heksagram-49-stor

I Ching Hexagram nr. 49

Gé or Ko – Skinning, molting, the bridle

iching-trigram_02

Øverst

Trigram: Tui The Joyous, Lake

iching-trigram_03

Nederst

Trigram: Li The Clinging, Flame

Billedet
Brand i søen: billedet af revolutionen. Således den overlegne mand sætter kalenderen i orden og gør årstiderne klar.

Ilden nedenfor og søen over bekæmpe og ødelægge hinanden. Også i løbet af året finder en kamp sted mellem lysets kræfter og mørkets kræfter, hvilket resultere i årstiderne, og mennesket er i stand til at tilpasse sig på forhånd til de krav, de forskellige tidspunkter stiller.

The Image
Fire in the lake: the image of Revolution. Thus the superior man sets the calendar in order and makes the seasons clear.

Fire below and the lake above combat and destroy each other. So too in the course of the year a combat takes place between the forces of light and the forces of darkness, eventuating in the revolution of the seasons, and man is able to adjust himself in advance to the demands of the different times.

 

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 49

Hexagrammet Ko varsler en omvæltningens tid. En række forhold – indre, ydre eller begge – står for at forsvinde til fordel for en mere fordelagtig situation. Denne omdannelse er muliggjort af din bevidst kraftige fastholdelse af korrekt tanke og opførsel. Ingen omvæltning i det ydre er mulig uden en forudgående revolution i éns egen indre væremåde. Uanset hvilken forandring du stiler efter i dine affærer, må den forudgås af en ændring i dit hjerte, en aktiv uddybelse og styrkelse af din beslutning om at møde enhver begivenhed med sindsligevægt, objektivitet og i mennesker uskyldsrent velbehag. Når denne åndelige ligevægt opnås i det indre, er strålende ting mulige i det ydre.

Omvæltningerne i andres liv muliggøres også, når vi fin-indstiller godhedens og sandhedens ild i os selv. En oprigtig forpligtelse over for højere ting bevæger sig udad i kraftfyldte bølger fra den højerestående person, og alle omgivelserne påvirkes af dette. At føre éns indre selv frem til sandhed og fred er uomtvisteligt det samme som at bringe den ydre verden frem til det samme sted. En gunstig omvæltning sikres den, der begiver sig ud på denne vej nu.

Generelt

Radikale ændringer bør kun gennemføres når der er begrundet nødvendighed og klar hensigt.

Kærlighed

Dit forhold kan have behov for en radikal ændring, men først skal du planlægge for alle eventualiteter.

Forretning

Timingen for radikale forandringer skal vælges med omtanke for at maksimere resultaterne.

Personligt

Meditation er nøglen til at udnytte muligheden for radikal selv-transformation.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The Chinese character for this hexagram means in its original sense an animal’s pelt, which is changed in the course of the year by molting. From this word is carried over to apply to the “moltings” in political life, the great revolutions connected with changes of governments. The two trigrams making up the hexagram are the same two that appear in K’uei, OPPOSITION

Det kinesiske tegn for dette hexagram betyder i sin oprindelige forstand et dyrs pels, som er ændret i løbet af året ved hamskifte. Fra dette ord fremføres til anvendelse på hamskifte i det politiske liv, de store revolutioner i forbindelse med ændringer af regeringer. De to trigrammer der udgør hexagram er de samme to, der vises i K’uei, MODSTAND

Nederste linje

Nine at the beginning means: Wrapped in the hide of a yellow cow.

Changes ought to be undertaken only when there is nothing else to be done. Therefore at first the utmost restraint is necessary. One must becomes firm in one’s mind, control oneself -yellow is the color of the means, and the cow is the symbol of docility-and refrain from doing anything for the time being, because any premature offensive will bring evil results.

Vedholdenhed i uskyldig ikke-handlen bærer på dette tidspunkt den største frugt. Vent i ydmyghed og stille tilbageholdenhed på, at vejen skal åbne sig for dig.

Linje 2

Six in the second place means: When one’s own day comes, one may create revolution. Starting brings good fortune. No blame.

When we have tried in every other way to bring about reforms, but without success, revolution becomes necessary. But such a thoroughgoing upheaval must be carefully prepared. There must be available a man who has the requisite abilities and who possesses public confidence. To such a man we may well turn. This brings good fortune and is not a mistake. The first thing to be considered is our inner attitude toward the new condition that will inevitably come. We have to go out to meet it, as it were. Only in this way can it be prepared for.

Omvæltningen muliggøres, efter at jorden først er blevet beredt. Styrk ydmygheden, og dæmp dit ego før, under og efter din skriden til handling.

Linje 3

Nine in the third place means: Starting brings misfortune, perseverance brings danger. When talk of revolution has gone the rounds three times one may commit himself, and men will believe him.

When change is necessary, there are two mistakes to be avoided. One lies in excessive haste and ruthlessness, which bring disaster. The other lies in excessive hesitation and conservatism, which are also dangerous. Not every demand for change in the existing order should be heeded. On the other hand, repeated and well-founded complaints should not fail of a hearing. When talk of change has come to one’s ears three times, and has been pondered well, he may believe and acquiesce in it. Then he will meet with belief and will accomplish something.

Handling på nuværende tidspunkt kan meget vel bringe negative resultater. Selv når der virkelig synes nødvendigt behov for forandring, er det unyttige at gå videre med hast og hensynsløshed. Det modsatte fejl ligger i overdreven tøven og konservatisme, som også er ikke tilrådeligt, for ikke alle krav om ændringer i den eksisterende orden skal overholdes. På den anden side, gentagne og velfunderede klager bør ikke undlade at få en høring. Undersøg og overveje situationen grundigt. Timing er særligt vigtigt. Bliv ikke ledt på vildspor.

Linje 4

Nine in the fourth place means: Remorse disappears. Men believe him. Changing the form of government brings good fortune.

Radical changes require adequate authority. A man must have inner strength as well as influential position. What he does must correspond with a higher truth and must not spring from arbitrary or petty motives; then it brings great good fortune. If a revolution is not founded on such inner truth, the results are bad, and it has no success. For in the end men will support only those undertakings which they feel instinctively to be just.

Radikal forandring kræver et passende niveau af autoritet. Vægten her er på uselviske motiver og brede, modne synspunkter. Vær på vagt over smålighed og smal tænkning. Billedet er af institutioner, hvor bestemte værdier skal ændres, understreger retfærdighed i modsætning til hykleri. Held og lykke, forfremmelse samt succes er angivet, især hvis du er i en ydmyg position eller lever et stille liv.

Linje 5

Nine in the fifth place means: The great man changes like a tiger. Even before he questions the oracle he is believed.

A tigerskin, with its highly visible black stripes on a yellow ground, shows its distinct pattern from afar. It is the same with a revolution brought about by a great man: large, clear guiding lines become visible, understandable to everyone. Therefore he need not first consult the oracle, for he wins the spontaneous support of the people.

Heldet favoriserer den dristige og stolte. Gå videre og foretage de nødvendige ændringer; du ved, hvad du skal gøre. Bare spring ud i det. Frygt ikke.

Øverste linje

Six at the top means: The superior man changes like a panther. The inferior man molts in the face. Starting brings misfortune. To remain persevering brings good fortune.

After the large and fundamental problems are settled, certain minor reforms, and elaborations of these, are necessary. These detailed reforms may be likened to the equally distinct but relatively small marks of the panther’s coat. As a consequence, a change also takes place among the inferior people. In conformity with the new order, they likewise ‘molt.’ This molting, it is true, does not go very deep, but that is not to be expected. We must be satisfied with the attainable. If we should go too far and try to achieve too much, it would lead to unrest and misfortune. For the object of a great revolution is the attainment of clarified, secure conditions ensuring a general stabilization on the basis of what is possible at the moment.

Det kræver sin tid for det mindreværdige helt at omdannes. Acceptér en lille fremgang som varigt fremskridt, og genbekræft til stadighed din hengivenhed over for den Vises vej.

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2