I Ching – Trigram nr 6 – Trigrammer og deres betydning

Trigram 6 – Tui

Ordet Tui betyder: “glæde”. Retning: vest . Tid på dagen: aften. Årstid: efterår . Familierolle: tredie datter . Energien stammer fra: sø. Livsområde: børn & kreativitet . Tilknyttet Kua tal nr: 7 . Ying eller Yang: Nederste og midterste linie er yang, øverste linie er ying.

Beskrivelse i bogen I Ching: Ånden for det samlende og spredende vand. Opstående tåger, der stimulerer, gøder og beriger, forsamlingssted, stimulerende ord, nyttig udveksling. Den yngste datter, sorgløs, lunefuld og magisk.