heksagram-09-stor

I Ching Hexagram nr. 9

Xiǎo chù or Hsiao Ch’u – Small Accumulating, the taming power of the small.

iching-trigram_06

Øverst

Trigram: Sun The Gentle, Wind

iching-trigram_01

Nederst

Trigram: Ch’ien The Creative, Heaven

Billedet
Vinden driver tværs igennem himlen: Således den overlegne mand forfiner de ydre aspekter af hans natur. Vinden kan drive skyerne sammen på himlen; dog er dette intet andet end luft, uden fast legeme, det ikke producerer store eller varige virkninger. Således også et individ, i tider, hvor han ikke kan producere nogen stor effekt i den ydre verden, må vende blikket indad og forfine udtryk for hans karakter i små måder.

The Image
The wind drives across heaven: The image of The Taming Power of the Small. Thus the superior man Refines the outward aspect of his nature. The wind can indeed drive the clouds together in the sky; yet, being nothing but air, without solid body, it does not produce great or lasting effects. So also an individual, in times when he can produce no great effect in the outer world, can do nothing except refine the expression of his nature in small ways.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 9

Dette hexagram angiver en tid, hvor mørket midlertidigt har indhyllet lyset. Den Skabende Magt er dog til stede i baggrunden og vil til sin tid træde frem. Lige nu er det dit ansvar roligt at acceptere tilbageholdenhed og forblive tilfreds med at foretage små skridt. Hindringerne for succes kan nu kun fjernes gennem mildere forholdsregler. Inden i dig selv må du være koncentreret og beslutsom. I din ydre fremtoning må ikke-handlen, tilpasningsevne, neutralitet og tolerance være din dagsorden. Et ambitiøst adfærdsmønster må undgås; tænk på at så sæden, snarere end høste udbyttet.

Glem ikke, at de mindreværdige dele af dig selv, andre og tiden selv måske blot holdes tilbage nu – og ikke er fuldt fjernede. Lad dig ikke lokke til noget engagement, der vil tjene til at få dig ud af balance. I stedet må du stille holde dig til det centrale og tage små skridt, indtil den Højere Magt har mindsket forhindringerne på din vej. Den tæmmende magt hos det små får succes. Tætte skyer men ingen regn kommer fra vor vestre region. Der er tegn på stor succes, men den bliver på mærkværdig vis forhindret. Du bør vente til magten ikke længere er hæmmet, før du griber til stærke virkemidler. Du kan kun øve kortvarig indflydelse på andre. Lad være med at sætte store initiativer i gang.

Generelt

Når store forandringer ikke er mulige, så skal der foretages små ændringer.

Kærlighed

Udvikle dine kommunikationsevner i dit forhold og sørg for at have det sjovt.

Forretning

Vurder dine forretninger for at se, om der er nogen små ting, der skal behandles.

Personligt

Dit primære fokus bør være at udvikle dine evner og styrker.

 

Kommentar:
From the book I Ching.
This hexagram means the force of the small–the power of the shadowy–that restrains, tames, impedes. A weak line in the fourth place, that of the minister, holds the five strong lines in check. In the Image it is the wind blowing across the sky. The wind restrains the clouds, the rising breath of the Creative, and makes them grow dense, but as yet is not strong enough to turn them to rain. The hexagram presents a configuration of circumstances in which a strong element is temporarily held in leash by a weak element. It is only through gentleness that this can have a successful outcome.
Dette hexagram betyder kraften af den lille – den skyggefulde magt – der fastholder, tæmmer, vanskeliggør. En svag linje på plads nr fire, ministerens plads, holder fem stærke linjer i skak. I billedet er det vinden blæser hen over himlen. Vinden fastholder skyerne, den stigende ånde fra den kreative, og får dem til at vokse tæt, men er endnu ikke stærk nok til at få skyerne til at regne. Hexagrammet præsenterer en konfiguration af omstændigheder, hvor et stærkt element midlertidigt holdes i snor af en svag element. Det er kun gennem mildhed, at dette kan ende succesfuldt.

Nederste linje

Nine at the beginning means: Return to the way. How could there be blame in this? Good fortune.

It lies in the nature of a strong man to press forward. In so doing he encounters obstructions. Therefore he returns to the way suited to his situation, where he is free to advance or to retreat. In the nature of things this will bring good fortune, for it is wise and reasonable not to try to obtain anything by force.

Vend tilbage. Så kan du ikke gå fejl. Mulighed for held.

Linje 2

Nine in the second place means: He allows himself to be drawn into returning. Good fortune.

One would like to press forward, but before going farther one sees from the example of others like oneself that this way is blocked. In such a case, if the effort to push forward is not in harmony with the time, a reasonable and resolute man will not expose himself to a personal rebuff, but will retreat with others of like mind. This brings good fortune, because he does not needlessly jeopardize himself.

Tillad dig selv at vende tilbage til den rette kurs, som vises af dine forgængere, selv om du gerne vil fortsætte. Det vil føre til held.

Linje 3

Nine in the third place means: The spokes burst out of the wagon wheels. Man and wife roll their eyes.

Here an attempt is made to press forward forcibly, in the consciousness that the obstructing power is slight. But since, under the circumstances, power actually lies with the weak, this sudden offensive is doomed to failure. External conditions hinder the advance, just as loss of the wheel spokes stops the progress of a wagon. We do not yet heed this hint form fate, hence there are annoying arguments like those of a married couple. Naturally this is not a favorable state of thing, for though the situation may enable the weaker side to hold its ground, the difficulties are too numerous to permit of a happy result. In consequence even the strong man cannot so use his power as to exert the right influence on those around him. He experiences a rebuff where he expected an easy victory, and he thus compromises his dignity.

Du har ikke kontrol over situationen. Med forsigtighed kan det gå godt, men hvis du farer for hårdt frem, vil det føre til et pinligt nederlag.

Linje 4

Six in the fourth place means: If you are sincere, blood vanishes and fear gives way. No blame.

If one is in the difficult and responsible position of counselor to a powerful man, on should restrain him in such a way that the threat of actual bloodshed may arise. Nonetheless, the power of disinterested truth is greater than all theses obstacles. It carries such weight that the end is achieved, and all danger of bloodshed and all fear disappear.

Oprigtighed vil afværge frygt og fare. Så vil du ikke gå fejl.

Linje 5

Nine in the fifth place means: If you are sincere and loyally attached, You are rich in your neighbor.

Loyalty leads to firm ties because it means that each partner complements the other. In the weaker person loyalty consists in devotion, in the stronger it consists in trustworthiness. This relation of mutual reinforcement leads to a true wealth that is all the more apparent because it is not selfishly hoarded but is shared with friends. Pleasure shared is pleasure doubled.

Du gør fælles sag med en nærtstående forbindelse. Begges ressourcer forøges derved.

Øverste linje

Nine at the top means: The rain comes, there is rest. This is due to the lasting effect of character. Perseverance brings the woman into danger. The moon is nearly full. If the superior man persists misfortune comes.

Success is at hand. The wind has driven up the rain. A fixed standpoint has been reach. This has come about through the cumulation of small effects produced by reverence for a superior character. But a success thus secured bit by bit calls for great caution. It would be a dangerous illusion for anyone to think he could presume upon it. The female principle, the weak element that has won the victory, should never persist in vaunting it–that would lead to danger. The dark power in the moon is strongest when the moon is almost full. When it is full and directly opposite the sun, its waning is inevitable. Under such circumstances one must be content with what has been achieved. To advance any further, before the appropriate time has come, would lead to misfortune.

Et delmål er nået. Hvil. Hvis du presser på for at nå det endelige mål, vil det føre til uheld.

 

iching-06-fyrtarn2

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2