cups-012

BÆGRENES RIDDER

Tarot Bægre Ridder
Beskrivelse:
Bægrenes Ridder / Knægt viser en stolt ridder på sin hest. Han er iført rustning og beklædning med fisk broderet på. – symbolet for det bevægelige astrologiske vandtegn. Fisken betegner romantik og idealisme i kærlighed. Ridderen holder et bæger i sin hånd, som for at tilbyde det eller række det ud til andre. Kortet indikerer en viljefasthed, og at en beslutning er truffet. Bægrenes Ridder indikerer idealisme, stærke lidenskaber og henviser til, at han er sikker i sin beslutning, og lader derfor også al gammel usikkerhed bag sig. Ridderen er også klar til angreb, hvis det skulle være nødvendigt. Vingerne på ridderens hjelm tyder på mulighederne for åndelig befrielse.

Tolkning: Bægrenes Ridder symboliserer emotionel lidenskab, begær og følelser, der udtrykkes inderligt. Bægrenes Ridder er en poetisk drømmer og står for det superromantiske, men han står samtidig også for den, der elsker hengivent og med hele sit hjerte. På den måde viser kortet noget om, at kærlighed er drivkraften, der driver dig fremad – men ikke på en sådan måde, at du ikke kan give slip på det, du længes efter, hvis det skulle være nødvendigt.

Kortet indikerer, at begreber som fuldkommenhed, idealisme og romantik farver din verden på en eller anden måde. Når du trækker dette kort, er det tegn på, at du har en stor mængde lidenskab og et ønske om at udtrykke disse følelser inderligt. Du må erkende dine ønsker og dit begær, så du kan udnytte og beherske dem. Men det er samtidig nødvendigt at sige nej eller afvise noget, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Andre ord, der vil kunne beskrive Bægrenes ridder, er: krav, ønsker, begær, diplomaten, den troende, invitation, fremsynethed og romantik.

Astrologi: Kortet er forbundet med tegnet Skorpionen – kendt for sin emotionelle lidenskab og længsel.

Affirmation: Jeg udtrykker mig klart. Jeg hævder mig Selv. Jeg er parat at handle på det, jeg tror på.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside