SVÆRDENES ES

Tarot Sværd nr 1
Beskrivelse:
Sværdenes Es viser et billede af en stor lysende hånd, der kommer ud af en sky, og holder et sværd i hånden. Ovenover sværdet svæver en krone med to grene – fredens olivengren og sejrens palmer hængende fra den. Bjerglandskabet under hånden lader til at være goldt og ufremkommeligt. Esset markerer, at noget nyt tager sin begyndelse.

Sværdet er tveægget og kan således skære i to retninger. Sværdet repræsenterer luftelementet og symboliserer menneskets event til at tænke tanker; skabe visioner, formulere ideer og tænke logisk. Med tanken og de tilhørende evner kan mennesket vælge enten at forvalte ideer: gøre landvindinger i en livgivende retning (indenfor medicinverdenen eller naturvidenskaben) eller i en retning, der potentielt kan være destruktiv.

Tolkning: Sværdenes Es indikerer intellektuel klarhed, original tænkning, genial tankekraft og guddommelig inspiration. Sværdet er her et symbol på kreativ kraft, der opstår af intellektuel klarhed. Det symboliserer evne til at skelne i situationer, hvor følelser eller tanker opleves forvirrede. Sværdet hjælper os til, så at sige, at skære igennem illusioner. Det er med vores skelneevne og guddommelige inspiration, vi afgør, hvilke valg vi skal foretage.

Det gælder for mennesket om at bruge denne evne og klarhed til at opnå indsigter og formidle de erkendte sandheder. Men husk at være i kontakt med hjertet/kærligheden før du fortæller andre, hvad du har erkendt. På den måde kan man sikre, at indsigter bruges til livgivende formål i stedet for til destruktive formål.

Sværdenes Es symboliserer desuden en ny begyndelse. En begyndelse der højest sandsynlig bringer noget godt med sig: det vil være en begyndelse, der også vil have en tilfredsstillende og konstruktiv slutning. Dette fordi sværdet / tankekraften er forbundet med en krone, som er symbol på sejr. Dog kan der på vejen mod sejr være en oplevelse af indre konflikt. Denne kan være nødvendig for at få taget ordentlig hul på det nye, der viser sig.

Den indre konflikt vil vise sig i form af den tankemæssige forvirring, og uklarheder med hensyn til at skelne og træffe afgørelser. Det kunne også være, at man oplever forøget styrke til at føre det, man dybest set oplever som sandhed ud i livet. Det positive i konflikten må da ses i og med, at den stimulerer og opmuntrer til mere positive og sande løsninger.

Andre ord der beskriver Sværdenes Es: Det tveæggede sværd der adskiller godt og ondt, mental klarhed, originalitet, inspiration, udvidet opmærksomhed, oplevet smerte, klarhed, modtagelighed, styrke og modstand.

Tal: I det næste år vil det være fordelagtigt at udtrykke eller arbejde med den nytænkende, kreative og intellektuelle side af dig selv.

Astrologi: Kortet er knyttet til lufttegnene: Vægt, Vandbærer og Tvilling.

Affirmation: Jeg har mod og styrke, selv i situationer der lader til at være svære. Jeg er klar til at begynde på noget nyt. Jeg bruger mit hjerte til at træffe de rigtige beslutninger. Jeg bruger min tankekraft til gode formål. Jeg stoler på min skelneevne. Jeg tænker klart.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside