DOMMEN

Tarot Dommen
Beskrivelse:
Ærkeenglen har med sin trompet vakt de døde til live igen og befriet mennesket fra dets begrænsninger. Herved bliver mennesket i stand til at se og dømme klart. De bliver i stand til at observere sig selv og de forskellige situationer, som de indgår i med rimelighed og objektivitet. Kortet viser englen svævende oppe i skyerne, og menneskene ser man stående nøgne i deres kister med udstrakte eller bedende hænder.

De lader til at være glade over deres befrielse – Menneskenes grå åbne grave henviser til et liv uden mening og forståelse. Kisterne befinder sig i et blåligt landskab, og man ser sneklædte bjerge i det fjerne. Korset i flaget symboliserer foreningen af det, der tidligere var adskilt,, og centerpunktet i flaget indikerer, at vejen til spirituel – vækst går gennem forening af modsætninger. Ærkeenglen er både blevet identificeret med Gabriel og Mikael.

Tolkning: Dommen symboliserer genfødsel og opståen til et nyt liv. Du vil finde, at du har brug for at vurdere fortidige hændelser. Tag dig tid til at opsummere og konkludere på handlinger du har gjort, eller situationer du har været indblandet i. Et gammelt liv er fuldbyrdet, et nyt venter. Dette liv kan både være et fysisk liv fx. efter en skilsmisse, men det kan også være et psykisk liv, fx har du fuldstændig skiftet mening i en dybereliggende sag.

Du vil i den forbindelse formentlig skulle modtage belønninger for noget og betale bøde for andet. Afhængigt af hvordan du har handlet eller forholdt dig, er der konsekvenser af dine valg og handlinger. Alle dine handlinger har en pris og Dommen symboliserer forfaldsdatoen. En sådan evaluering indikerer slutningen af en periode og begyndelsen på en ny. Du kan altså enten glæde dig over flotte præstationer eller fortryde forbigåede chancer eller begge dele. Derfor kan kortet forbindes med loven om karma og fuldendelsen af en karmisk cyklus.

Andre ord der beskriver Dommen er: genfødsel, vigtige beslutninger, minder, åbenhed overfor kritik, vurderingsevne, kritisk selvransagelse, glemte mål der tages frem igen, at høste frugten eller fortidige handlinger.

Forudsigelse: Fornyelse, resultat, åndelig vækkelse. Forandring af den samfundsmæssige position. Ændring i den personlige bevidsthed.

Tal: Kortet har nummer tyve, som består af to og nul, som sammenlagt giver to, tallet som repræsenterer modsætninger, i dette tilfælde liv og død.

Astrologi: Kortet har ingen umiddelbar tilknytning til tegn eller planeter.

Affirmation: Jeg observerer mennesker og situationer med rimelighed og objektivitet.

Det universelle princip: Dommen repræsenterer den gode dømmekrafts princip, som det kommer til udtryk såvel i private som i professionelle anliggender. Evnen til at kunne skelne klart.
Tarot Den store arkana

DEN STORE ARKANA

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Tarot Sværd

SVÆRD

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Stokke

STOKKE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Mønter

MØNTER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Tarot Bægre

BÆGRE

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Oversigt tarotkort komplet
Tarotkort
Komplet
Træk et tarotkort
Træk et
tarotkort
Oversigt tarotkort enkelt
Tarotkort
Enkelt
Til forside