MAGIKEREN

Tarot Magikeren
Beskrivelse:
Kortet viser magikeren bærende en rød kappe, der symboliserer hans begær, og en hvid tunika som symboliserer renheden i hans ånd. De røde roser og hvide liljer i forgrunden er de ydre refleksioner på disse kvaliteter. På bordet foran ham ligger hans rekvisitter: sværd, stok, bæger og mønter. Disse repræsenterer de fire astrologiske elementer: mønter (jord), sværd (luft), stok(ild), og bæger(vand). Disse repræsenterer forskellig adfærd eller måder at kommunikere eller forholde sig på afhængigt af situationen.

Mønten repræsenterer legemet og evnen til at kommunikere, der kan understøtte ressourcemæssige eller økonomiske bestræbelser. Bægeret repræsenterer hjertet og evnen til at kommunikere følelser. Sværdet symboliserer forstanden og evnen til at formulere ideer og tanker klart og præcist. Stokken, er et tegn på hans forbindelse mellem guderne og menneskene. Den symboliserer inspirationerne fra den guddommelige kilde, som eventuelt kan blive til praktiske realiteter.

Over magikerens hoved er aftegnet et vandret ottetal, det matematiske tegn for uendelighed. Dette er tegn på Helligåndens talent for at bruge intuitionen. Værktøjet på bordet antyder altså magikerens mangfoldige muligheder og talenter. Ibisen eller føniks-staven i magikerens højre hånd symboliserer at han er i stand til at kommunikere fra et åndeligt eller filosofisk udgangspunkt. Den ene hånd pegende mod himlen repræsenterer evigt liv. Som livrem bærer magikeren en slange, der bider sig selv i halen. Dette symboliserer ideen om, at livet er evigt selvforsynende og nærende sig af sig selv.

Tolkning: Magikeren symboliserer, at du besidder kræfter, der kan anvendes til at begynde på noget nyt. Det viser, at du har tid til handling og til at udfolde din energi. Kortet symboliserer behov for eller evne til at kommunikere og er derfor fremragende som visuel affirmation for at styrke ens kommunikationsfærdigheder.

Den rette kommunikation består i et valg mellem mange forskellige udtryksmuligheder, kombineret med den rette timing. Således afspejler kortet også tilpasningsevne og alsidighed. Magikeren symboliserer, at du har reserver af handlekraft og dynamik. Dit valg ligger i om du i dit udtryk vil anvende sindet (sværdet), fantasien (stokken), hjertet (bægerne) eller kroppen (mønterne). Vær opmærksom på om der er noget, du gerne vil kommunikere ud og tænk over hvilken måde, det ville være bedst – og værst – at gøre dette på.

Kortets positive aspekt er viljestyrke, mens dets negative side peger på viljesvaghed eller mangel på fasthed. Det er op til dig at udforske alle muligheder og handle med de værktøjer, du har til din rådighed. Andre ord der karakteriserer Magikeren er: fleksibilitet, vilje, illusioner, magisk arbejde, kreative initiativer, vilje, mandlig energi, trang til at udrette noget, bevidsthed om de midler du har fået i hænde som menneske, evner og muligheder for nye vovestykker.

Forudsigelse: Viljestyrke, vilje til at tage en risiko, evner til at hente kræfter oppefra og lede dem til manifestation, kreative og taktfulde evner. Det er på tide, at du siger din klare mening.

Astrologi: Kortet er knytter til planeten Merkur og udtryk gennem for kommunikation.

Tal: Kortet har nummer et, den kreatives krafts nummer.

Affirmation: Jeg kommunikerer effektivt. Jeg kommunikerer klart. Jeg realiserer mig Selv. Jeg har, hvad der skal til for at ændre situationen. Jeg har ansvar for mig selv. Jeg har ansvar for mit Selv.

Det universelle princip: Magikeren repræsenterer kommunikationens universelle princip: Som foroven således også for neden.

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21

SVÆRDENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

STOKKENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

MØNTERNE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

BÆGRENE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside