TÅRNET

Tarot Tårnet
Beskrivelse:
Tårnet viser et brændende højt gråt tårn på toppen af en enkeltstående bjergtinde. En grusom storm raser og et gult lyn slår ned i tårnet, og den krone, der før dannede taget, er nu på vej til at falde ned. Kortets sorte baggrund og skrækindjagende tegning virker tilsammen meget dystert og voldsomt. Det er en turbulent scene, hvor også menneskeliv er i fare.

Tårnet ser ret alvorligt ud og bliver naturligt ofte fejlfortolket. Selve tårnet kan også symbolisere personligheden, og ilden og lynet viser at alt, hvad der ikke er en ægte del af vores væsen, skal brændes eller smides ud af personligheden. Manden og kvinden, der falder eller kaster sig drabeligt ud fra tårnet ned i afgrunden, repræsenterer gamle mentale, emotionelle, intuitive og fysiske udtryksmåder, der er blevet forældet og ikke længere hører til som en del af det autentiske eller essentielle Selv. Smerte og frygt er malet i deres ansigter.

Kortet symboliserer frihed fra begrænsninger, da det høje trange fængslende tårn nu rystes i dets grundvold. Elementerne raser omkring tårnet – menneskets konstruktion – og demonstrerer naturens triumf over menneskets arrogance.

Tolkning: Kortet symboliserer at noget bliver ødelagt, men helt præcist, hvad det er, er ikke helt klart. Men her er tale om en brat forandring, som virkelig river noget med sig. Forandringen kommer uventet, den er uretfærdig og bringer umiddelbart ikke noget godt med sig. Men er man låst fast i en uudholdelig situation, betyder kortet gennembrud. Under alle omstændigheder siger kortet noget om genoprettelse, fornyelse og dekonstruktion af gamle former. Kortet viser, at stive, fængslende, forældede og upassende strukturer eller ideer må rives ned og erstattes af nye.

Kortet tilbyder på den måde for eksempel en mulighed for renselse, fornyelse og rydden op i gamle adfærdsmønstre eller vrangforestillinger. Det kan symbolisere falsk stolthed, storskrydende ideer trossætninger eller ideologier, som har brug for at blive rettet eller fjernet. Det er et tegn på, at nye og sundere strukturer skal opbygges.

Tårnet er ikke et dårligt kort, som man kunne tro . Alle tarotkort skal ses som neutrale som udgangspunkt. Når du kvitter gamle vaner og strukturer, kan det selvfølgelig virke svært, men er samtidig frigørende. Andre ord der karakteriserer tårnet er: pludselig katastrofe, revolution, dybtgribende indre transformation, Babelstårnet, ødelæggelse, nederlag, selverkendelse og tillid til udviklingen.

Forudsigelse: Selviske ambitioner vil blive styret. Omvæltning af det eksisterende, forandring, katastrofe, besværligheder.

Tal: Kortet er nummer seksten, og et og seks tilsammen giver syv, hvilket er tallet for positiv handling.

Astrologi: Kortet er knyttet til planeten Mars og dennes vitalitet og handlekraft.

Affirmation: Jeg er fast besluttet på at realisere mig selv, som jeg virkelig er. Jeg bryder med glæde gamle ubrugelige mønstre ned.

Det universelle princip: Tårnet repræsenterer de universelle principper healing, fornyelse og genoprettelse.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside