iching

heksagram-04-stor-1

I Ching Hexagram nr. 4

Méng – Enveloping, youthful folly, the young shoot, discovering

iching-trigram_08
Øverst

Trigram: Kên Keeping Still, Mountain

iching-trigram_07
Nederst

Trigram: K’an The Abysmal, Water

Billedet:
En fjeder brønde op ved foden af bjerget: Billedet af unge. Således den overlegne mand fremmer sin karakter ved grundighed i alt, hvad han gør. En fjeder lykkes flyder på og undslipper stagnation ved at fylde alle de hule steder på sin vej. På samme måde karakter er udviklet af grundighed, der springer noget, men, som vand, gradvist og støt fylder alle huller og så flyder videre

The Image
A spring wells up at the foot of the mountain: The image of YOUTH. Thus the superior man fosters his character By thoroughness in all that he does. A spring succeeds in flowing on and escapes stagnation by filling up all the hollow places in its path. In the same way character is developed by thoroughness that skips nothing but, like water, gradually and steadily fills up all gaps and so flows onward.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 4

Dække, skjule, gemme, ubevidst, uvidende, ung, uudviklet. Dårskaben kendetegner ungdommen: Den, der har få erfaringer, udviser normalt liden visdom. Dette passer også på os åndeligt set; i sammenligning med den Vise er vi “små børn på Herrens mark”. Hexagrammet Meng råder os til at gøre god brug af I Ching som lygte, så vi kan overleve vor ungdommelige dårskab og rejse sikkert gennem livets skove. Ved at studere I Ching kan vi lære at leve i en tilstand af forståelse, tilfredshed og accept, men der kræves adskillige ting af os.

Det første er, at vi ophører med at nære mistillid til det Ukendte og lader den vise lede os. Det er fristende kun at opfatte I Ching som en bog, alene ord på et stykke papir, men den er mere end som så. At acceptere dette er at anerkende den Vise og blive modtagelig for hans hjælp. Det andet, der kræves af os, er, at vi må nedtone de krav, vort ego stiller om at få dybtgående svar på vore spørgsmål om livet.

I Ching lærer os ikke at komme fra A til Z, men hvordan vi når fra A til B, så fra B til C, fra C til D osv. Den Vise bevæger sig skridt for skridt, idet han hele tiden beskæftiger sig med, hvad der er lige for hånden og sætter fuld fokus og koncentration på øjeblikket. Ved selv at gøre det samme falder vi i takt med, og modtager hjælp fra, universets Skabende kraft.

Endelig kræves det af os, at vi omstrukturerer vores holdning. Ved at opgive strategier omkring folk og situationer giver vi slip på fortiden og fremtiden og kan møde nutiden med et åbent sind. At blive afstruktureret og åben er at tillade den Vise at lede os sikkert og med glæde gennem livet. Mengs billede viser en strøm, der begynder at flyde ned ad bjergsiden, idet den på sin vej fylder alle slugter og hulheder. Hvis vi er udholdende i at følge den vise, søge råd hos I Ching og fylde hullerne i vores karakter op, efterhånden som de viser sig, vil vi blive ført til varig succes i livet.

Ungdommelig dårskab har succes. Jeg søger ikke den unge uerfarne. Det er ham der søger mig. Første gang han konsulterer oraklet, belærer jeg ham. Hvis han spørger to eller tre gange, er det pågående. Jeg belærer ikke de pågående. Vedholdende korrekthed giver fremgang. Du har styr på det meste, men ikke dette problem. Du kender også dig selv godt nok til at kunne håndtere nye situationer, men ikke denne.

Problemet er at du mangler erfaring i netop dette spørgsmål. Nu har du chancen for at få det. En åben indstilling er en forudsætning for at tilegne sig viden om dette emne. Søg vejledning hos erfarne, både for at demonstrere villighed og for at udvikle dig. At få vejledning på et område, hvor man er på bar bund er en vanskelig sag. Måske forstår du ikke det råd du får. Det skyldes manglende erfaring. Lad være med at argumentere imod. Hvis du selv er vejleder, gælder dette også for din elev. Spild ikke tiden på elever, som ikke lytter.

Generelt

Tålmodighed og venlighed er nøglen til læring og undervisning.

Kærlighed

Slip eventuelle barndomstraumer du har om relationer.

Forretning

Eftertænksomhed vil bidrage til at styrke nye forretningsideer eller procedurer.

Personligt

Husk fornøjelsen og glæden af barndom og ungdom og efterlign det. Du kan få brug for at frigive eventuelle dårlige vaner fra den tid.

 

Kommentar

From the book I Ching.

In this hexagram we are reminded of youth and folly in two different ways. The image of the upper trigram, Kên, is the mountain, that of the lower, K’an, is water; the spring rising at the foot of the mountain is the image of inexperienced youth. Keeping still is the attribute of the upper trigram; that of the lower is the abyss, danger. Stopping in perplexity on the brink of a dangerous abyss is a symbol of the folly of youth.

However, the two trigrams also show the way of overcoming the follies of youth. Water is something that of necessity flows on. When the spring gushes forth, it does not know at first where it will go. But its steady flow fills up the deep place blocking its progress, and success is attained.

I dette hexagram vi bliver mindet om ungdom og dårskab på to forskellige måder. Billedet af den øverste trigram, Ken, er bjerget, der i den nedre, K’an, er vand; foråret stiger ved foden af bjerget er billedet af uerfarne unge. Holde stadig er den egenskab ved den øverste trigram; det færdige lavere er den afgrund, fare. Standsning i rådvildhed på randen af en farlig afgrund er et symbol på det tåbelige i ungdommen.

De to trigrammer viser også vejen for at overvinde tåbeligheder af ungdommen. Vand er noget, som nødvendigvis flyder på. Når fjederen gushes frem, betyder det ikke, i første hvor det vil gå. Men dens stadige strøm fylder den dybe sted blokere dens fremskridt, og succes opnås.

Nederste linje

Six at the beginning means: To make a fool develop It furthers one to apply discipline. The fetters should be removed.To go on in this way bring humiliation.

Law is the beginning of education. Youth in its inexperience is inclined at first to take everything carelessly and playfully. It must be shown the seriousness of life. A certain measure of taking oneself in hand, brought about by strict discipline, is a good thing. He who plays with life never amounts to anything. However, discipline should not degenerate into drill. Continuous drill has a humiliating effect and cripples a man’s powers.

Mere alvor og mere diciplin er påkrævet. Dog ikke mere end lige det der skal til for at sætte tingene igang i den rigtige retning. De, der leger med livet, mestrer det aldrig. Selvdisciplin og modig selvfordybelse er nødvendige skridt til forståelse. Men overdriv ikke nidkærheden og grav dig helt ned.

Linje 2

Nine in the second place means: To bear with fools in kindliness brings good fortune. To know how to take women Brings good fortune. The son is capable of taking charge of the household.

These lines picture a man who has no external power, but who has enough strength of mind to bear his burden of responsibility. He has the inner superiority and that enable him to tolerate with kindliness the shortcomings of human folly. The same attitude is owed to women as the weaker sex. One must understand them and give them recognition in a spirit of chivalrous consideration. Only this combination of inner strength with outer reserve enables one to take on the responsibility of directing a larger social body with real success.

Du gør klogt i tålmodigt og venligt at bære over med mindreværdige elementer. Den bedste måde at øve indflydelse på nu er at opdyrke indre styrke og ydre ro. Kærlighed til mennesker er til stede. Du kan lede andre med visdom, medfølelse og inspiration.

Linje 3

Six in the third place means: Take not a maiden who. When she sees a man of bronze, Loses possession of herself. Nothing furthers.

A weak, inexperienced man, struggling to rise, easily loses his own individuality when he slavishly imitates a strong personality of higher station. He is like a girl throwing herself away when she meets a strong man. Such a servile approach should not be encouraged, because it is bad both for the youth and the teacher. A girl owes it to her dignity to wait until she is wooed. In both cases it is undignified to offer oneself, and no good comes of accepting such an offer.

Undgå at kaste dig over det som du ønsker dig.

Linje 4

Six in the fourth place means: Entangled folly bring humiliation.

For youthful folly it is the most hopeless thing to entangle itself in empty imaginings. The more obstinately it clings to such unreal fantasies, the more certainly will humiliation overtake it. Often the teacher, when confronted with such entangled folly, has no other course but to leave the fool to himself for a time, not sparing him the humiliation that results. This is frequently the only means of rescue.

Du er ikke tilstrækkeligt modtagelig for lærdom. Du vil få lejlighed til at blive klog af skade.

Linje 5

Six in the fifth place means: Childlike folly brings good fortune.

An inexperienced person who seeks instruction in a childlike and unassuming way is on the right path, for the man devoid of arrogance who subordinated himself to his teacher will certainly be helped.

Åbenhed for belæring lønner sig.

Øverste linje

Nine at the top means: In punishing folly It does not further one To commit transgressions. The only thing that furthers Is to prevent transgressions.

Sometimes an incorrigible fool must be punished. He who will not heed will be made to feel. This punishment is quite different from a preliminary shaking up. But the penalty should not be imposed in anger; it must be restricted to an objective guarding against unjustified excesses. Punishment is never an end in itself but serves merely to restore order. This applies not only in regard to education but also in regard to the measures taken by a government against a populace guilty of transgressions. Governmental interference should always be merely preventive and should have as its sole aim the establishment of public security and peace.

Straf kan være på sin plads, men kun for at hindre forseelser. En målbevidst tåbe må tage sin straf, men bør ikke henrettes. Er du tåben, accepter da lektien og gå videre i korrekthed. Er tåben en anden, så lad ham gå, og overlad straffen til den Vise.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2