STOKKENES KONGE

Tarot Stokke Konge
Beskrivelse:
Stokkenes Konge viser en konge, der sidder på en trone. Tronen er pyntet med billeder af løver og firben. Han bærer en mægtig kappe med påsyede firben. Hans dragt er rød og kappen gul. I hånden holder han en stok og, han kigger væk fra betragteren. Et firben ses ved hans fod. Kongen personificerer væddertegnets pulserende og livgivende kvaliteter. Kortet symboliserer desuden mod, varme, entusiasme og tillid. Han inspirerer folk omkring sig til at gå efter deres drømme og forsøge det, der umiddelbart synes umuligt.

Tolkning: Stokkenes Konge indikerer, at kvaliteter som fantasi, energi og livslyst træder ind i dit liv og er klart til stede. Ligesom reptiler fra tid til anden skifter ham, viser kongens kappe med påsyede salamandere, at det er muligt at lade gamle begrænsninger bag sig og være åben overfor forandringer i såvel bevidsthed som den fysiske tilværelse. Således vil du komme i kontakt med din optimistiske og visionære side og komme til at gøre indflydelse.

Når du trækker dette kort, er det tegn på evolution og forandring på et dybt indre niveau; gamle perceptioner kastes til side, og alle forhindringer eller blokeringer kan ryddes af vejen, og der kan opstå ny udvidet indsigt. Du vil forfølge dine visioner med stor iver og energi.

Andre ord, der karakteriserer Stokkenes Konge, er: humor, gavmildhed, optimistisk, vovehals, vision, vitalitet og en troende person.

Astrologi: Kortet forbindes med tegnet Vædderen.

Affirmation: Jeg arbejder målrettet efter mine visioner. Jeg overvinder forhindringer med lethed.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside