tarot-stor-arkana-16-1

Tårnet TarotTÅRNET

Overordnet betydning
Tarotkort Tårnet repræsenterer kaos og ødelæggelse, pludselig omvæltning og uventet ændring. Denne ændring er som regel skræmmende, livsændrende og ofte uundgåelig. Et positivt aspekt er at ødelæggelsen Tårnet bringer, normalt er rettet mod noget, der var bygget på et dårligt fundament eller urealistiske mål og drømme.

Dette ændre dog ikke ved at Tårnet repræsentere en hel række tragiske, traumatiske eller livsforandrende begivenheder som en elsket død, skilsmisse, et dårligt sammenbrud, overfald, misbrug, konkurs, fyring, ulykke, mv.

Hvis de omkringliggende kort er positive, kan Tårnet repræsentere en stor forandring, som vil ændre dit liv, som du kender det, men i sidste ende vil ændringen være god. Placering af Tårnet i dit tarotoplæg er også vigtig. Tårnet kan pege på noget i din fortid som du allerede har oplevet, eller det kan pege på noget i din fremtid. Noget som vil indtræffe hvis du er på en sti, der fører til fare for dig selv, dit job, økonomi, kærlighed. I denne situation er Tårnet en advarsel, en opfordring til at ændre kurs.

Beskrivelse: Tårnet viser et brændende højt gråt tårn på toppen af en enkeltstående bjergtinde. En grusom storm raser og et gult lyn slår ned i tårnet, og den krone, der før dannede taget, er nu på vej til at falde ned. Kortets sorte baggrund og skrækindjagende tegning virker tilsammen meget dystert og voldsomt. Det er en turbulent scene, hvor også menneskeliv er i fare.

Tårnet ser ret alvorligt ud og bliver naturligt ofte fejlfortolket. Selve tårnet kan også symbolisere personligheden, og ilden og lynet viser at alt, hvad der ikke er en ægte del af vores væsen, skal brændes eller smides ud af personligheden. Manden og kvinden, der falder eller kaster sig drabeligt ud fra tårnet ned i afgrunden, repræsenterer gamle mentale, emotionelle, intuitive og fysiske udtryksmåder, der er blevet forældet og ikke længere hører til som en del af det autentiske eller essentielle Selv. Smerte og frygt er malet i deres ansigter.

Kortet symboliserer frihed fra begrænsninger, da det høje trange fængslende tårn nu rystes i dets grundvold. Elementerne raser omkring tårnet – menneskets konstruktion – og demonstrerer naturens triumf over menneskets arrogance.

Tolkning: Kortet symboliserer at noget bliver ødelagt, men helt præcist, hvad det er, er ikke helt klart. Men her er tale om en brat forandring, som virkelig river noget med sig. Forandringen kommer uventet, den er uretfærdig og bringer umiddelbart ikke noget godt med sig. Men er man låst fast i en uudholdelig situation, betyder kortet gennembrud. Under alle omstændigheder siger kortet noget om genoprettelse, fornyelse og dekonstruktion af gamle former. Kortet viser, at stive, fængslende, forældede og upassende strukturer eller ideer må rives ned og erstattes af nye.

Kortet tilbyder på den måde for eksempel en mulighed for renselse, fornyelse og rydden op i gamle adfærdsmønstre eller vrangforestillinger. Det kan symbolisere falsk stolthed, storskrydende ideer trossætninger eller ideologier, som har brug for at blive rettet eller fjernet. Det er et tegn på, at nye og sundere strukturer skal opbygges.

Tårnet er ikke et dårligt kort, som man kunne tro . Alle tarotkort skal ses som neutrale som udgangspunkt. Når du kvitter gamle vaner og strukturer, kan det selvfølgelig virke svært, men er samtidig frigørende.

Nøgleord: Andre ord der karakteriserer tårnet er: pludselig katastrofe, revolution, dybtgribende indre transformation, ødelæggelse, nederlag, selverkendelse og tillid til udviklingen.

Forudsigelse: Selviske ambitioner vil blive styret. Omvæltning af det eksisterende, forandring, katastrofe, besværligheder.

Tal: Kortet er nummer seksten, og et og seks tilsammen giver syv, hvilket er tallet for positiv handling.

Astrologi: Kortet er knyttet til planeten Mars og dennes vitalitet og handlekraft.

Affirmation: Jeg er fast besluttet på at realisere mig selv, som jeg virkelig er. Jeg bryder med glæde gamle ubrugelige mønstre ned.

Det universelle princip: Tårnet repræsenterer de universelle principper healing, fornyelse og genoprettelse.

Tårnet Tarot Cary-Yale
Visconti
Yale University

Tårnet Tarot Italiensk tarotsæt
Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

Tårnet Tarot Marseilles
Tarot of Marseille
Fournier

Tårnet Tarot Oswald Wirth
Oswald Wirth
US Games

Ovenfor er fire meget forskellige udgaver af Tårnet. Cary-Yale Visconti tarotkort fra omkring 1420’erne er  hovedsagelig designet ud fra at skulle være smukke og gengive venner og familie. Det smukke gamle italienske tarotsæt har ligeledes sin hovedvægt på det kunsteriske udtryk. Marseille tarotkort er enkle da disse blev fremstillet så de egnede sig til trætryk. Oswald Wirth indvarsler nedtoning af kristne symboler og mere inspiration fra det okkulte, via skrifter især af Éliphas Lévi. Det okkulte kom herfra til at præge hvorledes tarotkort blev illustreret. Mest berømt er Rider-Waite tarotkort med massevis af symbolik fra Egypten, den jødiske kabbala, astrologien, alkymien og frimurerne.

Når du således skal tolke Tårnet har du forskellige muligheder. Det er anbefalesværdigt at tage udgangspunkt i illustrationerne vi har fra Rider-Waite, da de indeholder meget information i deres billedsprog. Bare husk at der er forskellige andre versioner af Tårnet. Du kan se mange flere illustrationer af Tårnet i sektionen “Illustrationer af tarotkort”.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG – 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG – 3 KORT