Enneagram type 9 – Fredselskeren

Kursus enneagram

Persontype 9

Fredselskeren, mægleren, healeren, optimisten, utopisten

Fredselskeres verdenssyn

Niere er meget optaget af andres behov og har en tendens til at glemme deres egne. Faktisk har de udviklet en evne til fuldstændig at glemme sig selv, og i stedet at blande deres følelser med andres. De beskriver det som en næsten fysisk virkelighed, at deres energi blander sig med andres, og det bliver svært at mærke sig selv.

De er i stand til at gå fuldstændig ind og opleve andres følelser, og beskriver det selv som, at når de er tæt på en anden person er det som om der kun er én person til stede i stedet for to. De glemmer sig selv – der er ingen adskillelse. De mærker den anden persons følelser som om det var deres egne. Dette medfører også, at Niere er i stand til at blive fuldstændig grebet af en anden persons forslag, uden at være opmærksom på, om de egentlig selv har lyst til at gå med på dette forslag.

 

enneagramtype-nr-9-1
Niere er stædige. I stedet for at sige nej vil de blot blive passive.

 

På denne måde opleves det for Nierne som om de ikke selv har nogen behov, eller at de glemmer deres egne behov når de er sammen med andre. De afleder ubevidst opmærksomheden fra det, de selv ønsker, ved at bruge energi på mindre vigtige opgaver. De vigtigste projekter, det der virkelig betyder noget, bliver hele tiden udskudt, mens de tager sig af andre ting, som pludselig virker fantastisk vigtige. Jo mere Niere forsøger at fokusere på noget, der virkelig er vigtigt for dem, jo mere vil deres sind frembringe forslag til andre ting, der også skal gøres. Den skriftlige opgave bliver udskudt til sidst på aftenen, efter at der er blevet lavet mad, ryddet ud i køkkenskabet, pudset en gammel sølvkande, set TV-avis osv.

Grunden til denne udskydelse af det allervigtigste er, at for en Nier er det vigtigt at bevare den gode stemning, og de har derfor udviklet en strategi med at give alt lige meget værdi. Når alt har lige meget værdi er det svært at vælge det ene frem for noget andet. Samtidig har de en overbevisning om, at deres egne behov ikke er vigtige. Alt dette medfører, at jo mere tid en Nier har, jo mere tid er der til at få øje på ting der skal gøres – ting som alle sammen er lige vigtige. Niere har nemt ved at se et synspunkt fra begge sider. Når en person foreslår dem noget vil de umiddelbart udtrykke sympati for ideen og gå med på den, mens de spørger sig selv: “Er jeg enig eller uenig ?” “Er dette noget for mig ?” “Har jeg lyst til dette her ? ” De vil i en uendelighed diskutere med sig selv, ude af stand til at træffe en beslutning, idet opmærksomheden skifter frem og tilbage mellem begge sagens sider. Det er bedre ikke at træffe en beslutning end at risikere at skulle forsvare et synspunkt og dermed risikere at blive uvenner med nogen.

For Niere er der en følelse af sikkerhed i ikke at vide hvad de ønsker, i ikke at have en stilling der skal forsvares. Oplevet udefra vil Nierne virke interesserede og gå med på den anden persons ideer, og deres venlige sympati misforstås ofte som om de samtykker. Denne venlighed fortsætter, også når de efterhånden opdager at ideen bestemt ikke er noget for dem. De udtrykker således ikke ligeud at de ikke er interesserede, men undlader blot at følge ideen op, at gøre noget. Det er utrygt at udtrykke egne behov – det kan betyde at man bliver uvenner, og det er naturligvis det værste en Fredselsker ved. En anden grund til at det er så svært at sige nej er, at det er så nemt for Niere at se det rigtige i alle sider af et spørgsmål. Dette, at Nierne ikke siger nej, betyder dog ikke at de går med på alle andres ideer.

For paradoksalt nok er Niere den mest stædige type i Enneagrammet. I stedet for at sige nej vil de blot undlade at gøre noget, blive passive. Jo mere andre vil presse dem til at gøre noget, jo mere passive vil de blive. Nieres reaktion mod at blive presset til at tage en beslutning vil ofte være passivitet, sit-down, vente på at det går over, håbe på at problemet forsvinder af sig selv. En af grundene til at det tager lang tid for en Nier at beslutte sig er, at Nierens hjerne allerede er fuld af uløste spørgsmål, gamle problemer der stammer fra år tilbage, og som melder sig med krav om at blive tænkt igennem en gang til, En Nier har et rigt indre liv med at føre samtaler med mennesker, der er til stede for det indre blik, og kan derfor virke distræt, fordi det indre liv bliver mere påtrængende end det ydre.

Nogle Niere har det derfor godt med rutinejobs, hvor man ikke behøver tænke men kan lade kroppen gøre de vante bevægelser, mens man beskæftiger sig med indre tanker. Man kan sige, at Niere er eksperter i at glemme sig selv og i stedet har gjort andre mennesker til de vigtige agenter i deres liv. De kan have besluttet hvad de vil bruge deres dag til, men dropper gerne deres egne planer for at gå med på en andens. Dette at andre mennesker er vigtigere end de selv er gør Nierne i stand til intuitivt at forstå andre menneskers indre oplevelser – fordi deres egen holdning ikke kommer i vejen for denne forståelse. Niere bedømmer og fordømmer ikke andre mennesker – de er bare sammen med dem. Da Niere kan smelte sammen med andre mennesker i en grad som gør det svært for dem at mærke sig selv, udtrykker mange Niere et stort behov for at være alene for at have tid til sig selv, uden den stærke påvirkning der sker så snart de er i selskab med andre.

 

Undertyper

Tre Niere kan have forskellig adfærd, eller forskellig fokus i deres liv, fordi de tilhører forskellige undertyper. Men de udtrykker allesammen den samme grundlæggende energi: dovenskab, og den samme fiksering: magelighed. Man kan sige, at energien udtrykkes i 3 forskellige former for adfærd, afhængig af, hvilken undertype, man tilhører.

1) Fokus på overlevelse udtrykkes i appetit
Alle Niere har en tendens til at erstatte deres virkelige mål og ønsker med erstatninger som mad, TV-kiggeri eller samlermani. De Niere der tilhører denne undergruppe er stærkt tilknyttet disse erstatninger. Man bliver nemt et “hyggedyr”, som sidder på sofaen med sin mad, slik eller kaffe. Når Appetit-Nieren mærker trangen til at fordybe sig i erstatningerne føles det ikke dovent, tværtimod, det føles som om man gør noget godt for sig selv, selvom man i virkeligheden ubevidst distraherer sig selv fra det der virkelig er vigtigt.

2) Fokus på sociale relationer udtrykkes gennem deltagelse
At deltage i gruppeaktiviteter kan være en behagelig og tryg måde at føle at man er en del af noget andet og måske ligefrem holdt af. Selvom det ikke opleves sådan for en Nier kan det være udtryk for “dovenskab” fordi deltagelse i gruppen er en erstatning for at imødekomme egne, vigtigere behov. De grupper der er mest tiltrækkende for en social Nier er grupper med klare dagsordener og procedurer, således at Nieren kan føle sig tryg ved at følge kendte rutiner. Det paradoksale er, at Nieren vil deltage i gruppen i lang tid uden nogensinde at gå helt og fuldt ind for den – spørgsmålet vil til stadighed stå åbent: “Hører jeg til her eller ej ? Er jeg enig eller uenig ?”

3) Fokus på 1-til-l relationer/seksuelle relationer udtrykkes i behov for forening
De Niere, der tilhører denne undertype ønsker at smelte totalt sammen med den udkårne. Dette giver virkelig Nieren en mening med livet, at overtage og være et med den andens liv og den andens projekter. Der er tale om total symbiose, som giver en tryg fornemmelse af at være ‘os’ i stedet for ‘jeg’. Nierne oplever meget energi gennem denne symbiose, hvor energien bliver fokuseret over på partneren. De kan opgive deres egne projekter fuldstændig, fordi partnerens projekter er vigtigere.

 

enneagramtype-nr-9
Enneagram type 9 – Fredselskeren

 

Den personlige udviklingsvej

Fra dovenskab og magelighed gennem handlekraft til den særlige essenstilstand: kærlighed.

Nierens personlighed filtrerer omverden gennem passionen: Dovenskab. Dette giver en tankegang, der er præget af. Magelighed Nierens udviklingsvej går gennem at transcendere dovenskaben gennem at udvikle den særlige evne: Handlekraft. Herigennem får Nieren mulighed for igen at få kontakt til den oprindelige essenstilstand: Kærlighed. Dovenskab for Niere er ikke nødvendigvis en kropslig dovenskab – Niere kan skam være meget aktive, og klare næsten hvilket som helst job. De gør en masse, men kan være blokeret i at holde fokus, og lader sig i stedet aflede til at gøre en masse uvigtigt.

Samtidig kan de falde i den grøft der hedder at drømme om at andre skal “frelse” dem, eller at bebrejde andre fordi de har fået dem til at gøre noget, de egentlig ikke havde lyst til. Nieres tankegang er fikseret på magelighed, d.v.s. på at slippe for at tage stilling for derved at undgå konflikt. Da andre mennesker er vigtigere end de er, er det ikke umagen værd at tage et standpunkt, og deres “magelige” sind forfalder hellere til at tænke på tusind andre ting end på hvad de egentlig selv mener i en diskussion.

Niere lever i temmelig udstrakt grad på det man kunne kalde Effekt-siden, d.v.s. de oplever at de er en effekt af andres handlinger, af systemet, familien, samfundet o.s.v. Deres første skridt består derfor i at forstå at det er muligt at leve på Årsags-siden, d.v.s. selv at bestemme i sit liv, at tage ansvaret for sine handlinger, at forstå at det at man ikke gør noget også betyder at man er med til at bestemme hvad udfaldet bliver.

Derfor består Nierens udviklingsvej i at fokusere på det vi kalder “den rigtige handling”, d.v.s. at turde gøre det der er rigtigt. Nierens førte skridt på denne vej er at blive opmærksom på, når sindet igen og igen afleder opmærksomheden fra det der er vigtigt, når man griber sig selv i at foretage uvigtige handlinger. At blive opmærksom på, at sindet har en tendens til at lægge en “dyne” af tanker rundt om dét, som man et eller andet sted godt véd, er det rigtige at gøre.

Det næste skridt er naturligvis at standse sindets vane og begynde at handle, at fortælle hvor man selv står, og at gøre det der skal gøres, det som man godt ved er vigtigt. At prioritere – og at handle derefter. Når Nierne gør dette vil de få kontakt til den oprindelige essenstilstand af kærlighed.

Harmoniske Niere

Niere der er i balance med sig selv vil opleve, at de ikke længere har behov for at smelte sammen med andre, fordi de mere og mere smelter sammen med sig selv, og herigennem oplever den fred og harmoni, de hele deres liv har søgt efter uden for sig selv. Disse Niere har kontakt med deres egne følelser, inkluderet vrede, når den (en sjælden gang) dukker op. De kan træffe beslutninger og fortælle andre, hvad de tænker og føler. De har en stor selvrespekt fordi de er opmærksomme på deres sande værd uden at være ego-centrerede. Fordi de kan se sig selv som de virkelig er, er de i stand til at se andre som de virkelig er.

De oplever andre mennesker som adskilt fra dem selv, og dette gør det endnu nemmere for dem at elske andre. Harmoniske Niere er centrerede i sig selv, bevidste om sig selv, og tager ansvar for deres eget liv og handlinger. De handler og udretter det der er vigtigt som deres bidrag til verden, fordi de kan holde deres mål for øje og prioritere hvad der er vigtigst. De bruger deres gode evner for at fornemme andres behov til at opnå resultater inden for deres felt, som er til glæde for alle involverede parter.

Den harmoniske Nier er et såvel med sig selv som med verden, og betragter alle mennesker som ligeværdige og elskværdige. De er sig selv og samtidig modtagende, fuldstændig sig selv og samtidig forbundet med andre. Naturen spiller som regel en stor rolle for Niere på dette udviklingstrin, de nyder at være tilstede i den på en aktiv eller passiv måde. Naturen får dem til at føle sig fredfyldte fordi de her kan forene sig med helheden.

Fiksering: Magelighed
Højere ide: Kærlighed
Følelsesmæssig intelligens: Dovenskab
Selvbevarende instinkt: Appetit
Social instinkt: Deltagelse
Seksuelle instinkt: Forening
Kropssprog: Tung, rolig afslappet og uden mimik
Motivation: Harmoni
Forsvarsmekanisme Bedøvelse, fade out.
Selvopfattelse: Tilfreds, stabil
Det der undgås: Konflikt
Talestil Monotont, udflydende
Fælde: Søger harmoni og tryghed udenfor sig selv
Vision/mål for udviklingen: Retten til at genfinde kærligheden til dig selv og dermed ligeværd med andre mennesker
Sproglige kendetegn: Blid, lav og monoton stemmeføring, der virker tranceinducerende. Udtrykker sjældent egne behov direkte. Stemmen forsvinder i slutningen af sætningen. Fremfører ikke negative budskaber. Gode til at fortælle metaforer. Laver til tider vævende forklaringer, så de undgår konflikter. De har svært ved at udtrykke deres mening klart og tydeligt.
Fysiske kendetegn: Stille og rolige,  har god tid. Opmærksomme/lyttende – passive. Kan virke fjerne i blikket, når de har trukket sig in i deres egen fantasiverden. Runde, langsomme bevægelser. Fylder ikke meget i rummet, selv om de måske er store i størrelsen. Gestikulation tæt til kroppen. Armene falder tungt ned i skødet. Godt nede i stolen med et lavt tyngdepunkt. Står med armene hængende slapt ned og ofte er maven faldet ud. Har lang øjenkontakt. Smiler og ser positive ud.

 

Perfektionist
Idealist
Hjælper
Vennen
Udretter
Motivator
Romantiker
Specialist
Iagttager
Tænker
Skeptiker
Loyalist
Eventyrer
Generalist
Frontkæmper
Leder
Fredselsker
Mægler

 

Stil spørgsmål om enneagrammet

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst om enneagrammet eller din typeprofil
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål