Tolkning af tarotkort

Her får du vejledning til hvorledes du kan tolke tarotkort, enten for dig selv eller for andre.

Start med at studere hvert enkelt kort

Før du kan benytte tarotkort må du gøre dig fortrolig med betydningen af hvert tarotkort. Studere først hver enkelt korts motiv og se hvad du umiddelbart synes om kortet og hvad der falder dig ind. Prøv at modstå lysten til straks at slå betydningen op.

Lav små oplæg og studere dem

Tag et kig i afsnittet om tarotoplæg og vælg et simpelt oplæg til øvelse. Lav dette oplæg og brug det til øvelse. Det er ligegyldigt hvilket oplæg du vælger. Tag et du nemt kan huske. Når du har lavet dit oplæg så start altid med at se om der er noget usædvanligt ved oplægget. Rent statistisk bør der være tre Minor arkana kort for hvert Major arkana kort og rent statistisk bør der ikke være en overvægt på en af Minor arkana serierne.

Har de fleste af kortene positiv betydning, eller drejer de sig alle sammen om forandring ? Alle usædvanligheder betyder noget i forhold til tolkningen. Hvad disse betydninger nærmere er, kommer vi meget mere omkring. I første omgang er det vigtigt at du ikke fordyber dig i detaljer, men overordnet sørger at danne dig et indtryk af tarotoplægget. Altså lav et oplæg, studere det overordnet og se om du kan finde noget usædvanligt  – lav dernæst et nyt oplæg og gør det samme. Gentag processen en 4-6 gange.

Du behøver ikke huske nogle regler i starten. Blot bemærk om du umiddelbart synes oplægget er helt normalt eller om der er en overvægt af et eller andet.

Begynd at tolke de enkelte tarotkort

Hvilken kategori?
Måden du tolker et tarotkort er ved først at se indenfor hvilke kategori kortet ligger. Den store Arkana, Hofkortene eller Den lille Arkana. Hver af disse overordnede kategorier repræsenterer forskellige aspekter, som det er nødvendigt at du har forståelse for. Du skal altså læse de tre afsnit om hhv. Den store Arkana, Hofkortene og Den lille Arkana.

Kend beskriven af de enkelte kort
Dernæst skal du se på hvad kortet specifikt normalt indikere. Dette får du ud fra at kende de egenskaber, karakteristika og forudsigelser, der tillægges det enkelte kort. Du skal altså bladre igennem beskrivelserne af de 78 tarotkort. Til at huske betydningen af de enkelte tarotkort kan det anbefales at lægge mærke til selve motivet, illustrationen og forklaringen på de enkelte dele.

Her kan det være en fordel hvis du har flere forskellige tarot sæt og sammenligner illustrationerne. Alle kortsæt dækker over de samme fortolkninger, men illustrationerne kan være meget forskellige og sammenligning mellem flere forskellige udgaver af det samme kort kan være en nem og sjov måde at blive fortrolig med de enkelte kort.

Kortets position i det valgte tarotoplæg?
Ovenstående to ting skal du koble op imod den position som kortet har i dit oplæg. Ligger det på pladsen hvor det fortæller noget om fremtiden, fortiden, det endelig udfald, etc.

Ved tarotkortene hvad de skal?

Før du går i gang med selve tolkningen er det væsenligt at du sammen med den du lægger tarotkortene for, er kommet frem til en entydig klar problemstilling som skal fremlægges for kortene. Det lyder simpelt, men ofte går mange for let over denne del, med en utydelig tolkning til følge. Kortene ved jo ganske enkelt ikke rigtig hvad de skal svare på! Klarlæg derfor præcist hvad det er som der spørges om, og hvem det er som svaret skal gælde i forhold til.

Eksempel på tolkning

Til at illustrer hvorledes en specifik tolkning kan foregå benyttes det keltiske oplæg og spørgsmålet til kortene er “Skal jeg skifte job ?”.

1) Nutid
Spørgerens nuværende omstændigheder

Her er kortet Narren, der kan være både begyndelsen og enden. Han står på afgrundens rand og ænser ikke hvor han træder. En hund angriber ham eller advare ham. På viljens stok som han bærer over skulderen hænger en broderet pose, der indeholder hvad han skal bruge undervejs. Rosen i den anden hånd, symbolisere hans åndelige stræben.

Forudsigelse generelt
Begyndelse på noget nyt. Uklog adfærd. En handling uden at overskue konsekvenserne. Begær efter uopnåelige mål. Et valg ligger forude.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Narren er et kort, der betegner nye begyndelser eller ændrede holdninger, som man kaster sig ud i med optimisme. Derfor anses kortet som regel for at være positivt, men det kan også vise dumdristighed, hvis det er omgivet af vanskelige kort, hvilket det dog ikke er i dette tilfælde hvorfor det tolkes som en indikation på at det kunne være godt for spørgeren at kigge sig omkring efter noget andet at beskæftige sig med.

2) Fortid.
Tidligere begivenheder

Her er kortet Fire sværd og i fortolkningen af dette kort skal du vide at det tilhøre Minor Arcana, Sværdene, som afspejler vores spirituelle og mentale tilstande. Dvs. processer og holdninger. Sværdkortene viser os ligeledes hvilke energier vi (for det meste ubevidst) bruger til at forme vores liv.

Dernæst skal du vide hvad kortet specifikt normalt indikerer. Med kendskab til det som serien sværdene fortæller noget om, samt hvad kortet specifikt indikerer, kan du lave den konkrete tolkning i forhold til spørgsmålet. Kortet viser en ridder ligger på sin grav med hænderne foldet i bøn. Eller hviler han blot ud efter kampens hede?. I baggrunden en kirkerude med glasmosaik.

Forudsigelse generelt
Mulighed for hvile og rekreation. Tilbagetrækning fra dagliglivets stress. En tilkæmpet pause. Et midlertidig tilflugtssted. Afslapning efter ærgrelser. Årvågenhed. En forandring til det bedre er på vej. Tilbagevenden til det aktive liv forestår.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Dette kort fortæller spørgeren at han eller hun lige med held har gennemført noget vigtigt og nu fortjener vedkommende en pause, et pusterum før han vender tilbage til det aktive liv.

3) Fremtid
Fremtidige påvirkninger

Her er kortet Tre stokke. En købmand, stå ved vandet og betragter sine skibe, der er ved at komme i havn. På den anden side af vandet er der måske en kompagnon, han kan arbejde sammen med.

Forudsigelse generelt
Kunstneren og opfinderen, der forandre drøm til realitet. En inspiration, der bliver belønnet. Udtryk for originale ideer. Et håb, der realiseres. Et godt partnerforhold. Samarbejde i forretningsøjemed.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Spørgeren er i en udmærket position og vil være i stand til at overskue, hvad der sker rundt omkring og træffe kloge beslutninger, der bygger på denne viden. Der er en fornemmelse af bevægelse ved dette kort, så selv om spørgeren allerede har investeret store anstrengelser og gjort fremskridt, kan den pågældende ikke tillade sig at hvile ret længe på laurbærrene, for der er stadig meget at udrette.

4) Bevidsthed
Nuværende påvirkninger

Her er kortet 5 mønter. To tiggere passere under en snestorm et oplyst vindue. De befinder sig i det yderste mørke og synes ikke at observere det klare lys.

Forudsigelse generelt
Fattigdom. Materiel bekymring. Tab af sikkerhed. Begrænsninger på et område kan være til fordel på et andet. Ensomhed. Kærlighedens vilkår. Elskende der ikke har et mødested. En opmuntring til ikke at fortvivle.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Et vanskeligt kort, der indikere at spørgeren er på vej ind i en midlertidig fase hvor noget han virkelig værdsætter vil være truet. Det kan være småt med penge, en partner vil måske være besværlig. Den mørke tid vil snart være forbi, men det vil ikke være særlig behageligt mens den står på. Selv om det ser sort ud lige nu, er det måske ikke så slemt som man kunne tro hvis spørgeren holder tungen lige i munden og ikke lader tingene sejle.

5) Underbevidsthed
Spørgerens følelser

Her er kortet 8 sværd. I et sumpet land står en kvinde bundet. Hun har bind for øjnene. En skov af svær er stukket ned i jorden. I baggrunden ligger et slot på et bjerg. Hendes bånd er løse, det er et midlertidig fangeskab.

Forudsigelse generelt
Stærkt pres for omgivelserne. Restriktioner. Vanskeligheder. For svag til at kæmpe for sine rettigheder. Fanget af sin ubeslutsomhed. En forandring til det bedre er på vej, men det er nødvendigt at handle selv.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Kortet tyder på at spørgeren har været bundet af nogle forhindringer i fortiden som har hindret hende i at handle. Denne handlingslammethed har ikke kun været reel men også selvpåført hvilket de løse bånd indikere. Et ret godt kort at trække i forhold til spørgsmålet idet det indikere at valget om at se efter et andet job er helt rigtigt.

6) Hvad mener andre om spørgsmålet?

Her er kortet Sværdenes ridder. Mørke uvejrsskyer har samlet sig, men sværdenes ridder galoperer gennem landskabet med draget våben. Han vil jage fjenden på flugt.

Forudsigelse generelt
En tapper renhjertet mand. Mod og styrke. På højden i en vanskelig situation. En forestående prøvelse. En kriger af sjæl. Noget af stor betydning, der kommer eller går uventet. Tapperhed. Målrettethed. Et varsel om død.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Når dette kort repræsentere en situation, er den begyndt brat, udvikler sig hurtigt og når sin afslutning lige så hurtigt. Spørgeren træffer måske hurtige beslutninger, eller der sker store ændringer i hans eller hendes liv. Når kortet repræsentere en person, er det en som er dygtig, har ordet i sin magt og har gjort en god karriere. Men vedkommende mangler tålmodighed.

7) Hvad mener jeg selv?
Ens eget synspunkt, set udefra

Her finder vi kortet 8 mønter. På en bænk sidder en ung mand i færd med at indhugge pentagrammet i en mønt. Han er ved at lære billedhugger erhvervet og på væggen over ham er ophængt de forbilleder han skal følge.

Forudsigelse generelt
Begyndelsen til et profitgivende foretagende. Evner for håndværk. Der er mere at lære endnu. Et ansættelsesforhold er i sigte. Et arbejde, der fører resultater med sig. Tiden er inde til at forstærke anstrengelserne, hvis der skal skabes et grundlag for fremtiden. Fordelagtige ændringer på det materielle område. At lære et erhverv.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Spørgeren bør udnytte sine muligheder bedst muligt og kan omsætte særlige evner i penge. Det kan f.eks. være begyndelsen til en karriere, der hviler på vedkommendes kreative eller kunstneriske evner. Kortet siger at hvis spørgeren er parat til at investere en masse kræfter og praktisk sans, vil han kunne opbygge en karriere som vil være følelsesmæssigt og økonomisk tilfredsstillende. Da det er påvirkning udefra viser det at omverden har tiltro til at det nye vil lykkedes for spørgeren.

8) Hvad fremmer eller forhindre situationen

Her finder vi kortet 10 stokke. En ung mand har samlet et bundt stokke sammen, som han bærer hjem til sin by. De er tunge og byrden er næsten for svær for ham.

Forudsigelse generelt
Selvstændighed og faste ideer, som fastlåser en i en statisk tilstand. Styrke og energi anvendes til selvviske formål. At bære et tungt lod i psykisk eller fysisk henseende. Magt uden egentlig mål. Magt der anvendes på en uklog måde. Tyngende omstændigheder.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Kortet fortæller at spørgeren bærer på en stor byrde eller tumler med et stort ansvar, som slider på ham eller hende. Byrden kan være materiel, fysisk eller følelsesmæssig, men kræver svære ofre af spørgeren. Men måske er det en byrde som spørgeren selv er skyld i, enten fordi man har påtaget sig for mange ting på en gang eller fordi man presser sig selv i et forsøg på at leve op til sine egne høje forventninger.

9) Resultat/beslutning

Her er kortet De elskende. Under solen og luftens engel står manden og kvinden. Englen repræsentere det over-bevidste som det bevidste kun kan nærme sig gennem underbevidstheden. (mandens blik er rettet mod kvinden, der videregiver blikket til engelen. Kortet viser også den mandlige naturs tiltrækning af det kødelige og den kvindelige naturs tiltrækning af det højere. Bag manden er livets træ med 12 frugter, der symbolisere dyrekredsens 12 tegn og bag kvinden er kundskabens træ med de fem sansers frugter og fristelsens slange.

Forudsigelse generelt
Kampen mellem den åndelige og den kødelige natur. Harmoni mellem livets indre og ydre aspekter. Starten på en ny kærlighed. Valgets time er inde. En fristelse eller tiltrækning er til stede. Intuitionen er mere pålidelig end intellektet.

Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet
Dette kort har to hovedbetydninger. Den første handler naturligvis om en kærlighedsaffære. Kortet kan indikere et stærkt bånd mellem to personer; et arbejdsmæssigt partnerskab, en kærlighedsaffære. Hvis spørgeren for nylig er blevet uvenner med sin partner betyder kortet at de snart vil blive forsonet.

Den anden betydning har med valg at gøre. Spørgeren skal træffe en vanskelig beslutning, der som regel vil involvere et vis offer. Pågældende vil være splittet imellem hvad han mener der bør gøres og hvad man har lyst til at gøre.

Spørgeren skal måske vælge mellem to jobs hvor det ene byder på bedre økonomiske fordele mens det andet vil opfylde kreative behov. Eller måske må vedkommende afveje sine åndelige behov mod sine mentale behov. I så fald bør spørgeren tænke sig meget grundigt om over hvilke sti han vil vælge, da resultatet bliver meget afgørende. De omgivende kort kan give et fingerpeg.

 

 

tarot-Cary-Yale_Tarot_deck_-_Horsewoman_of_Swords

Tarocchi Visconti di Modrone

 

Tarotkort du bør holde
øje med i tarotoplægget

Hofkort
Kig efter eventuelle hofkort. De repræsenterer betydningsfulde mennekser i personens liv, som overfor denne afspejler bestemte talenter eller kvaliteter, de netop nu er i færd med at mestre mentalt, emotionelt, fysisk eller i relation til sanserne. Hvis der er to eller flere hofkort i oplægget, betyder det at spørgeren for tiden bliver påvirket af andre mennesker.

Personligheds- og Sjælskort
Find individets Personligheds- og Sjælskort samt Vækstkort for det aktuelle år og sammenlign disse med kortene i oplægget. Disse kort ligger allesammen indenfor Arcana Major og viser – som alle Arcana Major kort i øvrigt – usædvanlige evner og potentiale, der kan manifesteres netop på dette tidspunkt. Altså et tegn på at vedkommende vil modtage ekstra hjælp til løsning af problemet, eller åbenbares af den position kortet ligger i.

Over- eller undervægt af Major arkana eller Minor arkana 
En overvægt af Major arkana kort viser, at spørgeren ikke har styr på tingene, mens en overvægt af Minor arkana kort viser at spørgeren har kontrol over situationen. Hver af Minor arkana serierne har deres egen betydning og en over- eller undervægt på en af disse har betydning for de karakteristika, som serierne står for.

Omvendte kort
Et omvendt kort er et kort, der vender på hovedet i en oplægning. Nogle tillægger dette en betydning, mens andre foretrækker at ignorere det og bare vende det den rigtige vej. Af de som tillægger det betydning menes enten at kortets resultat vil blive lidt forsinket, eller decideret at kortets resultat vil blive det omvendte af hvad kortet normalt betyder. Et helt tredie synspunkt er at kort, der vender på hovedet betyder at personen er i gang med forandring eller er opsat på at forandre, og bruge det omvendte kort som redskab eller vejviser til formidling af denne forandring.

Kort der falder på gulvet
Er der nogen kort som falder på gulvet under blandingen eller under tolkningen, noteres dette før kortet lægges tilbage. Dette for at være opmærksom på om dette kort måske har et specielt budskab i forhold til spørgsmålet.

tarot-Cary-Yale_Tarot_deck_-_World-1

Tarocchi Visconti di Modrone

 

Hvad du kan spørge tarotkort om

Når tarotkortene bruges i en selvudviklingsproces sker det ofte ud fra en opfattelse af, at kortene er i stand til at fortælle om sider af mennesket, det ikke er sig selv bevidst, og at kortene dermed er i stand til at udvirke, at ukendte bevidsthedsmæssige ressourcer aktiveres. Dette er tilfældet, hvor et menneske er kørt fast i en række problemer i sit liv men gennem en tarotoplægning får øje for, at det indeholder kræfter og ressourcer til at kæmpe og ændre sin situation. Der er altså tale om en psykologisk orienteret forklaringsmodel, som antager, at kortene alene fungerer som udløser af menneskets egne ubevidste sjæledybder – og tarotkortene får dermed ofte samme funktion som almindelig psykoterapi.

Når kortene benyttes på denne måde bliver de således et spændende værktøj til at reflektere over de mulige udfaldsrum, der er i alle situationer. Et redskab til at komme i kontakt med sin egen ubeviste intuition og således finde frem til en hel masse ting om sig selv og hvordan man kan handle i forskellige situationer. I billedet herunder symbolsk udtrykt som hvilket “spor”, det er rigtigt for dig at vælge i dit liv og i de forskellige valgmuligheder du møder undervejs.

Andre tarotoplæggere mener, at tarotkortene indeholder hele universets visdom, og at mennesket ved at arbejde med tarotkortene og tyde dem kan få andel i denne visdom og dermed få kosmisk vejledning til at leve livet. I praksis er det ofte ikke muligt at opretholde en entydig skelnen mellem en psykologisk og en spirituel brug af tarotkortene, omend tarotoplæggere kan lægge vægten i enten psykologien eller spiritualiteten.

Så svaret på om tarotkort virker, og i givet fald hvordan det virker, beror på, hvorvidt man mener, at kortene i sig selv og af sig selv videregiver kraft og vejledning fra spirituelle magter – eller om man mener, at tarotkortene som enhver anden terapeutisk praksis “blot” hjælper klienten til en større bevidsthed om sig selv.

 

Stil spørgsmål om Tarotkort

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Tarotkort
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål