5 STOKKE

Tarot Stokke nr 5
Beskrivelse:
Fem Stokke viser fem mænd, der strides eller kæmper mod hinanden med hver deres stok. Det, de foretager sig, er mere en aggressiv positionering i forhold til hinanden end en egentlig fejde. De rører ikke hinanden, men står i enten forsvars- eller angrebsposition. Derfor virker billedet let, og som om det er en leg eller opvisning for mændene. De fem mænd viser samtidig, at de ikke kan holde sig i ro, hvilket kun afspejler ildelementets natur. Kortet indikerer en tid med frustrationer, hvor det synes, som om man skal kæmpe for alting. Alt synes svært, og der er ikke meget, som går som planlagt.

Tolkning: Fem Stokke siger noget om, at der skal kæmpes for resultaterne. Du er i skarp konkurrence, og du bliver nødt til at bruge alle dine ressourcer, hvis du skal klare dig. Dit energiflow er eventuelt blokeret eller eventuelt stagnerende, hvilket kan komme til udtryk, ved at livet opfattes som en byrde.

Du befinder dig i en situation mellem, hvad du ønsker, og hvad realiteterne er. Du kan også være i en situation, hvor det bare er hverdagen, der irriterer og frustrerer dig. Grundlæggende er du måske angst for et eller andet. Din udfordring ligger i at være med livets udfordringer, at huske på din indre ro, tålmodighed og forblive fokuseret. Kortet indikerer, at du stræber ihærdigt for øjeblikket – måske for meget – og at noget af din kreative kraft er blokeret og stræber forgæves efter nye måder at udtrykke sig på.

Andre ord, der beskriver Fem Stokke, er: modstand, ambitioner, konkurrence, kamp, frustration, stridigheder, uklarhed, besværligheder, stræben, angst, hæmning og uopfyldt længsel.

Tal: Fem er tallet for usikkerhed og forandring. I den næste fem uger eller måneder vil det være lettere for dig at frigøre dig fra angst eller frustrationsoplevelser. Det vil være en tid, hvor du med fordel finder din indre Løve frem og udtrykker dig selv fuldt ud – for eksempel gennem kreative aktiviteter.

Astrologi: Saturn i Løven. Løvens kreative udadrettede kraft er blokeret eller tilbageholdt af Saturn. Saturn ønsker at gøre alting disciplineret og trin for trin, hvilket er svært for Løven, der ønsker at komme til fuldt udtryk.

Affirmation: Jeg tager et skridt ad gangen. Jeg har tillid til ,at jeg nok skal nå mine mål. Med ro møder jeg udfordringer på min vej. Jeg udtrykker mig kreativt.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside