Drømmesymbol Orme

dreams-orm

En orm er en generel betegnelse for et aflangt dyr uden ben. Den kan være mere eller mindre giftig som fx hugormen, stor som fx Midgårdsormen fra nordisk mytologi, eller anakonda slangen eller ganske uskyldig som fx regnormen. Nærværende tolkning er ud fra drømme om orme af typen som regnormen.

Nedbrydning, dekomposition, af døde planter, dyr og andre organismer er et led i naturens kredsløb. Bakterier og svampe er de vigtigste nedbrydere. Et nedfaldet blad bliver hurtigt dækket af bakterier, der udskiller enzymer, som frigør de mindst komplicerede stoffer. Snart koloniseres bladene af strålesvampe, som kan nedbryde selv meget komplicerede og modstandsdygtige stoffer. Inden længe kommer de egentlige svampe og der udvikles et økosystem af mange forskellige mikroorganismer, der lever af det døde stof og af hinanden.

Man benytter termen forrådnelse om denne proces. Smådyr som bænkebidere, bille- og fluelarver, orme og snegle, er vigtige led i nedbrydningen. De æder de døde blade og resterne kommer ud som ekskrementer. De er nu findelte og rensede og hermed får mikroorganismerne en større angrebsflade, og nedbrydningen kan gå hurtigere. Denne fødekæde er meget vigtig i skovbundens, markens og skovbækkenes økosystemer.

Vi mennesker ved godt at sådanne økosystemer og fødekæder er naturlige og peger på en evindelig cyklus, men når vi drømmer om nedbrydning er det som oftest ikke i positiv forstand. Vi tænker på at noget forgår, noget nedbrydes, undermineres, mister sin værdi, bliver skrøbeligt. Dette kan dog være positivt i den forstand at du ofte vil drømme om dårlige aspekter af din personlighed, dårlige tilhørsforhold og lignende som i drømme er i forråelse. Fx ved at det er fyldt med mider og orme, eller dækket af svampe og bakterier. Sådanne drømme er ganske positive for de peger på en god udvikling for dig.

Mange drenge spiser orme, som en slags manddomsprøve – og derfor kan drømme om orme også handler om magt og kontrol. Ifølge Freud er orme også falliske symboler, men drømme hvori orme indgår peger sjældent på noget seksuelt. Endelig kan orme associeres med lystfiskeri, tidlige barndomsoplevelser hvori orme blev brugt som madding og måske det har noget med din drøm at gøre?

Se også: Begravelse | Grav | Maddiker  | Nedbrydning  | Rådne  | Forrådnelse | Dyr

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.