Enneagram type 2 – Hjælperen

Persontype 2

Hjælperen, Vennen, behageren, tjeneren

Hjælperes verdenssyn

Toere lærte som børn at tilpasse sig for at få opmærksomhed fra den ene eller begge forældre, måske især fra en forælder som var svær at få kontakt med, og hvor det at give omsorg viste sig at være en farbar vej. Barnet har typisk været meget stolt af sig selv, når det er lykkedes, og har følt sig dygtigere eller bedre end andre. Dette har medført at Hjælpere har udviklet en måde at være i verden på som er fokuseret på at give til andre for selv at få.

Da Toere ikke kunne få opfyldt deres behov for kærlighed og opmærksomhed direkte, udviklede de deres særlige evner for at give til andre, fordi dette viste sig at være en måde, hvorpå de selv kunne få opfyldt deres behov: de kunne være noget i andres øjne, og dette gav dem en særlig position. Toere udviklede ekspertise i at fornemme andres behov og i at opfylde dem, og de kan tilpasse deres følelser og deres måde at være på til den person de er sammen med. De er meget optaget af om andre vil kunne lide dem, og det medfører at hvis andre ikke umiddelbart viser interesse for dem kan deres trang til at tilpasse sig tage fuldstændig over, så de glemmer deres egne behov og i stedet gør næsten hvad som helst for at smigre andre og få dem til at kunne lide sig.

 

enneagramtype-nr-2

Hjælperen finder glæde i at hjælpe andre

 

Fordi Toere voksede op med en oplevelse af at deres overlevelse var afhængig af at andre kunne lide dem, er relationer til andre det absolut vigtigste i deres liv, det opleves som det, de lever for, deres eksistensberettigelse. Der er dog først og fremmest tale om relationer til vigtige personer, og det er ikke alle og enhver, Toere vil anstrenge sig for at hjælpe – det er de personer, der har en betydning i Toernes liv. Toere føler sig tiltrukket til mennesker med indflydelse. De undertrykker deres egne behov og bliver i stedet uundværlige for andre mennesker, og disse andre må meget gerne være nogen der har en vis indflydelse. Herigennem søger de at få deres egne behov mødt – for hvem kan opnå mere end den Toer, som magtmennesket er afhængig af ! Hjælpere føler at de får den andens status og indflydelse gennem at gøre sig uundværlige for den anden person.

For nogle Toere er det sådan, at hvis Toeren bliver forelsket i en person der har en vis position i samfundet, vil Toeren gøre næsten hvad som helst og finde sig i næsten hvad som helst fra partnerens side, bare partneren vil elske Toeren. Toere har tendens til at blive afhængige, fordi de er så afhængige af andres anerkendelse. Nogle Toere kan udvikle en afhængighed af en partner, der holder dem fast i et forhold, de egentlig er færdige med, fordi de føler, at de kun gennem at være sammen med denne ene partner kan få det, de søger: nemlig kærlighed. De kan overøse partneren med opmærksomhed og få et grundlæggende problem med parforhold: der er ingen partnere der kan holde ud at være centrum for så megen opmærksomhed, som en afhængig Toer vil give en!

Toere har i det hele taget et tema med parforhold. For at kunne tilpasse sig andre har Toere udviklet evnen til kun at vise dele af deres personlighed. De oplever at de har mange jeg’er, og at de viser forskellige sider af sig selv til forskellige mennesker. De kan ligefrem droppe store dele af deres tidligere liv og tidligere interesser når de møder en ny partner, for i stedet at tilpasse sig partnerens livsstil. De oplever ikke at de laver sig selv om, men snarere at de kun dyrker nogle bestemte sider af sig selv, og lader andre sider ligge. Toere reagerer enten som nævnt ovenfor med at fortsætte dette mønster og føle sig dybt afhængige – eller med modsat at føle at de ikke kan være sig selv sammen med partneren, at de er ufrie og ikke kan gøre det, de selv har lyst til.

Dette medfører en stor trang til frihed, som evt. kan udmønte sig i at de forlader forholdet. Dette er Toeres konflikt: at de på den ene side vil gøre hvad som helst for at partneren kan lide dem og på den anden side har en stærk trang til at være fri til at gøre det de selv vil. Toere kan lide at være vigtige for andre og de fungerer særligt godt i jobs hvor de får en oplevelse af at være uundværlige, og hvor de får megen anerkendelse. De fungerer rigtigt godt som “kvinden bag manden”, “magten bag tronen”, den der sørger for at det hele er tilrettelagt og fungerer, så “nr. 1” kan træde frem på scenen og vide, at alt i baglandet er i orden.

Undertyper

Toere kan have forskellig adfærd, eller forskellig fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: stolthed, og den samme fiksering: smiger. Man kan sige, at tankegangen får tre forskellige former for udtryk.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes gennem “Særlige privilegier”
Andre mennesker har behov for hjælp og Toeren er stolt af at kunne hjælpe, at kunne give andre det de har behov for. Når man hjælper andre med at skabe sig succes forventer man også at der er en særlig belønning. Så man overlever gennem at gøre sig uundværlig og ved at få en belønning i form af særlige fortrin: teaterbilletter til en ellers udsolgt forestilling. Særlige privilegier på arbejdet. Hvis Toerne ikke får nogen belønning kan de blive rasende – de forventer det, det er en del af den uskrevne aftale.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes i “Ambitioner”
Ambitiøse Toere er optaget af at kende de rigtige mennesker og blive set de rigtige steder. Det indtryk andre har af Toerne er fantastisk vigtigt. De vil ofte være værtinder ved selskaber, hvor alle de rigtige mennesker kommer – og hvor alle de rigtige mennesker helst lader sig imponere. De ambitiøse Toere udøver deres indflydelse på en indirekte måde ved at arrangere møder, ved at støtte de succesfulde, ved at imødekomme deres egne ambitioner gennem en betydningsfuld chef, ven, kæreste o.s.v. og ved at bygge netværk, der støtter hinanden, og som gør hinanden tjenester.

3) Fokus på 1 til 1 relationer udtrykkes gennem “Forførelse/ forfølgelse”
Den forførende Toer gør sig selv tiltrækkende ved at dele partnerens interesser og smag, og gennem at fokusere al sin opmærksomhed på partnerens velbefindende. Toere er eksperter i dette, og har evnen til at gøre selv vanskelige personer tilfredse – en evne de er stolte af. Herigennem oplever Toerne at de kan ‘sno andre om deres lillefinger’ og at de dermed har kontrollen til at få det som de vil have det. Forfølgelse er en anden side af evnen til at bruge sin egen vilje til at få det som man vil have det. ‘Forfølgelse’ skal forstås som at Toeren forfølger sit mål og dermed går direkte på de forhindringer der eventuelt kan stå i vejen for et forhold. Toeren er den der klarer vanskelighederne for partneren – partneren er således stadig centrum for opmærksomheden. Forførelse og forfølgelse er ikke kønsspecifikt – der findes forførende mænd og forfølgende kvinder i denne undertype.

 

enneagramtype-nr-2-1

Hjælperen har ofte et job hvor man hjælper andre

 

Den personlige udviklingsvej

Fra stolthed og smiger gennem ydmyghed til den oprindelige essenstilstand: frihed.

Toerens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Stolthed Dette giver en tankegang, der er fikseret på: Anerkendelse. Toerens udviklingsvej går gennem at transcendere stoltheden gennem at udvikle den særlige evne til: Ydmyghed. Herigennem får Toeren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Frihed. Toeres “dødssynd” er stolthed, i den betydning af ordet, at man er stolt over at være så god, så uselvisk, så hjælpsom o.s.v. Stoltheden giver en tankegang der er fikseret på at blive smigret, at blive rost for sin hjælpsomhed: jeg er så stolt af den, nu må I andre da også anerkende den. Hvis ikke Toerne roses får de ikke det, som er deres hovedmål med hjælpsomheden: anerkendelse, at føle man er noget værd, kærlighed. Toerne får opfyldt deres behov gennem andres anerkendelse, andres ros.

Derfor bliver hele deres tankegang ubevidst fikseret på at gøre noget for at få ros. For at vokse til dels at kunne imødekomme sine egne behov, dels at kunne udvikle evnen til at give uden at få noget igen, må Toeren lære at være ydmyg, at slippe stoltheden. De fleste Toere kender ydmygheden allerede, idet de ofte svinger mellem en tilstand af ekstrem stolthed og ekstrem ydmyghed, der nærmer sig en selvudslettende underdanighed. Den ydmyghed der her er tale om er imidlertid ikke denne ekstreme underdanighed, som er en slags “negativ stolthed” hvor der stadig er fokus på hvilket fantastisk menneske jeg er. Det er en ydmyghed over for, at alle mennesker har særlige evner og dermed er det Toeren kan godt, men ikke noget særligt.
Denne vej går for de fleste Toere gennem at lære sig selv bedre at kende, at lære at “,ydmyge” sig og vise sine egne følelser og behov – også at være den der tager imod. Herigennem vil Toeren opleve kontakt til den oprindelige essenstilstand, hvor alle mennesker er del af en større vilje og hvor der er godhed og kærlighed nok til alle. Denne essenstilstand opleves som en stor frihed til at give af lyst og ikke for at få.

Den harmoniske Toer

Harmoniske Toere kan være fantastisk uselviske og altruistiske, i stand til at støtte og hjælpe andre uden forventninger om at få noget til gengæld. De har en evne til at elske uden at forvente at få kærlighed til gengæld, fordi det ikke er det det handler om. Harmoniske Toere ved at de er frie til at elske eller lade være og at andre er frie til at gøre gengæld eller lade være. Andre er frie til at vokse på deres egne betingelser, selvom det måske betyder at de vil vokse væk.

Harmoniske Toere ved at det er et privilegium for dem, når andre giver dem lov til at være en del af deres liv, en gave andre giver dem, ikke noget de på nogen måde kan forlange at få. Harmoniske Toere er så altruistiske som mennesker overhovedet er i stand til at være. De er ubevidste om deres egen godhed, som de har uendelige mængder af, og de glæder sig af hjertet over andres lykke. Deres holdning er, at der skal gøres noget godt, men det er ligegyldigt hvem der gør det eller hvem der får æren for det.

Harmoniske Toere er meget empatiske personer: de har evnen til at føle med den anden person og at opleve den anden persons følelser som om de var deres egne. De er således i stand til at have medfølelse og sand interesse for andre. Harmoniske Toere oplever det tilsyneladende paradoks, at jo mere de giver af sig selv, jo mere er der at give. Jo mere de anerkendes, jo mere ydmyge bliver de. Jo mindre de tænker på sig selv, jo mere elsker andre dem. De oplever en stor frihed fordi de kan vælge at give eller lade være – de ved at de er elskede, og de kan tilfredsstille deres behov på andre måder.

Fiksering: Smiger
Højere ide: Frihed
Følelsesmæssig intelligens: Stolthed
Selvbevarende instinkt: Privilegium, mig først
Social instinkt: Ambition
Seksuelle instinkt: Forførelse, aggression
Kropssprog: Blød, mild, aktiv og imødekommende
Motivation: Service
Forsvarsmekanisme Undertrykkelse, fortrængning
Selvopfattelse: Hjælpsom og god
Det der undgås: Egne behov
Talestil Rådgivende
Fælde: Søger personlig tilfredsstillelse ved at imødekomme andres behov
Vision/mål for udviklingen: Genvind retten til ikke at fornemme andres behov og retten til at opleve fornemmelsen af ydmyghed ved at gøre dig undværlig og modtage andres omsorg.
Sproglige kendetegn: Blød, lav, mild stemmeføring. Dropper navne – ‘jeg kender den og den’, kan være en sladrehank, spørger til hvordan andre har det, ofte en pude eller andet foran maven, anvender ‘vi’-sprog.
Fysiske kendetegn: Klassiske farver, pæn og harmonisk tøjstil, smilende, servicerende, afslappet holdning, udstråler varme og imødekommenhed, ofte en ansigtsform som et hjerte. Brystkassen fremme. Øjenkontakt med den anden. Gestikulerer i hjerteområdet.
Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål