DEN HÆNGTE MAND

Tarot Den hængte mand
Beskrivelse:
Den hængte mand viser en mand, der hænger med hovedet nedad i den ene fod. Han ser ikke mishandlet ud, hans ansigt er snarere roligt, tilfredst og ophøjet. Den hængte mand hænger med hovedet nedad for at blodet (og tankerne) kan løbe ham til hovedet. Hans hænder er bundet på ryggen, og benene danner et kors. Det ser ud som om, han har indtaget en højest ubehagelig og magtesløs position.

Hele den akavede positur Den hængte mand indtager symboliserer, at for at bryde begrænsende mønstre er det nødvendigt at antage en markant anderledes holdning eller position, såsom at vende op og ned på os selv for at se det hæmmende mønster eller fastlåste punkt i bevidstheden fra en anden synsvinkel. Det refererer også til, at samfundets traditionelle værdier er blevet vendt på hovedet, og at sandheden er den modsatte af, hvad den ser ud til at være.

Tolkning: Kortet symboliserer en opofrelse af noget for at opnå noget andet. Her handler det om at ofre noget for at opnå indre forståelse eller bevidsthed på noget. Manden hænger sig således for at opnå speciel viden og magt. Det er tid til at gå i tænkeboks. Alting synes at stå i stampe, og der er virkelig brug for nytænkning for at komme videre. Dette Symbol er en påmindelse om, at der altid er mange flere valgmuligheder, løsningsmuligheder og perspektiver at tage i betragtning, end dem vi p.t. har.

Manden vælger at ændre sin positur for at finde indsigt og forståelse på en ny måde. Den viser, at man må ofre sig for at opnå noget af værdi. Det kan også være, at man må fjerne sig mere fra egoet og stole på dybere aspekter af sig selv. Det er vigtigt at huske, at det man ofrer, ofrer man frivilligt. Valget foretager man ved at spørge sig selv, hvad der er virkelig vigtigt i ens liv, og hvad man kan klare sig uden.

I symbolet ligger desuden ideen om at prioritere det spirituelle frem for det verdslige. Kort sagt må du betragte dine problemer og dit liv fra et helt andet perspektiv og indstille dig på at acceptere helt andre forhold! Andre ord der karakteriserer Den hængte mand er: indre proces, oplysning, at give slip, at opgive, hengivelse, personligt offer, oplysning, bryde gamle adfærdsmønstre, at lære at se tingene på en ny måde.

Forudsigelse: En pause i ens liv. Udsættelse af beslutninger. Prøvelser. En tilpassen sig foranderlige omstændigheder. Opofrelse.

Tal: Kortets nummer er tolv, som relaterer sig til fornyelse og frelse.

Astrologi: Kortet kunne være knyttet til tegnet Fisken, siden at manden hænger i sin fod, og Fisken er det tegn indenfor astrologien, der hersker over fødderne. Fisken forbindes ofte med et offer og med opløsning og død, da det er det sidste tegn i dyrekredsen.

Affirmation: Jeg bryder ineffektive gamle mønstre. Jeg giver slip og accepterer min nye vej.

Det universelle princip: Overgivelsens princip, gamle mønstre brydes.

Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside