arkana-014

MÅDEHOLD

Tarot Mådehold
Beskrivelse:
Mådehold kortet viser et menneske med vinger, eller en engel der står ved et vandløb. Dens ene fod støtter på jorden i bevidstheden, og den anden hviler i underbevidsthedens strøm, som også kan ses som en indikation på broen mellem sind og krop. I hænderne holder dette nærmest androgyne væsen to bægre og hælder væske fra et til et andet. Det er livets essens, der hældes fra underbevidsthedens sølvbæger til bevidsthedens guldbæger og tilbage igen. Forsigtigt hældes indhold fra et til et andet, uden at noget spildes – en indikation på beherskelse.

Den flydende væske mellem bægerne hentyder til den konstante bevægelse, som er nødvendig for at bevare sundheden. Det ser ud som om at vandet, der flyder mellem de to bægre, er en uafbrudt energistrøm, der forbinder begge bægre. Kortets symboler repræsenterer overordnet forening af modsætninger, der skaber noget nyt. Kortet viser også noget om beherskelse. Ved englens fod vokser to liljer som symbol på fornyelse. I baggrunden leder en snoet vej henover bakker til bjerge og solopgangen i det fjerne. Trianglen på englens brystkasse er et symbol på enheden af krop, sind og ånd. Det kan også tolkes som en trekant i kvadrat: ånd i materie.

Tolkning: Kortet symboliserer kompromiser og samarbejde. Det henviser til at modsætninger blandes. Den rette blanding er vigtig, for at slutresultatet bliver godt. For eksempel i parforhold må begge parters behov tilgodeses, for at forholdet forbliver sundt. Et ulige bidrag fra den ene part skaber disharmoni. Kortet antyder at ved forening af to eller flere principper, kan der skabes en større helhed. Kortet minder os om, at det er vigtigt at skabe balance mellem paradokser, modsætninger og polariteter i vores natur.

Kortet antyder, at du har brug for at blande modsætninger. Du må eventuelt anvende forsigtig kontrol, når du skal afbalancere de forskellige elementer. Du er nu nødt til at samarbejde og gå på kompromis i forhold. Du må delagtiggøre andre i dine følelser for at opnå en større harmoni. I sit negative aspekt kan Mådehold henvise til, at man spilder kreativ energi eller tilbageholder stivnede følelser. Andre ord der beskriver Mådehold er: udligning, alkymi, kvantespring, leg med energi, velovervejethed, renhed, afholdenhed, afklaring og tilpasning.

Forudsigelse: Kvinden forsøger at forene to modsatte kvaliteter: at skabe balance. En situation hvor der omhyggeligt må kombineres, hvis der skal opnås resultater. Et harmonisk parforhold.

Tal: Kortet har nummer fjorten, som består af fire og et, som igen bliver til fem, hvilket symboliserer vækst, inspiration og samling af mange dele til et hele.

Astrologi: Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Skytten. Skyttens kvaliteter er at give udtryk for vores visioner og drømme.

Affirmation: Jeg er et kreativt, velintegreret individ. Jeg er en åben kanal for kreativ energi.

Det universelle princip: Mådehold repræsenterer integrationens, syntesens og de samvirkende energiers princip.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside