Styrke TarotSTYRKE

Overordnet betydning
Tarotkort Styrke repræsenterer din indre styrke, dine evner til at overvinde de forhindringer, vi står overfor i relation til vores egen tvivl, frygt og ængstelse. Tarotkort Styrke viser at du er i stand til at mestre din frygt og ængstelse, at være modig og mestre dine følelser. Vejen hertil er at være tålmodig og medfølende med dig selv. Styrke kan også henvise til hvorledes du tæmmer noget andet udenfor dig selv, en anden person, en problemstilling. Dette gøres bedst ved ikke at forsøge at dominere den anden person, men ved blid vejledning, opmuntring og medfølelse.

Beskrivelse: Styrke viser en ung kvinde som mildt, men bestemt holder en løves gabende kæber åbne. Hun betvinger løven og sørger dermed for at løven er harmløs. Hendes ansigt er roligt og hendes udtryk venligt. Hun bærer en hvid (renhedens og uskyldens farve) kjole med blomsterranker bundet på. Også på hovedet bærer hun en blomsterkrans. Blomsterne symboliserer forår, en tid der varsler om nyt liv.

Over kvindens hoved svæver symbolet for det evige liv og uendelighed. Kortet symboliserer at ikke vold, men derimod at blid styrke kan triumfere. En kvinden er uden panser og plade, men har alligevel tæmmet den stærke løve. Kvinden er mild og samtidig autoritativ. Dette er kortet på åndelig kraft, indre styrke, magt uden vold, beslutsomhed og selvkontrol forbundet med dyb kærlighed. Samtidig repræsenterer kvinden det feminine og løven det maskuline – sammen står de for forening af modsætninger.

Tolkning: Først og fremmest symboliserer kortet styrke i betydningen af tro på og tillid til egne evner. Drages du af dette kort, ønsker dine kreative energier at komme til udtryk. Dette enten rent konkret via kreative og udøvende kunstarter, eller ved at du benytter dine kreative evner og talenter til at tæmme og styre de indre udyr (symboliseret ved løven). Du må kanalisere dine egne begær mod positive kreative udtryksmåder snarere end destruktive kræfter. Det kan være, at der er behov for at tøjle destruktive kræfter. Der kan være fare for at overgive sig til uværdige impulser eller magtmisbrug.

Kortet henviser til et behov for mod, styrke og beslutsomhed, så man tør se den indre løve i øjnene. Løven er symbol på potentiel stor destruktiv energi. Men du vil have mulighed for at forene dig med fjenden – om den er indefra kommende eller udefra kommende. Det vil sige, at det vil være fordelagtigt at give dig selv en tid til selvbevidsthed, hvor du bliver bevidst om din egen krop, skønhed, styrke og livsenergier. Kortet henviser til mulighed for selvbevidsthed og mulighed for integration og individualitet.

Nøgleord: Andre ord der karakteriserer Styrke er: disciplin, et stærkt sind, succes gennem viljekraft, stærke handlinger, passion, mod, accept, hengivelse, glæde, sanselighed, styrke og beslutsomhed.

Forudsigelse: Kærligheden er større end hadet. Godheden sejrer. Styrke og mod. Din skaberkraft og kreativitet ønsker at komme til udtryk.

Tal: Tallet otte står for død og genfødsel.

Astrologi:Kortet er knyttet til stjernetegn Løven. Det henviser til at give udtryk for, hvem vi er gennem kreativ skabende kraft. På den måde kan vi desuden åbenbare vores lidenskab og styrke.

Affirmation: Jeg råder over ubegrænsede kreative ressourcer. Jeg er stærk.

Det universelle princip: Styrkens, lidenskabens og livslystens princip.

Styrke Tarot Cary-Yale

Visconti
Yale University

Styrke Tarot italiensk tarotsæt

Italiensk tarotsæt
Lo Scarabeo

Styrke Tarot Marseilles

Tarot of Marseille
Fournier

Styrke Tarot Oswald Wirth

Oswald Wirth
US Games

Ovenfor er fire meget forskellige udgaver af Styrke. Cary-Yale Visconti tarotkort fra omkring 1420’erne er  hovedsagelig designet ud fra at skulle være smukke og gengive venner og familie. Det smukke gamle italienske tarotsæt har ligeledes sin hovedvægt på det kunsteriske udtryk. Marseille tarotkort er enkle da disse blev fremstillet så de egnede sig til trætryk. Oswald Wirth indvarsler nedtoning af kristne symboler og mere inspiration fra det okkulte, via skrifter især af Éliphas Lévi. Det okkulte kom herfra til at præge hvorledes tarotkort blev illustreret. Mest berømt er Rider-Waite tarotkort med massevis af symbolik fra Egypten, den jødiske kabbala, astrologien, alkymien og frimurerne.

Når du således skal tolke Styrke har du forskellige muligheder. Det er anbefalesværdigt at tage udgangspunkt i illustrationerne vi har fra Rider-Waite, da de indeholder meget information i deres billedsprog. Bare husk at der er forskellige andre versioner af Styrke. Du kan se mange flere illustrationer af Styrke i sektionen “Illustrationer af tarotkort”.

DE 78 TAROTKORT

DEN STORE ARKANA
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
SVÆRD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
STOKKE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
MØNTER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
BÆGRE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

TAROTOPLÆG
Prøv selv at lægge tarotkort

Tarot oplæg - 1 kort
TAROTOPLÆG - 1 KORT Tarot oplæg - 3 kort
TAROTOPLÆG - 3 KORT