SKÆBNEHJULET

Tarot Skæbnehjulet
Beskrivelse:
Skæbnehjulet viser et hjul med adskillige symboler på fra den ægyptiske, hebraiske og kristne tradition. For eksempel optræder de fire hebraiske bogstaver, der udgør Guds eller Jehovas navn. Bogstaverne er: yod, he, vau og he. Hjulet svæver i luften mellem skyer. På hver sky er en figur – de fire levende væsener fra Ezekiels syn: en tyr med vinger, en løve med vinger, en ørn og en engel. Hver sidder de med en bog i hånden og læser.

Desuden er der omkring hjulet en slange, en sfinks og en djævel. Vi kan se, at som hjulet drejer vil slangen falde af hjulet, til gengæld vil djævlen komme op. Sfinksen, halvt kvinde, halvt løve sidder og troner over menneskers skæbne. Skæbnehjulet er et gammelt symbol på livet foranderlighed. Oftest ses det med mennesket til venstre, som stiger på hjulet, det modne menneske i sin storhedstid på toppen af hjulet og det gamle menneske, der falder af hjulet til højre.

Det er skæbnekortet, der minder os på, at livet altid veksler, altid har sine op- og nedture og sin vækst, kroning og forfald. Man skal vide, at ordet skæbne i denne sammenhæng ikke betyder, at menneskets liv er forudbestemt. Vi er selv herrer over de valg, vi foretager, og dem må vi tage ansvaret for – såvel de dumme handlinger som de kloge. Der er en stabilitet og en foranderlighed symboliseret i hjulet, ved at omkredsen bevæger sig og tiltrækker opmærksomheden, og aksen er det stabile, rolige centrum. Samtidig fortæller hjulets konstante bevægelse os om, at alt er i forandring og i konstant bevægelse.

Tolkning: Først og fremmest symboliserer Skæbnehjulet nye muligheder, mulighed for at opnå resultater, mulighed for at ændre dit liv i mere gunstige og positive retninger. Det er en mulighed for at ændre gamle mønstre og gamle måder at gøre tingene på. Når du trækker Skæbnehjulet, symboliserer det, at en ny begyndelse er på vej. I og med at du begynder på et nyt kapitel, vil du også være tilstede overfor livets cyklus og magi. Denne cyklus siger, at ligesom jorden og naturen er i bevægelse og accepterer ændringerne, der kommer – uden at dømme dem som værende gode eller dårlige – så vil det være fordelagtigt for dig at møde ændringerne med samme accept.

Find ud af hvilken holdning det er mest gavnende for dig at have til din situation. Hjulets cyklus symboliserer, at den første halvdel af rejsen i den ydre verden er tilendebragt, og det er nu tid for den anden, indre rejse at begynde. Det kan også være, at du finder at problemer løses, fordi at omstændighederne skifter.

Andre ord, der beskriver Skæbnehjulet, er: livets bestandige op- og nedturen, karma, held og ændringer.

Forudsigelse: En ny begyndelse. Store begivenheder, som man ikke kan øve indflydelse på. At høste hvad der er blevet sået. Økonomiske muligheder.

Tal: Skæbnehjulet nummer er ti, det første af de dobbeltcifrede tal. Ti symboliserer fuldendelsen af en cyklus og begyndelsen af en ny.

Astrologi: Kortet er knyttet til Jupiter, som står for vækst, glæde og udvikling.

Affirmation: Jeg er fleksibel i perioder med forandring. Jeg tager hånd om mine forandringer. Jeg iagttager mit liv.

Det universelle princip: Skæbnehjulet står for mulighedernes, gennembruddets og ekspansionens princip.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside