Arcana Major – Den store Arkana

Arcana Major betyder “de store hemmeligheder/mysterier”. Målet for den religiøst inspirerede tarotoplægger er at føre mennesket fra ubevidsthed om at være en del at det større, vi er kommet fra (symboliseret ved Narren, som er det første kort i Arcana Major), til at blive en bevidst del af det større, vi er kommet fra (symboliseret ved Universet, som er det sidste kort i Arcana Major).

Arcana Major beskriver således menneskets fulde spirituelle udviklingsproces gennem genfødslerne – frem mod igen at blive en del af den guddommelige energi, som det oprindeligt udsprang af. De toogtyve kort kan ses som billeder på udviklingesveje, universielle principper, universielle erfaringer, hvert eneste menneske gerne skulle drage i løbet af sit liv. Jung kaldte disse principper for de store arketyper, der opleves ens, uanset kulturel eller familiær prægning.

tarotkort 0 tarotkort 1 tarotkort 2 tarotkort 3 tarotkort 4 tarotkort 5
tarotkort 6 tarotkort 7 tarotkort 8 tarotkort 9 tarotkort 10 tarotkort 11
tarotkort 12 tarotkort 13 tarotkort 14 tarotkort 15 tarotkort 16 tarotkort 17
tarotkort 18 tarotkort 19 tarotkort 20 tarotkort 21

 

Den store arkana

I den store Arkana er samlet al den viden vi har igennem ånd – repræsenteret ved spiritualitet, religioner og filosofi. Arkana Major (de store hemmeligheder / mysterier) giver en overordnet indsigt i menneskets skæbne, de historier vi gennemlever, meningen med det hele. For at vi mennesker kan leve et harmonisk og lykkeligt liv og bevæge os hen imod det guddommelige væsen vi oprindeligt var, fordrer det, at vi gør os en lang række erfaringer, og tilegner os en viden om alle aspekter af os selv og den verden vi indgår i.

For at opnå lykke i vores nuværende liv, skal vi lytte efter vores inderste, vores intuition og følge de veje som det er meningen for os at vi skal følge i dette liv. Gøre de erfaringer som i næste liv hjælper os videre. 

Dette udtrykkes oftest på den måde at Arkana Major beskriver menneskets fulde spirituelle udvikling gennem genfødslerne, og hen til at blive en del af den guddommelige energi, vi oprindelig kommer fra. Eller det udtrykkes som at de toogtyve kort i den store arkana indeholder nogle prøvelser, som vi alle skal igennem på et eller andet tidspunkt.

Ud fra denne tankegang er et lykkeligt liv, således i høj grad ensbetydende med at være ærlige overfor os selv, og søge hen imod de oplevelser og de erfaringer som vil gøre os til hele mennesker. Hvad disse erfaringer er for det enkelte menneske afhænger af hvor i reinkarnationscyklussen man befinder sig. Denne viden befinder sig i vores ubevidste, hvilket forklarer hvorfor det er så væsentligt, at man søger at komme i kontakt med sin intuition, og leve efter hvad denne søger at guide en hen imod.

De toogtyve kort i den store arkana kan således ses som billeder på udviklingsveje og universelle erfaringer, hvert eneste menneske nødvendigvis må drage for at blive et helt menneske. Jung kaldte disse principper for de store arketyper, der opleves ens, uanset kulturel eller familiær prægning. Arcana Major betyder “de store hemmeligheder” og dækker over toogtyve universielle erfaringer, hvert eneste menneske oplever i løbet af sit liv.

De 22 prøvelser

Der vil være tidspunkter i dit liv hvor du oplever “ingen frygt” (Narren). Du praktiserer dagligt kommunikationens kunst (Magikeren), som omfatter din selvindsigt og selvtillid (Ypperstepræstinden), når du udstrækker kærlighed med visdom (Kejserinden) og inddrager din egen magt og lederevner for at styrke andre (Kejseren).

Det er gennem de erfaringer, du drager igennem livet, at du nærmere dig en fornemmelse for tro og spiritualitet (Ypperpræsten), og som sætter dig i stand til at indgå relationer med andre mennesker (De elskende). I alle aspekter af det du foretager dig, bliver du stillet over for virkningerne af det du forårsager (Stridsvognen), og det kræves af dig at du finder ud af at afbalancerer de erfaringer du drager dig på en rimelig og retfædig måde (Retfærdigheden). Gennem at stole på dine erfaringer (Eremitten), er du i stand til at vende dit liv i gunstige og positive retninger (Lykkehjulet), hvilket anbringer dig i situationer og relationer, hvor du kan udtrykke din styrke og livslyst (Lyst), og som gør det muligt for dig at bryde vante handlingsmønstre og gå helt nye veje (Den hængte mand).

I den forbindelse bliver du nødt til at give slip på fortiden og lukke døren efter dig. Det er nødvendigt at give slip for at bevæge sig fremad (Døden). Efter et stykke tid vil du være i stand til at se på fortiden med humoristisk sans (Djælven). Du får hermed fornyet energi til at nedbryde det kunstige og uægte (Tårnet) og hermed erkende din egen iboende natur. Du vil herefter lyse af selvindsigt og selvtillid (Stjernen), hvilket vil give dig styrken til at forlade gamle kendte verdener og gå gennem portene for at udforske nye verdener. Ved at lade dine valg i livet være baseret på din intuition og din egen fornemmelse for hvad der er rigtig og forkert, bliver du i stand til at være naturlig, produktiv og stimulerende i teamwork, partnerskab og fælles bestræbelser (Solen).

Ved fortsat at bruge din sunde dømmekraft og betragte dine relationer og gøremåls historie og dit liv som helhed, kan du transformere dommeren til det retsindige vidne (Dommedag). Når du har gjort dig fri af selvkritiske mønstre og blevet i stand til at se på dig selv med kærlige objektive øjne, er du i stand til at opbygge nye verdner såvel indeni som udadtil (Universet).

 

Stil spørgsmål om Tarotkort

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om Tarotkort
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål