YPPERSTEPRÆSTEN

Tarot Ypperstepræsten
Beskrivelse:
Ypperstepræsten, eller hierofanten, som kortet også kaldes, sidder på en trone i en rød pavekåbe. Ovenpå er påsyet et hvidt bånd med kors på. På hovedet bærer han en tredelt krone (i tre niveauer), der symboliserer hans visdom om menneskets fysiske, emotionelle og mentale sfærer. Ypperstepræsten fungerer i den forbindelse som en lærer. I venstre hånd holder Ypperstepræsten det tredelte kors; som symbol på krop, sjæl og ånd, eller treenighed – det er symbol på hans spirituelle autoritet. Med den anden hånd viser han et gammelt kristent tegn for velsignelse.

På hver side af ypperstepræsten står en søjle. Søjlen til højre repræsenterer loven, og søjlen til venstre repræsenterer friheden til selv at træffe et valg, at vælge at adlyde eller ikke adlyde. At ypperstepræsten sidder mellem de to søjler, symboliserer desuden hans rolle som ophæver af modsætninger. Ved hans fødder ligger en guld- og en sølvnøgle, der repræsenterer solens og månens energi.

De to herrer der knæler nederst på kortet, viser at ypperstepræsten også repræsenterer den, der indvier. Hver indvielse udvider vores bevidsthed og kræver, at vi fornyer og regenererer os selv. At der er to figurer symboliserer læren om alle livets dualiteter, som for eksempel, yin og yang, kvinde og mand. Ypperstepræsten har forenet de mandlige og de kvindelige dele i sig og udviklet dem til fuldkommenhed. Ypperstepræsten repræsenterer brobyggeren, som danner forbindelsesledet mellem mennesket og Gud.

Tolkning: Ypperstepræsten henviser til det spirituelle aspekt i enhver af os, som kan etablere en indre forbindelse, enhedsoplevelse eller kommunikationslinie mellem vor hverdagsbevidsthed og en intuitiv forståelse af det Guddommelige og de spirituelle love. Kortet symboliserer spirituelle værdier og respekt for den guddommelige lov, men symboliserer ikke nødvendigvis nogen speciel religiøs retning. Forståelsen af den spirituelle lov handler også om det unikke forhold hver enkelt af os må indgå med vores helt egen ide om Gud. Ypperstepræsten symboliserer lærdom og undervisning, og idet det især er i familie- og vennesammenhæng, at troen og individualiteten bliver sat på prøve, drejer kortet sig især om familiære og sociale problemer og bekymringer.

Når du drages mod dette kort er det på tid at stole på din dybeste tro, hvad angår sociale sammenhænge i bred forstand. Når du trækker dette kort, er det en henvisning til, at hvis du er søgende, er det tid for at vende opmærksomheden mod de spirituelle ting, for at udvide din forståelse af hvordan verden, og dit liv hænger sammen. Kortet symboliserer et ønske om virkelig at forstå ting filosofisk eller spirituelt og samtidig et ønske om at finde virkelig mening og/eller formål med tilværelsen.

Dette kan for eksempel ske gennem studier, kurser i personlig udvikling, at følge en spirituel lærer eller meditation. Søgen efter dit selv vil føre dig ind i spirituelle områder. Det skal dog huskes, at selvom frihed kan opnås gennem viden, må man passe på ikke at blive dårligt rådgivet eller bruge sin energi ukonstruktivt. Andre ord der karakteriserer ypperstepræsten er: religion, uddannelse, spirituel mening i livet, vejledning, indre eller spirituel vejleder, transformation, tjeneste og pligter.

Forudsigelse: Bundethed til samfundsmæssige konventioner. Det bundne partner- eller ægteskab. Slaveri. Behovet for ikke at afvige. Nødvendigheden af at blive accepteret i sociale sammenhænge.

Astrologi: Kortet Ypperstepræsten er knyttet til det astrologiske tegn Tyren. Tyren symboliserer jord, og står for kropslighed og materie. Tyren minder os om at iværksætte og handle udfra vores ideer og give dem form.

Tal: Ypperstepræsten har nummer fem, hvilket indikerer åndelig inspiration, intellektuelle kapaciteter, og de fire kardinalpunkter samlet i en fælles kerne.

Affirmation: Jeg bliver inspireret af situationer, hvori jeg kan lære og lære fra mig. Jeg er åben overfor at lære nyt.

Det universelle princip: Ypperstepræsten repræsenterer lærdommens og undervisningens princip.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside