arkana-002

YPPERSTEPRÆSTINDEN

Tarot Ypperstepræstinden
Beskrivelse:
Ypperstepræstinden sidder iklædt en blå kappe. Hun bærer et hvidt kors på brystet, hvilket kan indikere en forbindelse til Jomfru Maria, eller rummet & tidens kors. Hun sidder mellem en sort og en hvid søjle, hvorpå der står Jâ og Bâ, som kan henvise til de to bronzesøjler, Boaz (grundlægge) og Jachin (styrke) som stod på tærsklen til templet i Jerusalem. Tilsammen betyder de stabilitet.

Ypperstepræstinden er eksponent for modsætninger, som er i balance med hinanden. Forhænget bag ypperstepræstinden er beklædt med granatæbler – dødens og den ægteskabelige kærligheds frugt og det skjuler en dør til psykens indre verden. Bag forhænget skimtes desuden vandet – symbol på det ubevidste, rigdom der er adgang til via det ubevidste sinds dybder. Hendes krone eller hornet hovedprydelse har måneform, hvilket indikerer en forbindelse til månegudinderne Isis og Frigg. Ved hendes fødder ligger symbolet for den tiltagende måne. I hænderne har hun Torarullen, den guddommelige lov. Den er halvt skjult af hendes kappe for at vise, at noget er skjult, holdt hemmeligt og noget er åbenbaret.

Tolkning: Først og fremmest symboliserer ypperstepræstinden intuitionen. Hvis der er behov for at udvikle denne, kan du opleve en trang til at være dig selv, blive draget af vand, forståelse af drømme, foretage dig kontemplative eller mediterende aktiviteter. Din tolerance for begrænsninger, bånd og ydre hæmninger kan være på et lille sted, og følelsesmæssig ustabilitet kan forekomme.

Ofte er man også draget af dette kort når man har en veludviklet intuition og er i dyb indre ro og har tillid til, hvad man ser, såvel udadtil som indadtil. Kortet henviser således desuden til en forstærket interesse i spirituelle, okkulte eller esoteriske aktiviteter, som for eksempel studier, meditation eller tjeneste. Der er ofte et ønske om, gennem disse aktiviteter, at lære mere om den, for opfattelsen og forstanden, skjulte verden. Måske vil der, hvis tiden er inde, blive åbenbaret hemmeligheder i form af blandt andet viden og sandheder for en. Her viser sig altså et stort og endnu ikke realiseret potentiale.

Det kan også vise sig, at et indsigtsfuldt menneske kan have særlig indflydelse på dig. Mediter og giv dig tid til at lytte til dit indre. Vær modtagelig, åben og klar. Flyt din opmærksomhed fra dine rationelle tanker til din intuition. Tiden er moden til at udvikle kvindelige intuitive kræfter. Lad være at handle, vent.

Andre ord der karakteriserer Ypperstepræstinden er: viden bag intuition, skjult visdom, vejledende drømme, guddommelige love, stilhed, indre harmoni, adgang til intuitive kræfter, kvindelig energi, klarhed, kølighed, alvor, oprigtighed, visdom, hemmeligheder som skal afsløres og udvikling af intuition.

Forudsigelse: En klog kvindes indflydelse på det, som der spørges om. En advarsel om at tie med, hvad der ikke bør snakkes om. Lyt efter intuition. Den evige drøm.

Tal: Kortets nummer er to hvilket symboliserer dualitet.

Astrologi: Kortet er knyttet til Månen, der står for dybe følelser og fortiden.

Affirmation: Jeg er et særdeles skarpsindigt og intuitivt menneske. Jeg følger min indre stemme.

Det universelle princip: Ypperstepræstinden repræsenterer intuitionens, uafhængighedens, selvtillidens og de indre ressourcers principper.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside