arkana-008

STYRKE

Tarot Styrke
Beskrivelse:
Styrke viser en ung kvinde som mildt, men bestemt holder en løves gabende kæber åbne. Hun betvinger løven og sørger dermed for at løven er harmløs. Hendes ansigt er roligt og hendes udtryk venligt. Hun bærer en hvid (renhedens og uskyldens farve) kjole med blomsterranker bundet på. Også på hovedet bærer hun en blomsterkrans. Blomsterne symboliserer forår, en tid der varsler om nyt liv.

Over kvindens hoved svæver symbolet for det evige liv og uendelighed. Kortet symboliserer at ikke vold, men derimod at blid styrke kan triumfere. En kvinden er uden panser og plade, men har alligevel tæmmet den stærke løve. Kvinden er mild og samtidig autoritativ. Dette er kortet på åndelig kraft, indre styrke, magt uden vold, beslutsomhed og selvkontrol forbundet med dyb kærlighed. Samtidig repræsenterer kvinden det feminine og løven det maskuline – sammen står de for forening af modsætninger.

Tolkning: Først og fremmest symboliserer kortet styrke i betydningen af tro på og tillid til egne evner. Drages du af dette kort, ønsker dine kreative energier at komme til udtryk. Dette enten rent konkret via kreative og udøvende kunstarter, eller ved at du benytter dine kreative evner og talenter til at tæmme og styre de indre udyr (symboliseret ved løven). Du må kanalisere dine egne begær mod positive kreative udtryksmåder snarere end destruktive kræfter. Det kan være, at der er behov for at tøjle destruktive kræfter. Der kan være fare for at overgive sig til uværdige impulser eller magtmisbrug.

Kortet henviser til et behov for mod, styrke og beslutsomhed, så man tør se den indre løve i øjnene. Løven er symbol på potentiel stor destruktiv energi. Men du vil have mulighed for at forene dig med fjenden – om den er indefra kommende eller udefra kommende. Det vil sige, at det vil være fordelagtigt at give dig selv en tid til selvbevidsthed, hvor du bliver bevidst om din egen krop, skønhed, styrke og livsenergier. Kortet henviser til mulighed for selvbevidsthed og mulighed for integration og individualitet.

Andre ord der karakteriserer Styrke er: disciplin, et stærkt sind, succes gennem viljekraft, stærke handlinger, passion, mod, accept, hengivelse, glæde, sanselighed, styrke og beslutsomhed.

Forudsigelse: Kærligheden er større end hadet. Godheden sejrer. Styrke og mod. Din skaberkraft og kreativitet ønsker at komme til udtryk.

Tal: Tallet otte står for død og genfødsel.

Astrologi: Kortet er knyttet til Løven. Det henviser til at give udtryk for, hvem vi er gennem kreativ skabende kraft. På den måde kan vi desuden åbenbare vores lidenskab og styrke.

Affirmation: Jeg råder over ubegrænsede kreative ressourcer. Jeg er stærk.

Det universelle princip: Styrkens, lidenskabens og livslystens princip.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside