fswords_01

Kortet indikere intellektuel klarhed, orginal tænkning, genial tankekraft, guddommelig inspiration. Og det gælder så om at bruge denne klarhed til at opnå indsigter og formidle de erkendte sandheder. Men husk at være i kontakt med kærligheden før du fortæller til andre hvad du har erkendt. Det bevidste og det ubevidste forenes og der fremkommer store energier, der kan udnyttes.

Træk tarotkort Træk Oversigt tarotkort Oversigt
Forside