arkana-004

KEJSEREN

Tarot Kejseren
Beskrivelse:
Kejseren sidder på sin trone, midt i den barske natur omgivet af bombastiske bjerge. I begge hænder holder han magtens symboler. I højre hånd holder han livets kors, symbolet på hans maskuline potens og den kreative energi, hvormed han styrer sit rige. Kuglen eller rigsæblet i hans venstre hånd symboliserer, at han rejser med kloden i sin hule hånd – han reagerer, hvor han kommer frem.

Aries, symboliseret ved de to væddere på stolen, er et ildtegn, der repræsenterer sindets mentale kræfter, eventyrlyst og udforskning. Bag bjergene i baggrunden er solen ved at stå op som symbol på naturens lyskilde. Han er alvorlig, tænksom og vis. Kejseren symboliserer verdslig magt, autoritet og viljestyrke. Han symboliserer desuden bindeleddet mellem det ideelle og det reelle, han er brobyggeren.

Tolkning: Først og fremmest symboliserer kejseren lederskab og evnen til at gå forrest, og evnen og viljen til bære et ansvar. Drages du af dette kort, er det på tide at se på, om du udøver magt og lederskab på måder, der er styrkende for dig selv og andre. Det er på tide at indarbejde mere struktur og orden ind i dit liv. Kortet indikerer, at det er tid for at beskæftige sig med den materielle verden. Det er tid til at være ambitiøs og begynde at handle med det samme. Drømme skal omsættes til virkelighed. Ting der har at gøre med verdslig fremgang, status eller andre bedrifter.

Kejseren symboliserer en ideel situation for at starte et projekt, det være sig forretningsmæssigt eller på den hjemlige front. Lad dine energier kanaliseres mod at få dine kreative ideer til at fungere solidt og praktisk. Kortet kan også indikerer et møde med en faderlig, autoritativ person, der øver sin indflydelse på dig. Denne kan både vise sig at være en magtfuld ven eller en stædig tyran skikkelse. Andre ord der vil kunne beskrive kejseren er: materiel succes, dynamisk, udadrettet, stabilitet, selvkontrol, den arketypiske fader, maskulin kraft og kreativitet.

Forudsigelse: Skabende energi, autoritet, handling, ambition, udvikling, førerskab, en vigtig person med gavnlig indflydelse.

Tal: Kejseren har nummer fire, hvilket symboliserer soliditet, formalitet og konkret organisation.

Astrologi: Kortet er knyttet til det astrologiske tegn Vædderen, som står for fremdrift og styrke.

Affirmation: Jeg nyder at iværksætte og påbegynde projekter. Jeg materialiserer drømme og ideer. Jeg handler.

Det universelle princip: Kejseren repræsenterer kraftens og lederskabets universelle symbol – den visionære, den der handler, pioneren og bygmesteren.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside