heksagram-36-stor

I Ching Hexagram nr. 36

Míng yí or Ming I – Darkening of the Light, brilliance injured, intelligence hidden

iching-trigram_09

Øverst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

iching-trigram_03

Nederst

Trigram: Li The Clinging, Flame

Billedet
Lyset er sunket i jorden: Billedet af lysets formørkelse. Således formår den overlegne mand at leve med den store masse: Han tilslører hans lys.

I en tid med mørke er det vigtigt at være forsigtig og reserveret. Man skal ikke unødigt vække overvældende fjendskab ved hensynsløs adfærd. I sådanne tider man ikke burde falde i med praksis i andre; hverken bør man trække dem kritikløst ind i lyset. I social sammenhænge skal man ikke forsøge at være alvidende. Man skal lade mange ting passere uden at blive ført bag lyset.

The Image
The light has sunk into the earth: The image of Darkening of the light. Thus does the superior man live with the great mass: He veils his light yet still shines.

In a time of darkness it is essential to be cautious and reserved. One should not needlessly awaken overwhelming enmity by inconsiderate behavior. In such times one ought not to fall in with the practices of others; neither should one drag them censoriously into the light. In social intercourse one should not try to be all-knowing. One should let many things pass, without being duped.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 36

Dette er en tid, hvor mørke og mindreværdige energier omgiver dig. Hexagrammets billede viser solen, der totalt opsluges af jorden. Det eneste overlevende lys er dét i dit hjerte, og du rådes til at vende tilbage til det, opretholde det og stille nære dig selv ved det. Det er i de mørke øjeblikke, at en korrekt holdning er allervigtigst.

Kæmper vi imod mørket, opsluges vi af det og lider stor ulykke. Hvis vi reagerer mod manglen på synligt fremskridt med desperation og negativitet, slukker vi vort eget indre lys og spærrer for det Skabendes hjælp. Hvis vi prøver at overtale andre til, at de må vende tilbage til lyset, opbruger vi os selv forgæves nu.

I en tid som denne er det vist at indtage en holdning med ydre frigørelse og indre udholdenhed. Fokuser ikke på eller grib ind over for de negative påvirkninger omkring dig; dette styrker kun deres greb om dig. Træd til side, giv efter, lad falde, lad folk og begivenheder passere forbi uden fæstnelse. Diriger din opmærksomhed indad, mod dit indre selv, din hengivenhed over for hvad der er ret, din samtale med den Højere Magt.

Fremskridt kan være langsomt, men der vil være fremskridt. Husk på, at meget af den Højere Magts arbejde ligger skjult for os, og at vi muliggør og hjælper det ved at forblive objektive, accepterende reserverede, stillet over for negative påvirkninger.

Generelt

At skjule dit lys når der er fare omkring dig er en effektiv metode til at undgå afsløring.

Kærlighed

Undgå kernen i problematikken og afslør ikke dine sande følelser

Forretning

Dette er ikke et godt tidspunkt at starte nye projekter.

Personligt

Brug denne tid til at arbejde på dine indre styrker, indtil de nuværende forhindringer passerer

 

Kommentar

From the book I Ching.

Here the sun has sunk under the earth and is therefore darkened. The name of the hexagram means literally “wounding of the bright”; hence the individual lines contain frequent references to wounding. The situation is the exact opposite of that in the foregoing hexagram. In the latter a wise man at the head of affairs has able helpers, and in company with them makes progress; here a man of dark nature is in a position of authority and brings harm to the wise and able man.

Her er solen sunket under jorden og det er derfor formørket. Navnet på hexagrammet betyder bogstaveligt “såre den lyse”; dermed de enkelte linier indeholder hyppige henvisninger til sårdannelse. Situationen er den stik modsatte af, at der i det foregående hexagram. I sidstnævnte en klog mand i spidsen for anliggender har dygtige hjælpere, og i selskab med dem gør fremskridt; her en mand med mørkt natur er i en autoritets position og bringer skade til de kloge og ærlige.

Nederste linje

Nine at the beginning means: Darkening of the light during flight. He lowers his wings. The superior man does not eat for three days on his wanderings. But he has somewhere to go. The host has occasion to gossip about him.

With grandiose resolve a man endeavors to soar above all obstacles, but thus encounters a hostile fate. He retreats and evades the issue. The time is difficult. Without rest, he must hurry along, with no permanent abiding place. If he does not want to make compromises within himself, but insists on remaining true to his principles, he suffers deprivation. Never the less he has a fixed goal to strive for even though the people with whom he lives do not understand him and speak ill of him.

Når tabt i en hule, et lille starinlys er bedre end lyset fra tusind drømme. Forsøg på at svæve over forhindringer ved at ignorere dem er som regel forgæves. Når hindringer er reelle, bør man ikke deltage i flyvninger om forestillet succes. For dette kan resultere i et stort tab af ansigt overfor andre, at forsøge at løse store problemer er faktisk et tegn på svaghed, medmindre der er en objektiv chance for succes.

Linje 2

Six in the second place means: Darkening of the light injures him in the left thigh. He gives aid with the strength of a horse. Good fortune.

Here the Lord of Light is in a subordinate place and is wounded by the Lord of Darkness. But the injury is not fatal; it is only a hindrance. Rescue is still possible. The wounded man gives no thought to himself; he thinks only of saving the others who are also in danger. Therefore he tries with all his strength to save all that can be saved. There is good fortune in thus acting according to duty.

At gøre sin pligt i kridsetider bringer lykke. Billedet er, at en person, der kommer til skade i en katastrofe, men forsøger at redde andre, der blev såret i den samme begivenhed. I tider med ulykke, redningsarbejdet bringe varig gavn for både gemte og den heroiske. En sådan indsats vil helt sikkert bringer lykke.

Linje 3

Nine in the third place means: Darkening of the light during the hunt in the south. Their great leader is captured. One must not expect perseverance too soon.

It seems as if chance were at work. While the strong, loyal man is striving eagerly and in good faith to create order, he meets the ringleader of the disorder, as if by accident, and seizes him. Thus victory is achieved. But in abolishing abuses one must not be too hasty. This would turn out badly because the abuses have been in existence so long.

Du behøver ikke være alt for forhastet i at oprette uret. Nogle sår kan kun helbrede sig selv. Men hvis en pludselig lejlighed byder på at indfange og tæmme et rasende dyr, så luk porten og lås den.

Linje 4

Six in the fourth place means: He penetrates the left side of the belly. One gets at the very heart of the darkening of the light.

We find ourselves close to the commander of darkness and so discover his mot secret thoughts. In this way we realize that there is no longer any hope of improvement, and thus we are enabled to leave the scene of disaster before the storm breaks.

Der er forestående fare i nat: billedet er, at en person, der er vokset tæt til en kilde for negativ energi. Når du har opfattet en sand kilde til negativitet, det er til nogen nytte at foregive, at den ikke findes. Kun ved at acceptere sandheden af dette instinktive opfattelse kan man finde læ før det onde er sluppet løs som en mørk storm.

Linje 5

Six in the fifth place means: Darkening of the light as with Prince Chi. Perseverance furthers.

Prince Chi lived at the court of the evil tyrant Chou Hsin, who, although not mentioned by name, furnished the historical example on which this whole situation is based. Prince Chi was a relative of the tyrant and could not withdraw from the court; therefore he concealed his true sentiments and feigned insanity. Although he was held a slave, he did not allow external misery to deflect him from his convictions. This provides a teaching for those who cannot leave their posts in times of darkness. In order to escape danger, they need invincible perseverance of spirit and redoubled caution in their dealings with the world.

Når man konfrontere en mørk kraft, kan små bedrag være nødvendigt, så længe dine inderste overbevisninger ikke kompromitteres. Selvom du kan blive tvunget til at træffe ekstraordinære foranstaltninger – handling, du ville aldrig overveje under normale omstændigheder – hold fast i din indre principper, og hvor meget du end kan bedrage dem med onde hensigter, skal du passe på ikke at bedrage dig selv.

Øverste linje

Six at the top means: Not light but darkness. First he climbed up to heaven, then plunged into the depths of the earth.

Here the climax of the darkening is reached. The dark power at first held so high a place that it could wound all who were on the side of good and of the light. But in the end it perishes of its own darkness, for evil must itself fall at the very moment when it has wholly overcome the good, and thus consumed the energy to which it owed its duration.

Højdepunktet i de mørke tider er kommet, og mørket er begyndt at sluge sig selv. Når negative energi til sidst brugt, mennesker af intelligens og gode energier dukker naturligt op igen, og indtager deres retmæssige positioner.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2