heksagram-19-stor

I Ching Hexagram nr. 19

Lín – Nearing, approach, the forest

iching-trigram_01

Øverst

Trigram: K’un The Receptive, Earth

iching-trigram_08

Nederst

Trigram: Tui The Joyous, Lake

Billedet
Jorden over søen: Billedet af tilgang. Således den overlegne mand er uudtømmelig, i sit testamente at undervise og uden grænser, i sin tolerance og beskyttelse af mennesker.

Jorden grænser omkring søen fra oven. Det symboliserer den tilgang og nedladenhed Mands højere position for dem under ham. De to dele af billedet angiver, hvad hans holdning til disse mennesker vil være.

Ligesom søen er uudtømmelig i dybden, så den vise er uudtømmelig i sin rede til at undervise menneskeheden, og ligesom jorden er grænseløst bred, opretholde og pleje af alle skabninger på det, så det salvie opretholder og bekymrer sig for alle mennesker og udelukker ingen del af menneskeheden.

The Image
The earth above the lake: The image of APPROACH. Thus the superior man is inexhaustible, In his will to teach, And without limits, In his tolerance and protection of the people.

The earth borders upon the lake from above. This symbolizes the approach and condescension of the man of higher position to those beneath him. The two parts of the image indicate what his attitude toward these people will be.

Just as the lake is inexhaustible in depth, so the sage is inexhaustible in his readiness to teach mankind, and just as the earth is boundlessly wide, sustaining and caring for all creatures on it, so the sage sustains and cares for all people and excludes no part of humanity.

I Ching helt enkelt

Hexagram nr. 19

Nærme sig, få kontakt, betragt med omhug og sympati. Hexagrammet Lin signalerer magtfulde, gunstige indflydelsers komme. Præcis som vintersolhvervet varsler forårets tilbagevenden, markerer fremkomsten af dette hexagram en lignende bevægelse mod lys og vækst. Fremskridt og succes er nu sikret for dem, der holder ud på sandhedens vej.

For at gøre den mulighed, der ligger i selve øjeblikket, maksimal er det vigtigt at fremelske en korrekt indstilling. I de gode tider er det let at slække på vores indre disciplin og falde tilbage til urette tanker og handlinger. At tillade ens ego at tage over i et succesfyldt øjeblik er en sikker måde at gøre en ende på den fremgang, der er påbegyndt. Den vækst, der er lige ved hånden, blev muliggjort af samvittighedsfuld opførsel, og omhyggeligt fortsat at følge denne vej er vor eneste måde at komme i fuld besiddelse af den på.

En fast beskedenhed og accept, uanset om de ydre omstændigheder er gode eller dårlige, kendetegner den højerestående person. Oprethold balance, sindsligevægt og ydmyghed i udbytterige tider. Forbliv tålmodig, tolerant og blid over for andre. At fastholde disse principper sikrer dig en tid med glæde og velstand. Tilnærmelse giver stor succes. Vedholdende korrekthed giver fremgang.

Der bliver ulykke i ottende måned. Ligesom foråret er dette en tid for fremgang og forventningens glæde. Der er tilnærmelse mellem høj og lav. Udnyt den gunstige periode. For lige som foråret vil denne tid også snart være forbi og erstattes af sin modsætning. Man bør bruge de gode tider til at konsolidere sig til de dårligere.

Generelt

For at gøre stadige fremskridt og avancement, du har brug for at lære at genkende gode muligheder.

Kærlighed

Tag dig tid til at udforske dybderne af dit forhold og uddybe din indsigt i den.

Forretning

Dette er et tidspunkt, hvor ekspansion og succes er muligt.

Personligt

Lyt til dem med mere visdom og erfaring end dig.

 

Kommentar

From the book I Ching.

The Chinese word lin has a range of meanings that is not exhausted by any single word of another language. The ancient explanations in the Book of Changes give as its first meaning, “becoming great.” What becomes great are the two strong lines growing into the hexagram from below; the light-giving power expands with them. The meaning is then further extended to include the concept of approach, especially the approach of what is lower. Finally the meaning includes the attitude of condescension of a man in high position toward the people, and in general the setting to work on affairs. This hexagram is linked with the twelfth month (January-February), when after the winter solstice, the light power begins to ascend again.

Det kinesiske ord lin har en række betydninger, der ikke er opbrugt af nogen enkelt ord i et andet sprog. De gamle forklaringer i Book of Changes giver som sin første betydning, “at blive stor.” Hvad bliver stor er de to stærke linjer vokser ind i hexagram nedefra; lyset-giver magt udvider med dem. Meningen derefter yderligere udvidet til at omfatte begrebet strategi, især tilgangen af, hvad der er lavere. Endelig betydningen omfatter holdningen hos nedladenhed af en mand i høj position mod folket, og generelt indstillingen til at arbejde på anliggender. Denne hexagram er forbundet med den tolvte måned (januar-februar), når efter vintersolhverv, lys magt begynder at stige op igen.

 

Nederste linje

Nine at the beginning means: Joint approach. Perseverance brings good fortune.

The good begins to prevail and to find response in influential circles. This in turn is an incentive to men of ability. IT is well to join this upward trend, but we must not let ourselves be carried away by the current of the time; we must adhere perseveringly to what is right. This bring good fortune.

De gode tider giver dig adgang til stærke resourcer. Benyt dig af dem til at nå dine mål. Men det bør være gode og værdifulde mål.

Linje 2

Nine in the second place means: Joint approach. Good fortune. Everything furthers.

When the stimulus to approach comes from a high place, and when a man has the inner strength and consistency that need no admonition, good fortune will ensue. Nor need the future cause any concern. He is well aware that everything earthly is transitory, and that a descent follows upon every rise, but need not be confused by this universal law of fate. Everything serves to further. Therefore he will travel the paths of life swiftly, honestly, and valiantly.

På grund af din rette indstilling har du indflydelse på højere sted. Vanskeligheder overvindes let, og der er ringe modstand. Du ved at det ikke varer evigt, men det gør ingen forskel lige nu, fordi alt medfører fremgang.

Linje 3

Six in the third place means: Comfortable approach. Nothing that would further. If one is induced to grieve over it, One becomes free of blame.

Things are going well for a man: he achieves power and influence. But in this lies the danger that he may relax, and confident of his position, allow the easygoing, careless mood to show itself in his dealings with other people. This would inevitably be harmful. But there is possibility of a change of mood. If he regrets his mistaken attitude and feels the responsibility of an influential position, he frees himself of faults.

Den fremgang som er tilstede kan føre til skødesløshed og deraf følgende problemer. Men hvis du tager ansvar og retter dine fejltagelser, vil ingen større skade ske.

Linje 4

Six in the fourth place means: Complete approach. No blame.

While the three lower lines indicate rise to power and influence, the three upper lines show the attitude of persons in higher position toward those of lower rank for whom they procure influence. Here is shown the open-minded approach of a person of high rank to a man of ability whom he draws in to his own circle, regardless of class prejudice. This is very favorable.

Du har bragt dig i en gunstig situation. Hvis du fortsætter på samme måde, kan du fortsætte de gode resultater.

Linje 5

Six in the fifth place means: Wise approach. This is right for a great prince. Good fortune.

A prince, or anyone in a leading position, must have the wisdom to attract to himself people of ability who are expert in directing affairs. His wisdom consists both in selecting the right people and in allowing those chosen to have a free hand without interference from him. For only through such self-restraint will he find the experts needed to satisfy all of his requirements.

Du er i en position med stor indflydelse. Det er fordelagtigt, hvis du kan lade andre arbejde for dig. Ved at udvælge de rette og lade dem få frie hænder, vil du kunne opnå dine høje mål.

Øverste linje

Six at the top means: Great hearted approach. Good-hearted approach. Good fortune. No blame.

A sage who has put the world behind him and who in spirit has already withdrawn from life may, under certain circumstances, decide to return once more to the here and now and to approach other men. This means great good fortune for the men whom he teaches and helps. And for him this great hearted humbling of himself is blameless.

Den vise som har trukket sig tilbage fra verden bør under visse omstændigheder vende tilbage for at hjælpe og lære fra sig.

 

Stil spørgsmål om I Ching

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om I Ching
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

Chien Tui Li Chên Sun K’an Kên K’un

1

43

14

34

9

5

26

11

10

58

38

54

61

60

41

15

13

49

30

55

37

63

22

36

25

17

21

51

42

3

27

24

44

28

50

32

59

48

18

46

6

47

64

40

57

29

4

7

33

31

56

62

53

39

52

19

12

45

35

16

20

8

23

2