi de på en måde ikke er der – deres opmærksomhed er uden for dem selv, iagttagende, nærmest som en flue på væggen. Først når de kommer hjem til sig selv kommer de til stede i deres krop igen og kan gennemtænke hvad de har oplevet og føle hvad oplevelserne giver anledning til at føle. Det er mennesker der er gode til at holde hovedet koldt i krisesituationer, fordi de kan forblive neutralt iagttagende og handlende, og deres følelsesmæssige reaktioner kommer først senere.

Femmere kan udmærket leve alene, de trives med et meget enkelt liv, har meget få behov. Det er vigtigt for dem at være uafhængige af andre, og dette medfører, at de hellere spænder bæltet ind end risikerer at være afhængige af at bede andre om hjælp. De har som følge af deres behov for uafhængighed udviklet en vane med at omgive sig med meget få ting, med at nøjes med meget lidt: en seng, et bord, en stol. En enkelt pude i et hvidmalet rum. Enkel mad.

Femmere har samtidig ofte en veludviklet æstetisk sans, så deres hjem vil være smukt i sin enkle indretning. Deres forhold til mad er det samme som til andre ting: det skal være enkelt og nemt, og enten tilbereder de selv meget enkle retter, eller de spiser al deres mad på en nærliggende café eller restaurant: det gælder om ikke at spilde tid og energi på noget så uvigtigt.

Femmere bryder sig ikke meget om at være synlige, og det kunne aldrig falde dem ind at vise deres følelser offentligt. At andre gør det betragter de som mangel på kontrol. De holder sig ude af situationer, hvor de kunne blive genstand for offentlig bedømmelse. Dette er en selvbeskyttende vane som ofte er maskeret med følelser af at være hævet over dem der ønsker anerkendelse og succes.

Femmeres privathed bliver til ensomhed, når de isolerer sig og bliver ude af stand til at række ud efter andre. Da deres tilgang til følelser går gennem tanker, vil de forgæves prøve at tænke sig til hvordan de kan få kontakt med andre. Femmere kan have meget svært ved at række ud og bede om hjælp, fordi dette ville medføre en afhængighed af andre, og dermed kunne andre kræve noget af dem, som de ikke har lyst til at give.

Et kort møde kan til gengæld betyde fantastisk meget for en Femmer, som kan nyde samværet senere, når hun/han er alene og har fri adgang til sine følelser. Femmere vil have få venner, som de deler særlige, meningsfyldte interesser med. Femmerens venner vil sandsynligvis ikke kende hinanden, og vil ikke høre om hinanden – de har hver deres “kasse” i Femmerens sind, og der er ingen forbindelser mellem dem. Det der sker imellem en Femmer og hans/hendes venner er fortroligt og kommer ikke andre ved.

Det der er vigtigt for en Femmer er tanker, store ideer, information, viden. Femmere er store tænkere, der holder af at indsamle viden og forståelse af verden, ud fra et ubevist ønske om at forstå verden gennem tankerne. De er stærkt tiltrukket til modeller og systemer som kan forklare universelle principper for menneskeligt samvær. Ved at have fuldt kendskab til et system, som f.eks. psykoanalyse eller Enneagrammet, kan de placere sig selv i systemet og forholde sig mentalt til dette.

Undertyper

Tre Femmere kan have forskellig adfærd, eller forskelligt fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: gerrighed, og den samme fiksering: tilbageholdenhed. Man kan sige, at energien udtrykkes i 3 forskellige former for adfærd, afhængig af, hvilken undertype, man tilhører.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes gennem ‘Mit hjem er min borg’.
Femmere der er fokuseret på overlevelse vil sørge for at have et sted, hvor de kan trække sig tilbage. Uafhængighed er utroligt vigtig for dem, og de vil tilstræbe uafhængighed gennem at have så få behov som muligt. De kan klare sig med meget lidt, og vil ofte være nærmest nærige over for sig selv, også på tidspunkter hvor de har råd til luksus. Der ligger ubevidste følelser af at der er begrænsede ressourcer bag Femmerens behov for uafhængig privathed. Tid til sig selv og personlig plads kan opleves som fuldstændig vitalt for overlevelse .

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes gennem at samle viden.
For Femmere er det naturligt at søge viden, og at samle viden – ofte viden, som andre typer undrer sig over, at Femmeren gider samle på – hvad skal den bruges til ? For Femmeren er det som en slags ressourcebank, et lager man kan trække på – det er rart at vide, at være informeret. Sociale Femmere kan have en stærk trang til at søge information, ofte også såkaldt esoterisk viden, d.v.s. viden som kun er for “de indviede”. De er tiltrukket til systemer, der forklarer menneskelig adfærd (såsom Enneagrammet) og de tiltrækkes til steder, hvor de kan studere disse ting. De ønsker at være en del af indercirklen, at blive lukket ind i logen, i det (hemmelige) broderskab, hvor den virkelige viden findes. Her kan man tale dybt om vigtige ting med ligesindede.

3) Fokus på l-til-l relationer / seksuelle relationer udtrykkes gennem fortrolighed.
At dele sin fortrolighed er en måde at udvide sin privathed til at omfatte vennen / partneren, og dermed skabe bånd imellem Femmeren og de få mennesker der er vigtige i hendes/hans liv. Femmere har særligt udvalgte mennesker, som de deler deres fortrolighed med. Særlige forbindelser er mentale skatte, som kan tages frem når man er alene og genskabes for det indre blik igen og igen.

De er meningsfyldte, ikke kun fordi de er få og der er langt imellem dem, men fordi de er dybt forankrede i sindet. Fortroligheds-Femmere har ofte en stærk tiltrækning til seksualitet som en måde at opnå sand fortrolighed på en ikke-intellektuel måde. Femmere værner om deres privatliv, og det opleves derfor som totalt ødelæggende hvis den udviste fortrolighed forrådes.

enneagramtype-nr-5-1

Femmer foretrække dyb meningsfuld samtale

 

Den personlige udviklingsvej

Fra gerrighed og tilbageholdenhed gennem gavmildhed til den særlige essenstilstand: alviden.

Femmerens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Gerrighed. Dette giver en tankegang, der er fikseret på: Tilbageholdenhed.

Femmerens udviklingsvej går gennem at transcendere gerrigheden ved at udvikle modsætningen, nemlig den særlige evne til: Gavmildhed Herigennem får Femmeren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Alviden. Femmeres “dødssynd” Gerrighed skal forstås på den måde, at Femmere, der ikke har arbejdet med deres personlige udvikling har en tendens til at holde sig selv tilbage, til at spare energi, tid og af og til penge – med det formål at passe på sig selv og bevare deres uafhængighed.

Da Femmerens tankegang bygger på ideen om, at der kun er en begrænset mængde til rådighed af energi, penge, tid o.s.v. bliver de fikseret i tanken om at holde tilbage, at spare, at sørge for at andre ikke tømmer deres energiressourcer.

Dette sker ved mentalt at trække sig tilbage, således at de ikke drænes af følelsesmæssigt engagement. For Femmere opleves andres krav og nærgående spørgsmål som en invaderen, og hvis de giver efter for denne vil der ikke være nogen ende på hvor meget de skal give, og så vil de miste al deres energi.

Femmerens udviklingsvej går gennem at opdage, at det er muligt at give slip på det, de har holdt fast på, at opdage at når man giver slip er det muligt at følge med et naturligt flow og dermed være til stede i verden og bryde den følelsesmæssige isolation. Det først skridt til dette er at lære at acceptere og tolerere deres egne følelser.

Femmerens udviklingsvej er at lære at turde være i verden og kontakte sine følelser, og at være gavmild og dele ud, fortælle hvad man tænker og føler. Herigennem vil Femmeren opdage at der er en uendelig kilde af viden, og ved at dele ud af den får man adgang til endnu mere. Vi kalder denne essenstilstand for ‘Alviden’.

Harmoniske Femmere

Harmoniske Femmere har kontakt til deres følelser og giver sig selv lov til at udforske dem og leve dem ud, idet de ved, at følelser er en del af det at være menneske. De glæder sig over samværet med andre mennesker, og deler gavmildt ud af deres kærlighed til andre, som de ofte har en dyb forståelse for, fordi de også i mennesker ser mønstre og store sammenhænge. Femmere er de store tænkere som har evnen til at skabe ting, der kan ændre verdens gang – på godt og ondt.

Harmoniske Femmere, som kender til følelser har en evne til medfølelse og vil vurdere deres tanker efter om det bringer verden videre i den rigtige retning eller ej. Hvor den mindre udviklede Femmer holder af forskning for forskningens egen skyld (og f.eks. kan udvikle atombomber og andre våben ud fra en helt neutral, iagttagende tankegang), er den harmoniske Femmer i stand til at have hjertet med i det han/hun forsker i og i at bedømme om det er for det overordnede gode for verden og menneskene.

Harmoniske Femmere omfatter virkeligheden med et så stort overblik, at de intuitivt kan opdage sandheder, som de aldrig ville være kommet frem til gennem almindelig analyse eller teoretisering. Dette sker netop fordi de er villige til at holde deres sind åbent uden at kende svaret. De holder ikke fast på deres egne ideer om hvordan verden fungerer, men er visionære pionerer, der er åbne for nye indsigter. Det er mennesker hvis ideer ofte kommer bag på dem selv – de åbner munden og siger noget, de ikke ved hvor kommer fra, noget de ikke har planlagt eller udtænkt på forhånd.

Harmoniske Femmere ser ind til kernen af tingene, og opdager det usædvanlige. De har derfor næsten altid noget interessant at formidle. De kan lide at dele deres viden med andre, fordi de ofte lærer mere når de diskuterer deres ideer med andre.

Fiksering: Nærighed
Højere ide: Alvidenhed
Følelsesmæssig intelligens: Havesyge
Selvbevarende instinkt: Borg
Social instinkt: Koryfæ
Seksuelle instinkt: Fortrolighed
Kropssprog: Lukket, tilbagtrukket og fortættet
Motivation: Indsigt, viden
Forsvarsmekanisme Isolation, tilbagetrækning
Selvopfattelse: Indsigtsfuld, analytisk
Det der undgås: Tomhed, small talk
Talestil Forklarende og systematiserende
Fælde: Søger at være sig selv nok for at befri sig for at have behov for andre
Vision/mål for udviklingen: Genvind retten til at mærke livsenergienb og følelserne og iundse at du allerede har adgang til tilstrækkelig energi, viden og ressourcer.
Sproglige kendetegn: Korte enkle svar, der nemt gør, at det du som spørger er nødt til, at stille nye spørgsmål. (De vurderer om de vil dele deres ekspertviden med dig, om du spørger tilstrækkeligt klogt!) Sagligt beskrivende. Distance og ingen følelser i tonefaldet. Nøgterne og objektive ord. Kommunikerer med fokus på fakta, specifikationer og data. Reflekterende, bruger tid på at tænke sig om.
Fysiske kendetegn: Enkel neutral tøjstil præget af kvalitet. Ranke og ofte slanke. Sidder tit med krydsede ben. Smiler kun med munden og ikke med øjnene. Smiler ikke tilbage. Rolige, stille, kan sidde stille og næsten ubevægelige i lang tid.  Du opdager ofte hovedet før resten af kroppen. Neutral mimik og svære at aflæse for nogle af de andre typer.

 

Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål