KOST OG ERNÆRING

Den vestlige verdens grundlægger af lægekunsten var grækeren Hippokrates. Han levede 460-377 år før Kristi fødsel, og han sagde: “Sundhed beror på en ligevægtstilstand mellem de interne faktorer, som styrer kroppens og sindets funktioner – en sådan ligevægt kan kun opnås, når mennesket lever i harmoni med sin ydre omverden.” Omvendt kan vi så sige, at enhver sygdom er mangel på harmoni.

Alternativ behandling søger at styrke kroppens egne evner til at helbrede sig selv og ikke gøre skade. At finde og behandle årsagerne – i modsætning til blot symptomerne. Og så vidt mulig at forebygge. For at kunne danne sig et billede af, hvad årsagen kan være, må den alternative behandler spørge ind til patientens livshistorie. Reelt må behandleren opfatte sig selv, ikke kun som læge, men lige så meget som lærer og underviser i sundhed og livsstil. Alternativ behandling er baseret på et holistisk (helheds) princip, hvor alt hænger sammen, og derfor ikke kan henføres til én bestemt årsag.

Der opstilles traditionelt i den vestlige verden skarpe skel mellem den traditionelle medicin / de etablerede videnskaber og det alternative / naturmedicin. Men der er ikke tale om modpoler, der modarbejder hinanden. Reelt supplerer de hinanden – hvor den ene holder op, tager den anden fat. Traditionel medicin er god, når man skal stille en diagnose og til at behandle livstruende ting. Mens alternativ behandling er god til at forebygge sygdom og som supplerende behandling af langvarige kroniske sygdomme.

 

kost-02

 

Inspiration til emner
der kunne have din interesse

Der findes på NetSpirit en lang række afsnit, der kunne have interesse hvis du interessere dig for området spiritualitet og fysisk sundhed / kost og ernæring set fra en spirituelt synsvinkel.

Hvis du er interesseret i overordnet at vide hvad er alternativ behandling så læs vores afsnit herom. Meget nærliggende er også afsnit om Helsekost og urtemedicin og afsnit om Faste og udrensning. Andre emner, der har fokus på kroppens sundhed ud fra en spirituel vinkel er Homøopati og Bachs blomstermedicin.

Nævnes bør også Helseapoteket samt Oversigt over sten, krystaller og mineraler, idet de menes at kunne kurerer og forebygge diverse sygdomme og skavanker. Og endelig fortjener den indiske filosofi Ayurveda bestemt din opmærksomhed, hvis interessen er omkring kroppens sundhed ud fra en spirituel vinkel.

 

Stil spørgsmål om Helsekost

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Helsekost
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål