Vognen TarotVOGNEN

Overordnet betydning
Vognen repræsenterer det at overvinde hindringer gennem beslutsomhed, fokus og viljestyrke. En opfordring til at du går målrettet efter det, du virkelig ønsker. Vognen viser at der kan være mange hindringer i din vej, men hvis du forbliver fokuseret, bevare din ro og tiltro til dine evner, vil du få succes! Vognen er også en indikator for succes i sport eller konkurrencer.

Beskrivelse: Vognen viser en mand, – en panserklædt ridder, stående i en kampvogn der trækkes af en sort og en hvid sfinks. Sfinkserne er symboler på modsætninger, og den gåde som vognstyreren må løse. Kortet symboliserer kampen om at kontrollere kræfterne i en konflikt.

Ridderens gyldne og flot udsmykkede rustning viser hans kraftfulde energi, som er forbundet med solen og det mandlige element. På ridderens skuldre er der påsat halvmåner, som symboliserer, at han hersker over og mestrer de svingende følelser, som er forbundet med månen, det kvindelige element og beherskelse af de underliggende ubevidste kræfter.

I hånden har han viljens stav. Baldakinen over ham er blå og fyldt med stjerner, hvilket repræsenterer himlen. Og tilsammen med vognen, som står for jorden, henviser de til udtrykket: som for oven således også for neden. De fire søjler repræsenterer de fire elementer, som energi udtrykker sig igennem på det fysiske plan: ild (elektricitet), luft, vand (væske) og jord (massiv masse).

Vognen er et billede på det konstante samspil, der handler om at balancere mellem modsætninger, som for eksempel maskulin og feminin, styrke og svaghed, positiv og negativ, tanke og følelse. Vognstyreren i midten af sfinkserne er symbol på den, der styrer og på den ligevægt, der opnås ved korrekt styring. Kortet henviser til, at vognstyreren må styre korrekt mellem for eksempel sine modsatrettede følelser eller tanker. Der kan ske en af to ting: Enten drøner vognen af sted over stok og sten eller står den bomstille! Vognstyreren har ikke megen magt over tingene, han kan ikke bevæge sig i sit stive panser, men det yder en god beskyttelse mod angreb på hans sårbare indre.

Tolkning: Kortets inderste væsen symboliserer en forening af konflikter, forårsaget af modsatrettede kræfter. Vognen styrer vores bevidste sind, mens sfinkserne står for de forskellige impulser, vi skal forholde os til. Sfinkserne kan sammenlignes med fornuften og begæret. På den måde kan sfinkserne repræsentere konflikter, hvor du ved, hvad du bør gøre, men alligevel helst vil noget andet.

Når du trækker dette kort, er det tegn på, at du konstant må veje og afbalancere dine ønsker ved brug af dit rationelle sind. Vognen symboliserer desuden en trang til at kombinere ro og aktivitet. Drages du af dette kort, er det på tide at se på ændringer i forhold til flytning, rejser, karriere, familie og hjem. En kamp eller konflikt kan være forude – dog med stor mulighed for triumf over modgangen.

Styrer du vognen korrekt, hvilket du skulle have energien til, er der mulighed for at opnå stor harmoni. Beslutsomhed og selvsikkerhed er til stede i et omfang til at opnå succes. Men pas på med ikke at være for aggressiv og fremture uden hensyn til andre.

Nøgleord: Andre ord der karakteriserer vognen er: konflikter, kamp, kompromis, sikkerhed på sejer, vitalitet, tidligere fejltagelser, at finde vej, rede til at opdage en anden verden og selvbekræftelse.

Forudsigelse: Sikre fremskridt, kontrol over sig selv, sejr, triumf, erobring og sundhed.

Tal: Tallet syv står for fremskridt og triumf.

Astrologi: Kortet er knyttet til stjernetegnet Krebsen, som blandt andet repræsenterer følelser.

Affirmation: Jeg er ansvarlig for alt hvad jeg forårsager. Jeg skelner mellem, hvad der er væsentligt. Jeg har tillid til mine evner.

Det universelle princip: Vognen repræsenterer forandring og årsagssammenhænge som universelt princip. Et taoistisk ordsprog lyder, at forandring er succesfuld, når “det store træ” har sine “rødder ved den strømmende flod”. Dette ordsprog er meget sigende for det princip, der kendetegner Vognen, da det minder os om, at det i tider med forandring er nødvendigt på een gang at inddrage ro (det store træ med dets rødder) og aktivitet (den strømmende flod).

Vognen Tarot Cary-Yale

Visconti
Yale University

Vognen Tarot Italiensk tarotsæt

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

Vognen Tarot Marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

Vognen Tarot Oswald Wirth

Oswald Wirth
US Games

Ovenfor er fire meget forskellige udgaver af Vognen. Cary-Yale Visconti tarotkort fra omkring 1420’erne er  hovedsagelig designet ud fra at skulle være smukke og gengive venner og familie. Det smukke gamle italienske tarotsæt har ligeledes sin hovedvægt på det kunsteriske udtryk. Marseille tarotkort er enkle da disse blev fremstillet så de egnede sig til trætryk. Oswald Wirth indvarsler nedtoning af kristne symboler og mere inspiration fra det okkulte, via skrifter især af Éliphas Lévi. Det okkulte kom herfra til at præge hvorledes tarotkort blev illustreret. Mest berømt er Rider-Waite tarotkort med massevis af symbolik fra Egypten, den jødiske kabbala, astrologien, alkymien og frimurerne.

Når du således skal tolke Vognen har du forskellige muligheder. Det er anbefalesværdigt at tage udgangspunkt i illustrationerne vi har fra Rider-Waite, da de indeholder meget information i deres billedsprog. Bare husk at der er forskellige andre versioner af Vognen. Du kan se mange flere illustrationer af Vognen i sektionen “Illustrationer af tarotkort”.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT