heksagram-17-stor

I Ching Hexagram nr. 17

Suí – Following

iching-trigram_02

Øverst

Trigram: Tui The Joyous, Lake

iching-trigram_04

Nederst

Trigram: Chên The Arousing, Thunder

Billedet
Torden i midten af søen: Billedet af “At følge”. Således den overlegne mand ved mørkets frembrud går indendørs for hvile og rekreation.

I efteråret trækker elektricitet ned i jorden igen og hviler. Her er det torden i midten af søen, der fungerer som billedet – torden i sin vinter hvile, ikke tordne i bevægelse. Tanken om at følge i den forstand, tilpasning til de krav, som tiden vokser ud af billedet. Torden i midten af søen tyder på tider med mørke og hvile. Ligeledes en overlegen mand, efter at være utrætteligt aktiv hele dagen, lader sig hvile om natten. Ingen situationen kan blive gunstig indtil man er i stand til at tilpasse sig til det og ikke udmatter sig selv med fejlagtige modstand.

The Image
Thunder in the middle of the lake: The image of Following. Thus the superior man at nightfall Goes indoors for rest and recuperation.

In the autumn electricity withdraws into the earth again and rests. Here it is the thunder in the middle of the lake that serves as the image–thunder in its winter rest, not thunder in motion. The idea of following in the sense of adaptation to the demands of the time grows out of this image. Thunder in the middle of the lake indicates times of darkness and rest. Similarly, a superior man, after being tirelessly active all day, allows himself rest and recuperation at night. No situation can become favorable until one is able to adapt to it and does not wear himself out with mistaken resistance.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 17

Visdommen lærer os, at vi for at opnå en tilhængerskare – andres hjælp og forståelse – selv først må praktisere følgeskabet. Dette gøres ved konsekvent at overholde, hvad der er korrekt og praktisere det; med andre ord følge den Vise. Dette hexagram kommer som en påmindelse til dig om at gøre det muligt for andre at være loyale og hjælpsomme over for dig ved, at du på ny helliger dig det at følge den indre sandhed.

Det er af afgørende betydning nu stille at acceptere tingenes tilstand. Dette betyder ikke nødvendigvis, at du støtter eller lovpriser omstændighederne, blot at du ikke modsætter dig dem. Accept er det mest fundamentale princip i I Ching’s filosofi.

At modvirke begivenhederne svarer til at modsætte sig jordens rotation du udmatter dig selv forgæves. For at løse en vanskelig situation må du følge det gode i dig selv. Uanset hvilke forbedringer der er nødvendige, gøres de mulige på denne måde. Brugen af magt eller list vil blot avle fortrydelse og ulykke. Freden blomstrer hurtigst op, hvor rette principper får deres udtryk.

At lede andre er en ømtålelig kunst, og vort forbillede her vil altid være den Vise. Gå lempeligt frem, afbalanceret, vær ikke knyttet til resultater og hold dig fri af selvoptagne fordringer. Led andre ved selv at følge den Vise, og slutresultatet vil altid være godt.

At følge giver den højeste succes. Vedholdende korrekthed giver fremgang. Så bliver der ingen fejl. Tiden er ikke til at lede, men til at følge. For at kunne gøre dette med held, er det nødvendigt at holde sig tilbage og tilpasse sig omstændighederne og være fleksibel.

Generelt

Balance mellem hjerte og lederskab vil medvirke til at sikre stabile fremskridt.

Kærlighed

Vis din partner, hvad du har brug for med et godt eksempel i stedet for ord.

Forretning

Husk at afbalancere hårdt arbejde og hvile.

Personligt

Planlæg skridt-for-skridt fremskridt og sørg for at afbalancere arbejde og hvile.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The trigram Tui, the Joyous, whose attribute is gladness, is above; Chên, the Arousing, which has the attribute of movement, is below. Joy in movement induces following. The Joyous is the youngest daughter, while the Arousing is the eldest son. An older man defers to a young girl and shows her consideration. By this he moves her to follow him.

Ovenfor er trigrammet Tui, den glade, hvis attribut er Glæde. Nedenfor er Chen, vækkelse, som har egenskab af bevægelse. Glæde i bevægelse inducerer efter. Den glade er den yngste datter, mens vække er den ældste søn. En ældre mand udsætter til en ung pige, og viser hende omtanke. Hermed han charmerer hende til at følge ham.

Nederste linje

Nine at the beginning means: The standard is changing. Perseverance brings good fortune. To go out of the door in company produces deeds.

There are exceptional conditions in which the relation between leader and followers changes. It is implicit in the idea of following and adaptation that if one wants to lead others, one must remain accessible and responsive to the views of those under him. At the same time, however, he must have firm principles, so that he does not vacillate where there is only a question of current opinion.

Once we are ready to listen to the opinions of others, we must not associate exclusively with people who share our views or with members of our own party; instead, we must go out and mingle freely with all sorts of people, friends or foes. That is the only way to achieve something.

For at forstå de forandringer som er i gang, må du omgås personer af andre overbevisninger end din egen. Du bør dog stadig holde fast på dine principper.

Linje 2

Six in the second place means: If one clings to the little boy one loses the strong man.

In friendships and close relationships an individual must make a careful choice. He surrounds himself either with good or with bad company; he cannot have both at once. If he throws himself away on unworthy friends he loses connection with people of intellectual power who could further him in the good.

Vær opmærksom på, at ved at omgås mennesker, som ikke har så meget at byde på, forspilder man muligheden for at omgås personer med større intellektuel formåen. Det er de sidstnævnte, som bringer fremgang. Betydningen kan også udvides til at vedrøre principper, idealer, handlingsmønstre frem for personer.

Linje 3

Six in the third place means: If one clings to the strong man one loses the little boy. Through following one finds what one seeks. It furthers one to remain persevering.

When the right connection with distinguished people has been found, a certain loss naturally ensues. A man must part company with the inferior and superficial. But in his heart he will feel satisfied, because he seeks and needs for the development of his personality. The important thing is to remain firm. He must know what he wants and not be led astray by momentary inclinations.

Fremgang og udvikling gavnes ved omgang med højerestående mennesker med større intellektuel formåen. Selv om det betyder tab af en tidligere kreds af laverestående personer, bør man fastholde denne kurs. Man må være bevidst om sit mål. Betydningen kan også udvides til at vedrøre principper, idealer, handlingsmønstre frem for personer.

Linje 4

Nine in the fourth place means: Following creates success. Perseverance brings misfortune. To go one’s way with sincerity brings clarity. How could there be blame in this?

It often happens, when a man exerts a certain amount of influence, that he obtains a following by condescension toward inferiors. But the people who attach themselves to him are not honest in their intentions. They seek personal advantage and try to make themselves indispensable through flattery and subservience.

If one becomes accustomed to such satellites and cannot do without them, it brings misfortune. Only when a man is completely free from his ego, and intent, by conviction, upon what is right and essential, does he acquire the clarity that enables him to see through such people, and become free of blame.

Et menneske med en position til at øve indflydelse vil ofte få støtte af andre. I denne situation skal man vare sig for at blive for tilknyttet. Der kan være uædle og selviske motiver bag, og det kan bringe uheld. I stedet bør man oprigtigt støtte sig til de sande idealer og derigennem opnå klarhed til at skelne mellem godt og dårligt.

Linje 5

Nine in the fifth place means: Sincere in the good. Good fortune.

Every man must have something he follows–something that serves him as a lodestar. He who follows with conviction the beautiful and the good may feel himself strengthened by this saying.

Gå efter det gode og smukke. Det vil give god lykke.

Øverste linje

Six at the top means: He meets with firm allegiance and is still further bound. The king introduces him to the Western Mountain.

This refers to a man, an exalted sage, who has already put the turmoil of the world behind him. But a follower appears who understands him and is not to be put off. So the sage comes back into the world and aids the other in his work. Thus there develops an eternal tie between the two. The allegory is chosen from the annals of the Chou dynasty. The rulers of this dynasty honored men who had served them well by awarding them a place in the royal family’s temple of ancestors on the Western Mountain. In this way they were regarded as sharing in the destiny of the ruling family.

Du har lagt dagligdagens besvær bag dig. Men din erfaring og visdom kan komme andre til gode. Du bør acceptere at vende tilbage. Det vil bringe dig endnu videre.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2