swords-005

5 SVÆRD

Tarot Sværd nr 5Beskrivelse: Fem Sværd viser en mand, formentlig en sejrherre, der holder eller er i gang med at samle sværd. Han holder tre sværd, og to andre sværd ligger på jorden ved hans side. To andre skikkelser, måske de besejrede, lader til at være på vej væk fra manden. De går ned mod vandet i baggrunden. Skyerne på himlen er takkede og truende. Kortet indikerer, at der er et behov for at anerkende begrænsninger og at arbejde indenfor de begrænsninger, som danner din nuværende situation. Billedet synes at afspejle nederlag og fortvivlelse.

Tolkning: Kortet indikerer frygt for et vanærende nederlag. Det kan antyde, at en kamp er vundet ved uhæderlige midler, og som taberen må finde sig i, selvom stoltheden derved får sig et ordentligt knæk. På den måde kan kortet ses som meget positivt, da det indikerer, at du er parat til at se din angst for nederlag i øjnene. Og ved at se, forstå, acceptere og give slip på angsten, vil du blive fri. Men undersøg alligevel for eksempel, om din frygt for nederlag skyldes et minde fra fortiden (se for eksempel her fem år tilbage), som har skadet selvtilliden og selvagtelsen.

Kortet symboliserer, at du på grund af oplevet frygt i tanken bliver sammensnøret i krop, følelser og sind, hvilket gør, at din måde at tænke på bliver fordrejet og snævertsynet. Kortet indikerer, at man må forholde sig til realiteterne og være så konstruktiv og kreativ som mulig for at bedre sin situation. Pas på ikke med magt at ville gennemtvinge løsninger eller adfærd blindt, uden at have undersøgt hvad eller hvilken slags handling der skal til i den pågældende situation. Du må acceptere dine begrænsninger og blokeringer, før der kan ske nogle forandringer.

Andre ord der beskriver Fem Sværd er: accept af begrænsninger, tab, behov for at arbejde indenfor begrænsningerne og skam.

Tal: I de næste fem uger eller måneder vil du være særligt besluttet på at slippe negativ tænkning og gamle ideer, der havde med frygt for nederlag at gøre.

Astrologi: Venus i Vandbæreren. Frygt for at bevæge dig i nye retninger, der er vigtige for dig.

Affirmation: Jeg ser min angst for nederlag i øjnene. Gennem erkendelse af angsten frigøres jeg af angsten. Jeg ser realiteterne i øjnene.

Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside