Dommen, Dommedag TarotDOMMEN

Overordnet betydning
Tarotkort Dommen repræsentere resultatet, udfaldet, at der træffes en afgørelse. Det kan være dig selv som dømmer andre. Tarotkortet er i så fald en opfordring til at reflektere over din dom. Dømmer du andre ud fra de rigtige forudsætninger, et rent hjerte, uden bagtanker og i helhedens tjeneste? Det kan også være andre som dømmer dig.

Dommen kan repræsentere en juridisk sag eller en retssag, der bliver løst. Hvis du har handlet ærligt, bør denne sag løses til din fordel. Hvis du har været uærlig, skal du ikke forvente, at tingene går din vej. Generelt indikere Dommen at du er kommet igennem dine tidligere karmiske lektioner (Narrens rejse er ved at være slut) med øget selvbevidsthed, og du kan komme videre i en positiv retning.

Beskrivelse: Ærkeenglen har med sin trompet vakt de døde til live igen og befriet mennesket fra dets begrænsninger. Herved bliver mennesket i stand til at se og dømme klart. De bliver i stand til at observere sig selv og de forskellige situationer, som de indgår i med rimelighed og objektivitet. Kortet viser englen svævende oppe i skyerne, og menneskene ser man stående nøgne i deres kister med udstrakte eller bedende hænder.

De lader til at være glade over deres befrielse – Menneskenes grå åbne grave henviser til et liv uden mening og forståelse. Kisterne befinder sig i et blåligt landskab, og man ser sneklædte bjerge i det fjerne. Korset i flaget symboliserer foreningen af det, der tidligere var adskilt,, og centerpunktet i flaget indikerer, at vejen til spirituel – vækst går gennem forening af modsætninger. Ærkeenglen er både blevet identificeret med Gabriel og Mikael.

Tolkning: Dommen symboliserer genfødsel og opståen til et nyt liv. Du vil finde, at du har brug for at vurdere fortidige hændelser. Tag dig tid til at opsummere og konkludere på handlinger du har gjort, eller situationer du har været indblandet i. Et gammelt liv er fuldbyrdet, et nyt venter. Dette liv kan både være et fysisk liv fx. efter en skilsmisse, men det kan også være et psykisk liv, fx har du fuldstændig skiftet mening i en dybereliggende sag.

Du vil i den forbindelse formentlig skulle modtage belønninger for noget og betale bøde for andet. Afhængigt af hvordan du har handlet eller forholdt dig, er der konsekvenser af dine valg og handlinger. Alle dine handlinger har en pris og Dommen symboliserer forfaldsdatoen. En sådan evaluering indikerer slutningen af en periode og begyndelsen på en ny. Du kan altså enten glæde dig over flotte præstationer eller fortryde forbigåede chancer eller begge dele. Derfor kan kortet forbindes med loven om karma og fuldendelsen af en karmisk cyklus.

Nøgleord: Andre ord der beskriver Dommen er: genfødsel, vigtige beslutninger, minder, åbenhed overfor kritik, vurderingsevne, kritisk selvransagelse, glemte mål der tages frem igen, at høste frugten eller fortidige handlinger.

Forudsigelse: Fornyelse, resultat, åndelig vækkelse. Forandring af den samfundsmæssige position. Ændring i den personlige bevidsthed.

Tal: Kortet har nummer tyve, som består af to og nul, som sammenlagt giver to, tallet som repræsenterer modsætninger, i dette tilfælde liv og død.

Astrologi: Kortet har ingen umiddelbar tilknytning til tegn eller planeter.

Affirmation: Jeg observerer mennesker og situationer med rimelighed og objektivitet.

Det universelle princip: Dommen repræsenterer den gode dømmekrafts princip, som det kommer til udtryk såvel i private som i professionelle anliggender. Evnen til at kunne skelne klart.

Dommen, Dommedag Tarot Cary-Yale

Visconti
Yale University

Dommen, Dommedag Tarot Italiensk tarotsæt

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

Dommen, Dommedag Tarot Marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

Dommen, Dommedag Tarot Oswald Wirth

Oswald Wirth
US Games

Ovenfor er fire meget forskellige udgaver af Dommedag. Cary-Yale Visconti tarotkort fra omkring 1420’erne er  hovedsagelig designet ud fra at skulle være smukke og gengive venner og familie. Det smukke gamle italienske tarotsæt har ligeledes sin hovedvægt på det kunsteriske udtryk. Marseille tarotkort er enkle da disse blev fremstillet så de egnede sig til trætryk. Oswald Wirth indvarsler nedtoning af kristne symboler og mere inspiration fra det okkulte, via skrifter især af Éliphas Lévi. Det okkulte kom herfra til at præge hvorledes tarotkort blev illustreret. Mest berømt er Rider-Waite tarotkort med massevis af symbolik fra Egypten, den jødiske kabbala, astrologien, alkymien og frimurerne.

Når du således skal tolke Dommedag har du forskellige muligheder. Det er anbefalesværdigt at tage udgangspunkt i illustrationerne vi har fra Rider-Waite, da de indeholder meget information i deres billedsprog. Bare husk at der er forskellige andre versioner af Dommedag. Du kan se mange flere illustrationer af Dommedag i sektionen “Illustrationer af tarotkort”.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT